Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

[Materiały dotyczące genealogii rodziny Wigurów herbu Szaława]

1931-1958

[Materiały dotyczące posiadania przez rodzinę Wigurów osady pogórniczej w Suchedniowie]

1922-1953

Katalog Biblioteki Wigurów, założonej przez Józefa Wigurę od 1875 roku

1875-1939

[Materiały dokumentujące drogę życiową Józefa Krystyna Wigury]

1875-1951