Najcenniejsze zbiory Archiwum Państwowego w Olsztynie

Date of addition
27.05.2019
Author of the collection

Scans (12)


Description

Najcenniejsze zbiory Archiwum Państwowego w Olsztynie

Tags

user's tags indexes assign by archives

#Olsztyn #księgi penitentów #najcenniejsze