Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Księga protokolarna z posiedzen Rady Gminnej w Czeszewie

1935-1939

Budżet gminy Gołańcz

1938-1939

[Wykaz zaległości byłych gmin jednowioskowych, budżety gromad Czerlin, Czeszewo, Kujawki, Koninek, Łukowo, Łęgniszewo, Morakowo, Panigrodzek, Siedleczko, Wiśniowo, Stołężyn. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czeszewo. Budżet gminy Czeszewo]

1934-1936

Budżet gminy Czeszewo o roczne sprawozdania rachunkowe

1935-1937