Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

II Zjazd Wojewódzki PRON 30 marca 1987 r. - regulamin, założenia kampanii przedkongresowej, wykazy i listy obecności delegatów oraz zaproszonych gości, uchwała

1986-1987

Ankiety delegatów na II Zjazd Wojewódzki PRON A-K

1987

Ankiety delegatów na II Zjazd Wojewódzki PRON L-Z

1987

Dokumentacja Rad Gminnych PRON: Babice, Bestwina, Bobrowniki, Gaszowice; materiały organizacyjne, protokoły posiedzeń rad gminnych, materiały ze zjazdów

1983-1989