Akta Stanu Cywilnego

Reference code
63/154/0/1
Border dates
1809 - 1913
Number of series
1
Number of scans
9474
Reference code Name Date from Date to
Showing 1 to 40 of 113 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
63/154/0/1/1 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1809 R. 1809-1810 56
63/154/0/1/2 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1809 R. 1809-1810 62
63/154/0/1/3 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1809 R. 1809-1810 23
63/154/0/1/4 Akta Urodzonychych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1810 R. 1810-1811 68
63/154/0/1/5 Akta Zaślubinych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1810 R. 1810-1811 55
63/154/0/1/6 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1810 R. 1810-1811 43
63/154/0/1/7 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1811 R. 1811-1812 68
63/154/0/1/8 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1811 R. 1811-1812 34
63/154/0/1/9 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1811 R. 1811-1812 49
63/154/0/1/10 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1812 R do ostatniego dnia miesiąca Grudnia 1813 1812-1813 64
63/154/0/1/11 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maja 1812 R do dnia ostatniego Grudnia 1813 1812-1813 68
63/154/0/1/12 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maja 1812 R do 1-go Maja 1813 1812-1813 52
63/154/0/1/13 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od dnia 1-go Stycznia 1814 R. do ostatniego Grudnia 1814 R. 1814-1814 66
63/154/0/1/14 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Stycznia 1814 R do ostatniego Grudnia tegoż Roku 1814-1814 54
63/154/0/1/15 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1813 Roku i 1814 do 1-go Stycznia 1815 1813-1814 56
63/154/0/1/16 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1-go Stycznia 1815 1815-1815 322
63/154/0/1/17 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey Powiatu Dombrowskiego w Woiewództwie Augustowskim od 1-go Stycznia 1820 roku 1820-1820 31
63/154/0/1/18 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey Powiatu Dombrowskiego w Woiewództwie Augustowskim od 1-go Stycznia 1820 roku 1820-1820 18
63/154/0/1/19 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey Powiatu Dombrowskiego w Woiewództwie Augustowskim od dnia Pierwszego Miesiąca Stycznia 1821 Roku 1821-1821 32
63/154/0/1/20 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey Powiatu Dombrowskiego w Woiewództwie Augustowskim od dnia Pierwszego Miesiąca Stycznia 1821 Roku 1821-1821 29
63/154/0/1/21 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey Powiatu Dombrowskiego w Woiewództwie Augustowskim od dnia Pierwszego Miesiąca Stycznia 1821 Roku. 1821-1821 18
63/154/0/1/22 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1-go Stycznia 1822 Roku 1822-1822 35
63/154/0/1/23 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Stycznia 1822 Roku 1822-1822 27
63/154/0/1/24 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Stycznia 1822 Roku 1822-1822 17
63/154/0/1/25 Akta Urodzonych Stanu Cywilnego Gminy Kopciowskiey na Rok 1823 1823-1823 41
63/154/0/1/26 Akta Zaślubionych Stanu Cywilnego Gminy Kopciowskiey na Rok 1823 1823-1823 26
63/154/0/1/27 Akta Zeszłych Stanu Cywilnego Gminy Kopciowskiey na Rok 1823 1823-1823 25
63/154/0/1/28 Akta Urodzonych Stanu Cywilnego Gminy Kopciowskiey na Rok 1824 1824-1824 30
63/154/0/1/29 Akta Zaślubionych Stanu Cywilnego Gminy Kopciowskiey na Rok 1824. 1824-1824 32
63/154/0/1/30 Akta Zeszłych Stanu Cywilnego Gminy Kopciowskiey na Rok 1824 1824-1824 28
63/154/0/1/31 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey Urzędnika Stanu Cywilnego na Rok 1825 1825-1825 40
63/154/0/1/32 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey Urzędnika Stanu Cywilnego na Rok 1825 1825-1825 40
63/154/0/1/33 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey Urzędnika Stanu Cywilnego na Rok 1825 1825-1825 17
63/154/0/1/34 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzonych od dnia 1-go Stycznia do Ostatniego Grudnia 1826 roku Parafii Kopciowskiey Katolików 1826-1826 34
63/154/0/1/35 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Zeszłych i Zaślubionych Parafii Kopciowskiey od 1-go Stycznia do ostatniego Grudnia 1826 Roku 1826-1826 30
63/154/0/1/36 Kięga Duplikatu Zawierajaca w sobie Akta Urodzonych, Zeszłych i Zaślubionych na Rok 1827 Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Kopciowskiey 1827-1827 75
63/154/0/1/37 Kięga Duplikatu Zawierajaca w sobie Akta Stanu Cywilnego od dnia 1-go Stycznia do dnia ostatniego Grudnia 1828 r. Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Parafii Kopciowskiey 1828-1828 67
63/154/0/1/38 Kięga Duplikatu Zawierająca w sobie Akta Stanu Cywilnego od dnia 1-go Stycznia do dnia ostatniego Grudnia 1829 r. Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Parafii Kopciowskiey pro 1829 roku 1829-1829 71
63/154/0/1/39 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Parafii Kopciowskiey 1830 roku 1830-1830 55
63/154/0/1/40 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Kopciowskiey 1831 Roku 1831-1831 51
Showing 1 to 40 of 113 entries.