Akta miasta Wrocławia

Unterschrift
82/28/0
Anzahl der Serien
121
Anzahl der Scans
480132
Nummer Name Extreme Termine Anzahl der Scans
1 Śląsk sprawy dotyczące całej dzielnicy (księgi lit. A) 0
2 Księstwa śląskie - z wyjątkiem księstwa wrocławskiego (księgi lit. B) 0
2.1 Biskupstwo Wrocławskie 0
2.2 Księstwa 0
3 Księstwo wrocławskie (księgi lit. C) 0
4 Przywileje miasta Wrocławia (księgi lit. D) 249
5 Historia miasta (księgi lit. E) 825
6 Księgi korespondencyjne (księgi lit. F) 0
7 Księgi miejskie i gruntowe (księgi lit. G) 0
8 Rada miasta i księgi administracyjne Rady (księgi lit. H) 0
9 Sądownictwo (księgi lit. J) 0
10 Finanse miejskie (księgi lit. K) 141367
11 Dobra miejskie (księgi lit. L) 0
12 Budownictwo (księgi lit. M) 83
13 Militaria (księgi lit. N) 5161
14 Handel przemysł i rzemiosło (księgi lit. O) 6549
15 Sprawy kościelne (księgi lit. P) 178470
16 Szpitale i fundacje (księgi lit. Q) 146305
17 Port miejski, tramwaje, drogi i place (księgi lit. R) 0
18 Teatr Miejski, Muzeum Przemysłu Artystycznego, nauka i sztuka (księgi lit. S) 0
19 Rękopisy prywatne profesora W. Türk (księgi lit. Z) 0
20 Aneks (księgi) 0
21 Tabele historyczne i akta administracji (stara registratura sekcja I) 1775 - 1816 0
22 Skarb i miejska skarbowość (stara registratura sekcja II) 1653 - 1835 0
23 Majątki miejskie miasta Wrocławia i ich administracja (stara registratura sekcja III) 1527 - 1877 0
24 Dochody miejskie (stara registratura sekcja IV) 1699 - 1876 0
25 Lasy miejskie (stara registratura sekcja V) 1744 - 1832 0
26 Zaludnienie miasta (stara registratura sekcja VI) 1742 - 1812 0
27 Budownictwo miejskie i nadzór budowlany (stara registratura sekcja VII) 1460 - 1886 0
28 Bezpieczeństwo publiczne w mieście (stara registratura sekcja VIII) 1214 - 1945 325
29 Rzemiosło, cechy (stara registratura sekcja IX) 1532 - 1825 0
30 Karczmarstwo i piwowarstwo (stara registratura sekcja X) 1700 - 1810 0
31 Przemysł i handel (stara registratura sekcja XI) 1741 - 1852 0
32 Kościoły, szkoły, szpitale, biblioteki, fundacje, legaty (stara registratura sekcja XII) 1588 - 1898 0
33 Wojskowość (stara registratura sekcja XIII) 1722 - 1842 0
34 Podatki o opłaty miejskie (stara registratura sekcja XIV) 1553 - 1887 0
35 Sprawy ludności żydowskiej, służba zdrowia, sądownictwo, sprawy stanowe (stara registratura sekcja XV) 1704 - 1890 0
36 Kramy miejskie (stara registratura sekcja XVI) 1741 - 1885 0
37 Cła miary i wagi (stara registratura sekcja XXII) 1800 - 1872 0
38 Magistrat (nowa registratura sekcja 1) 1214 - 1945 0
39 Skarbowość (nowa registratura sekcja 2) 1697 - 1939 0
40 Opieka społeczna (nowa registratura sekcja 3) 1214 - 1996 0
41 Kościoły (nowa registratura sekcja 4) 1214 - 1960 0
42 Lecznictwo (nowa registratura sekcja 5) 1742 - 1941 0
43 Szpital Wszystkich Świętych (nowa registratura sekcja 6) 1552 - 1944 0
44 Majątki Szpitala Wszystkich Świętych (nowa registratura sekcja 7) 1731 - 1989 0
45 Majątki rolno-leśne miasta Wrocławia (nowa registratura sekcja 8) 1214 - 1945 0
46 Historia miasta i ustawodawstwo (nowa registratura sekcja 9) 1728 - 1944 0
47 Nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem w mieście (nowa registratura sekcja 10) 1214 - 1948 0
48 Miejski Zakład Ubezpieczeń od Ognia (nowa registratura sekcja 11) 1750 - 1933 0
49 Lombard miejski (nowa registratura sekcja 12) 1791 - 1924 0
50 Instytuty, związki, kasy (nowa registratura sekcja 13) 1780 - 1943 0
51 Zakłady karne (nowa registratura sekcja 14) 1738 - 1917 0
52 Likwidacja uprawnień kramarskich (nowa registratura sekcja 16) 1714 - 1877 0
53 Koszty sądowe i dochody (nowa registratura sekcja 17) 1824 - 1930 0
54 Rekwizycje (nowa registratura sekcja 18) 1751 - 1920 0
55 Grunty miejskie, parcele (nowa registratura sekcja 19) 1684 - 1973 0
56 Rybołówstwo, promy, kładki (nowa registratura sekcja 20) 1741 - 1937 0
57 Budownictwo (nowa registratura sekcja 21) 1742 - 1940 0
58 Miary i wagi (nowa registratura sekcja 22 patrz akta starej registratury 12452-12458) 0
