ASK I — Rejestry podatkowe

Reference code
1/7/0/3
Border dates
1472 - 1676
Number of series
1
Number of scans
79044
Reference code Name Date from Date to
Showing 61 to 80 of 169 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
1/7/0/3/63 Rekognicjarze poborowe woj. krakowskiego. 1564-1578 728
1/7/0/3/64 Rejestry poborowe i inwentarze królewszczyzn woj. inflanckiego. 1582-1590 1019
1/7/0/3/65 Rejestry podymnego i abjurat różnych województw. 1631-1676 1772
1/7/0/3/66 Rejestry pogłównego generalnego woj. mazowieckiego. 1662-1674 1021
1/7/0/3/67 Rejestry pogłównego generalnego woj. sandomierskiego. 1662-1674 998
1/7/0/3/68 Rejestry pogłównego generalnego woj. krakowskiego i poznańskiego. 1662-1676 781
1/7/0/3/69 Rejestry szelężnego i podymnego różnych województw. 1661-1674 801
1/7/0/3/70 Rejestry pogłównego generalnego woj. podlaskiego i rawskiego. 1662-1676 1145
1/7/0/3/71 Rejestry pogłównego generalnego woj. ruskiego i wołyńskiego. 1662-1675 936
1/7/0/3/72 Rejestry pogłównego generalnego z różnych województw. 1662-1676 947
1/7/0/3/73 Rejestry pogłównego generalnego z różnych województw. 1662-1677 737
1/7/0/3/74 Rejestry pogłównego generalnego woj. kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego i brzesko-kujawskiego. 1662-1677 857
1/7/0/3/78 Regestrum perceptorum --- districtus Cracoviensis Proschoviensisque etc. totius palatinatus Cracoviensis rate utriusque --- iuxta decretum conventus g[ene]ralis Cracoviensis ---. 1532 87
1/7/0/3/79 Exactio fertonum pro rata utraque --- terrae Siradiensis. 1534 135
1/7/0/3/81 Regestrum exactionum publicarum palatinatus Cracoviensis. 1538 225
1/7/0/3/83 Registrum exactionum publicarum laudi Cracoviensis in pallatinatu Sandomiriensi. 1540 50
1/7/0/3/84 Regestrum exactionum publicarum Radomiensis, Opocznensis et Chanczinensis districtuum --. 1541 74
1/7/0/3/85 Regestrum exactionum publicarum districtuum Radomiensis, Opocznensis et Chanczinensis. 1540 52
1/7/0/3/86 Regestrum contributionum publicarum palatinatus Cracoviensis. 1542 286
1/7/0/3/87 [Registrum contributionum publicarum districtus Junivladislaviensis --]. 1542 29
Showing 61 to 80 of 169 entries.