Opis gospodarstwa szkolnego

Reference code

36/207/0/-/3

Dates
1948 - 1950

Scans (0)

This unit does not have scans yet. We're working on it.

Unit type
File documentation

No data

No data


Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

[Korespondencja w sprawach organizacyjnych Szkoły Rolniczej w Zamieściu]

1947-1950

Rejestr gospodarczy

1947-1949

[Biblioteka szkolna - katalog książek]

1948-1950

[Sprawozdania gospodarcze Szkoły Rolniczej w Zamieściu]

1947-1950