Jugosławia

Date of addition
14.02.2020
Author of the collection

Scans (553)

 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
 • image.from.collection.number "Jugosławia"
Showing 1 to 15 of 553 entries.

Description

Była Jugosławia - kraj który nie istnieje. Konglomerat nacji, wyznań i kultur. Region o bogatym folklorze i trudnej historii. Kolekcja to przede wszystkim zbiór fotografii o tematyce politycznje, krajoznawczej, społecznej i kulturalnej, dokumentujące poza samą Jugosławia, także stosunki polsko-jugosłowiańskie w dwudziestoleciu międzywojennym

Tags

user's tags indexes assign by archives

# #jugosławia