Urząd Stanu Cywilnego w Gniewowie

Signatur
10/2005/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1885

Inhalt:

akta urodzeń 1874-1910, 29 j.a.; akta małżeństw 1874-1910, 29 j.a.; akta zgonów 1874-1910, 35 j.a.; duplikaty 1874-1885, 1887-1900, 53 j.a.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy stanu cywilnego utworzono w Prusach na mocy ustawy króla Wilhelma z dnia 9 marca 1874 r. o urzędowym poświadczeniu stanu urodzenia, zgonu oraz formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz über Beurkundung des Personalstandes und die Form der Eheschliessung). Od dnia 1 października 1874 roku wprowadzono obowiązek jednolitej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz organizację sieci urzędów stanu cywilnego w całej Rzeszy Niemieckiej. Państwo zostało podzielone na obwody (Standesamtbezirk) zasadniczo niepokrywające się z podziałem administracyjno-terenowym i obejmujące w zależności od gęstości zaludnienia jedną lub kilka gmin wiejskich, czyli co najmniej 1500 mieszkańców. Bezpośredni nadzór nad obwodami należał do kompetencji wyższych władz administracyjnych - starosty lub prezydenta rejencji. Czynności urzędu stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom mianowanym tzw. metrykantom. Byli oni odpowiedzialni za prowadzenie ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli obwodu bez względu na wyznanie. Wpisów dokonywano w dwóch egzemplarzach ksiąg: księdze głównej (Hauptregister) i wtóropisie (Nebenregister) przekazywanym do sądu I instancji. Obok ksiąg stanu cywilnego urzędy prowadziły tzw. akta zbiorowe (Sammelakten) oraz skorowidze alfabetyczne do posiadanych ksiąg. Na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zmianami) księgi stanu cywilnego są przekazywane do archiwów państwowych po 100 latach od ich zamknięcia.

Laufzeit:

1874 - 1927

Klassifikation:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1874-1927.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki

Zugänglichkeit:

Vollständig geteilt

Akten insgesamt:

158

Bearbeitete Akten insgesamt:

158

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.47

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

1.47

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak

Zmikrofilmowano j.a. o sygn. 1-30. Wynik skontrum (1995-97): 63 j.a. = 0,62 mb. Stan na 2001r.: oryginały: 81 j.a. = 0,77 mb; duplikaty: 1 j.a. = 0,02 mb.