Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów

1812

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1819 r.

1819

Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1820 r.

1820

Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1822 - 1823

1822-1823