Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Przemysł I i Bolesław Pobożny, książęta wielkopolscy wraz z matką swoją Jadwigą, księżniczką Pomorza Gdańskiego zawiadamiają, że dla zbawienia dusz

1243.II.24

Otto z Pilczy, starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że stający wobec niego i zebranych dygnitarzy ziemi wielkopolskiej Sędziwój Pałuka z Szubina,

1371.XII.07

Zbilut [z Panigrodza], możnowładca i rycerz polski, dawny kasztelan łekneński (naczelnik grodu) zawiadamia, że założył i zbudował klasztor na terenie

1153 b.d.d.

Sambor, książę pomorski na Lubiszewie, nadaje klasztorowi w Łeknie wsie Polusino [Połęczyn] i Brutnino na Pomorzu Gdańskim, wolne od ciężarów

1255.IX.1