59 Miejski handel drzewem (nowa registratura sekcja 23) 1822 - 1893 0
60 Kasa Oszczędności (nowa registratura sekcja 24) 1818 - 1928 0
61 Handel, fabryki i przemysł (nowa registratura sekcja 25) 1724 - 1936 0
62 Rzemiosło i cechy, ubezpieczenia (nowa registratura sekcja 26) 1832 - 1934 0
63 Gwardia Obywatelska i strzelnica (nowa registratura sekcja 27) 0
64 Ruch ludności o opodatkowanie mieszkańców (nowa registratura sekcja 28) 0
65 Podatek od psów, słowików i zabaw (nowa registratura sekcja 29) 1929 - 1933 0
66 Zarząd portu rzecznego (nowa registratura sekcja 30) 0
67 Targi i kramy (nowa registratura sekcja 31) 0
68 Cła, podatki, domeny i regalia (nowa registratura sekcja 32) 0
69 Szkolnictwo (nowa registratura sekcja 33) 1390 - 1992 474
70 Szpitale, stowarzyszenia, zakłady dobroczynne (nowa registratura sekcja 34) 1390 - 1948 0
71 Majątki szpitala Św. Trójcy (nowa registratura sekcja 35) 1746 - 1896 0
72 Majątek Łuczyna (nowa registratura sekcja 36) 1832 - 1935 0
73 Szpitale dziecięce (nowa registratura sekcja 37) 1439 - 1944 0
74 Legaty, fundacje i kolekty (nowa registratura sekcja 38) 1557 - 1969 0
75 Sprawy wojskowe (nowa registratura sekcja 39) 1742 - 1933 0
76 Miejski Konsystorz Ewangelicki (nowa registratura sekcja 40) 1716 - 1937 0
77 Instytucje kulturalno-oświatowe i naukowe (nowa registratura sekcja 41) 1575 - 1947 0
78 Zakłady gazowe i wodociągowe (nowa registratura sekcja 42) 1751 - 1932 0
79 Statystyka (nowa registratura sekcja 43) 1838 - 1944 0
80 Wydział Miejski (nowa registratura sekcja 44) 1855 - 1941 0
81 Budowa kanałów i drenowanie terenu (nowa registratura sekcja 45) 1866 - 1939 0
82 Sprawy osiedleńcze, podatki pośrednie (nowa registratura sekcja 46) 1847 - 1917 0
83 Szpital im. Wenzel Hancke (nowa registratura sekcja 47) 1870 - 1943 0
84 Miejski Zakład Leczniczy dla Umysłowo-Chorych (nowa registratura sekcja 48) 1809 - 1941 0
85 Elektrownie (nowa registratura sekcja 49) 1808 - 1928 0
86 Zakład Dezynfekcyjny (nowa registratura sekcja 50) 1887 - 1939 0
87 Szkolnictwo średnie (nowa registratura sekcja 51) 1794 - 1940 0
88 Miejskie zakłady gastronomiczne (nowa registratura sekcja 52) 1892 - 1939 0
89 Rzeźnia miejska i zagroda dla bydła (nowa registratura sekcja 53) 1803 - 1937 0
90 Schronisko dla ozdrowieńców im. dr Wiktora Friedlandera w Świniarach (nowa registratura sekcja 54) 1887 - 1934 0
91 Policja budowlana i drogowa (nowa registratura sekcja 55) 1792 - 1944 0
92 Zarząd Parków i Ogrodów (nowa registratura sekcja 58) 1910 - 1934 0
93 Hala stulecia i wystawy (nowa registratura sekcja 59) 0
94 Miejski Urząd Komunikacyjny we Wrocławiu (nowa registratura sekcja 60) 1865 - 1939 0
95 Miejskie Biuro Dystrybucyjne (nowa registratura sekcja 61) 1914 - 1939 0
96 Miejski Urząd Rozjemczy (nowa registratura sekcja 63) 1914 - 1937 0
97 Opieka nad młodzieżą (nowa registratura sekcja 64) 1390 - 1945 0
98 Miejski Urząd Kultury Fizycznej (nowa registratura sekcja 66) 1923 - 1938 0
99 Uzupełnienie aneks 1214 - 1945 0
100 Sekcje niezachowane 0
100.1 Sekcje starej registratury XVII-XXI o nieznanych nazwach 0
100.2 Sprawy ludności żydowskiej (nowa registratura sekcja 15) 0
100.3 Tramwaje miejskie (nowa registratura sekcja 56) 0
100.4 Szpital im. Timmlercha (nowa registratura sekcja 57) 0
100.5 Urząd prasowy (nowa registratura sekcja 62) 0
100.6 Główna Miejska Kasa podatkowa (nowa registratura sekcja 65) 0
101 Księgi meldunkowe 1920 - 1940 0
102 Wycinki prasowe 1932 - 1944 0
103 Miejskie Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne 0
103.1 Kanały, rury kanalizacyjne na posesjach 1873 - 1945 0
103.2 Kanalizacja na ulicach 1873 - 1944 0
103.3 Toalety publiczne 1875 - 1940 0
103.4 Drenaż 1876 - 1934 0
103.5 Administracja 1873 - 1943 0
104 Akta personalne pracowników magistratu 0
105 Mapy i plany 1679 - 1984 324
106 Materiały luźne 1408 - 1900 0
107 Dokumenty miasta Wrocławia 0
108 Wasserwerke 1860 - 1978 0