organizacja szkoły

Reference code
36/501/0/1
Border dates
1951 - 1958
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/501/0/1/1 Księga protokołów Rady Pedagogicznej [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I stopnia w Okszowie, Państwowego Technikum Hodowlanego w Okszowie] [1951-]1952 0
36/501/0/1/2 [Protokół rozszerzonego posiedzenia Rady Pedagogicznej Państwowego Technikum Hodowlanego w Okszowie odbytego 2 lipca 1954 roku] 1954 0
36/501/0/1/3 Księga protokołów Rady Pedagogicznej Państwowego Technikum Hodowlanego w Okszowie 1954-1955 0
36/501/0/1/4 Książka protokołów Rady Pedagogicznej Państwowego Technikum Hodowlanego w Okszowie 1955-1957 0
36/501/0/1/5 Analiza pracy Państwowego Technikum Hodowlanego w Okszowie za rok szkolny 1954/1955 bez daty 0
36/501/0/1/6 Preliminarze dochodów i wydatków budżetowych Państwowego Technikum Hodowlanego w Okszowie na lata 1953-1955 1953-1955 0
36/501/0/1/7 Preliminarze dochodów i wydatków budżetowych Państwowego Technikum Hodowlanego w Okszowie na lata 1956-1957 1956-1957 0
36/501/0/1/8 Sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych za 1952 rok 1952-1953 0
36/501/0/1/9 [Sprawozdania finansowe za lata 1953-1954] 1953-1954 0
36/501/0/1/10 Sprawozdania finansowe za lata 1957-1958 1958 0
36/501/0/1/11 [Sprawozdania o rzeczowej realizacji inwestycji budowlanych za 1953 rok] 1953 0
36/501/0/1/12 Księga inwentarzowa 1956 0
36/501/0/1/13 Księga inwentarzowa 1957 0
36/501/0/1/14 Księga inwentarzowa 1957 0
36/501/0/1/15 Księga inwentarzowa 1957 0
36/501/0/1/16 Księga inwentarzowa 1957 0