Komitet Budowy Pomnika Trudu Górniczego, statut, regulaminy konkursu, protokoły narad, regulaminy konkursu, protokoły narad, dokumentacji wmurowania aktu elekcyjnego, scenariusz odsłonięcia pomnika

Reference code

12/216/0/4/33

Dates
1983 - 1988

Scans (0)

This unit does not have scans yet. We're working on it.

Description for: 12/216/0/4/33

Archiwum Państwowe w Katowicach
Unit type
File documentation

No data

No data


Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

II Zjazd Wojewódzki PRON 30 marca 1987 r. - regulamin, założenia kampanii przedkongresowej, wykazy i listy obecności delegatów oraz zaproszonych gości, uchwała

1986-1987

Ankiety delegatów na II Zjazd Wojewódzki PRON A-K

1987

Ankiety delegatów na II Zjazd Wojewódzki PRON L-Z

1987

Dokumentacja Rad Gminnych PRON: Babice, Bestwina, Bobrowniki, Gaszowice; materiały organizacyjne, protokoły posiedzeń rad gminnych, materiały ze zjazdów

1983-1989