Parafia Rzymskokatolicka w Biskupicach

Unterschrift
45/3233/0
Anzahl der Serien
2
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

księgi komunikujących 1766-1779 (1 j.a.); nab. 8692/2016: sprawy związane z administrowaniem parafią 1939 (1 j.a.).

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół parafialny w Biskupicach koło Olesna (Bischdorf) wspomniany został w rejestrze diecezji lubuskiej z 1405 roku. Do czasów reformacji parafia posiadała dwa kościoły filialne: w Sternalicach (Sternalitz) i Boroszowie (Boroschau). Kościoły te, razem z kościołem parafialnym w Biskupicach, przejęli protestanci. Po reformacji, ok. 1660 roku, biskup wrocławski Franciszek przeniósł prawa parafialne z Biskupic do Sternalic, co skutkowało faktem, że Biskupice stały się filią parafii Sternalice. Taki stan rzeczy trwał do 1756 roku, kiedy to nastąpiło wznowienie działalności parafii w Biskupicach. Jednak już w roku 1776 Biskupice dołączono do parafii Kościeliska (Kostelitz) . Ponowne erygowanie parafii Biskupice nastąpiło w 1895 roku. Nowo utworzona jednostka kościelna została wyodrębniona z parafii Kościeliska i objęła: Biskupice (wraz z przysiółkiem Drogi Biskupskie (Strassenkrug)), Boroszów i Kolonię Biskupską (Friedrichswille). W chwili utworzenia parafia należała do dekanatu oleskiego, a kościół parafialny nosił wezwanie św. Jadwigi i św. Mikołaja . W latach 1974-1981 parafia była częścią dekanatu gorzowskiego, a należały do niej miejscowości: Biskupice, Boroszów i Kolonia Biskupska . W Roczniku Diecezji Opolskiej z 1996 roku , wśród miejscowości należących do parafii, dodatkowo wymieniana jest jeszcze czwarta: Drogi Biskupskie. Parafia Rzymskokatolicka w Biskupicach pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka nadal funkcjonuje .

Extreme Termine:

1766-1779, 1939

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1766-1779, 1766-1779, 1939-1939, 1939-1939.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

2

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak 1 j.a.
Arbeitsliste Tak 1 j.a.
Buchbestand genehmigt Tak 1 j.a.
Arbeitsliste Tak 1 j.a.

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/3 Parafia Katolicka Biskupice