Akta osobowe - Ogólne zasady pracy i płac (dot.członków organów kolegialnych i pracowników PMRN i jednostek podległych)

Reference code
45/230/0/90.94
Border dates
1955 - 1968
Number of series
1
Number of scans
0