Statystyka

Reference code
36/502/0/8
Border dates
1959 - 1978
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/502/0/8/61 Nadanie numeru statystycznego Państwowemu Technikum Rolniczemu w Okszowie 1970 0
36/502/0/8/62 Sprawozdania statystyczne z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie zawodowym za 1958 rok oraz sprawozdania zaocznego szkolenia zawodowego, sprawozdania z wyników klasyfikacji i nauczania za rok szkolny 1958/1959, sprawozdanie jednostkowe w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu za 1959 rok 1959 0
36/502/0/8/63 [Sprawozdania statystyczne GUS o stanie i ruchu zatrudnienia, funduszu płac, z działalności merytorycznej i bazie maszynowej Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za lata 1965-1968] 1966-1969 0
36/502/0/8/64 Sprawozdania statystyczne GUS z działalności, zatrudnienia, bhp, remontów, wyposażenia Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za lata 1969-1970 rok 1971-1972 0
36/502/0/8/65 Sprawozdania statystyczne GUS z działalności, zatrudnienia, bhp oraz wyposażenia Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za 1971 rok 1971-1972 0
36/502/0/8/66 Sprawozdania statystyczne GUS z działalności, zatrudnienia i płac oraz wyposażenia Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za 1972 rok 1972-1973 0
36/502/0/8/67 [Sprawozdania statystyczne GUS z działalności, zatrudnienia i płac oraz wyposażenia Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za 1973 rok] 1973-1974 0
36/502/0/8/68 Sprawozdania statystyczne GUS z działalności, zatrudnienia i płac oraz wyposażenia Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za 1974 rok 1974-1975 0
36/502/0/8/69 Sprawozdania statystyczne GUS dotyczące wyposażenia, wypadków przy pracy oraz przebiegu szkolnej zbiórki makulatury Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za 1975 rok 1975-1976 0
36/502/0/8/70 Sprawozdania statystyczne GUS o stanie i ruchu zatrudnionych, wyposażeniu oraz działalności Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za 1976 rok 1976-1977 0
36/502/0/8/71 Sprawozdania statystyczne GUS o stanie i ruchu zatrudnionych, kadrach, organizacji oraz wyposażeniu Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za 1977 rok 1977-1978 0