Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Dowody do aktów stanu cywilnego Kiernoskiego Okręgu Bożniczego o ślubie za lata 1917 - 1921

1917-1921

Dowody do aktów stanu cywilnego Kiernoskiego Okręgu Bożniczego o urodzonych za lata 1917 - 1934

1917-1934