Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1826

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1831

Aneksy do aktów małżeństw

1885

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1886