Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Akta Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Ostrowcu - sprawy bezrobotnych.

1926-1926

Zbiór Okólników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

1929-1929

Zbiór Okólników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

1930-1930

Zbiór okólników wydziałów Urzędu Wojewódzkiego

1930-1930