Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1850 – 1853

1850-1853

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1854 – 1857

1854-1857

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1858 – 1859

1858-1859

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1863 r.

1863