Dział ogólno-organizacyjny.

Reference code
62/258/0/1
Border dates
1945 - 1954
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/258/0/1/10 Sprawy organizacyjne. 1945 0
62/258/0/1/11 Sprawy organizacyjne. 1948 0
62/258/0/1/12 Sprawy organizacyjne. 1949 0
62/258/0/1/13 Sprawy organizacyjne Prezydium. 1953 0
62/258/0/1/14 Sprawy organizacyjne i sprawy wyborów. 1954 0
62/258/0/1/15 Sprawy wyborcze. 1946 0
62/258/0/1/16 Spis alfabetyczny wyborców. 1947 0
62/258/0/1/17 Akta wyborcze do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [wykazy lokalnych komitetów Frontu Jedności Narodu, korespondencja związana z przygotowaniem wyborów]. 1952 0
62/258/0/1/18 Różne [uchwała w sprawie akcji osiedleńczej]. 1953 0
62/258/0/1/19 Sprawy wynikające z reprezentacji Gminnej Rady Narodowej i sprawy wprowadzenia w życie przepisów o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. 1953 0
62/258/0/1/20 Sprawy władz w gromadach, sołtysów. 1954 0
62/258/0/1/21 Odpisy sprawozdań statystycznych. 1954 0
62/258/0/1/22 Akta Narodowego spisy Powszechnego. 1950 0
62/258/0/1/23 Sprawy osobowe członków organów gminy, pracowników gminnych. 1945 0
62/258/0/1/24 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych. 1948 0
62/258/0/1/25 Sprawy osobowe członków organów gminy, pracowników biura Prezydium Gminnej Rady Narodowej. 1950 0
62/258/0/1/26 Sprawy osobowe pracowników Prezydium. 1954 0
62/258/0/1/27 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, zjazdy wójtów i sołtysów. 1945 0
62/258/0/1/28 Księga uchwał Gminnej Rady Narodowej w Sadownem. 1946 0
62/258/0/1/29 Zebrania, urzędowanie ciał samorządowych. 1948 0
Showing 1 to 20 of 29 entries.