Akta stanu cywilnego

Reference code
63/156/0/1
Border dates
1808 - 1912
Number of series
1
Number of scans
10813
Reference code Name Date from Date to
Showing 1 to 20 of 131 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
63/156/0/1/1 Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego, od 1- go Maia Tysiąc osimnastego osmego Roku 1808 1808-1809 32
63/156/0/1/2 Akta Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey, Powiatu Seyneńskiego, Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maia Tysiąc osimnastego osmego Roku 1808 1808-1809 25
63/156/0/1/3 Akta Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey, Powiatu Seyneńskiego, Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Maia Tysiąc osimnastego osmego Roku 1808 1808-1809 33
63/156/0/1/4 Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey, Powiatu Seyneńskiego, Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Maia Tysiąc osiemnastego dziewiątego Roku 1809 1809-1810 27
63/156/0/1/5 Akta Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maja Tysiąc Osiemnastego Dziewiątego Roku 1809 1809-1810 24
63/156/0/1/6 Akta Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maja Tysiąc osiemnastego dziewiątego Roku 1809 1809-1810 19
63/156/0/1/7 Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maia Tysiąc osiemnastego dziesiątego Roku aż do 1-go Stycznia Roku Tysiąc osimset dwunastego 1810-1811 71
63/156/0/1/8 Akta Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maia Tysiąc osiemnastego dziesiątego Roku aż do 1-go Stycznia Roku Tysiąc osimset dwónastego 1810-1811 63
63/156/0/1/9 Akta Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maia Tysiąc osiemnastego dziesiątego Roku aż do 1-go Stycznia Roku Tysiąc osimset dwónastego 1810-1811 48
63/156/0/1/10 Księgo Aktów Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset dwónastego Roku 1812-1812 29
63/156/0/1/11 Księgo Aktów Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset dwónastego Roku 1812 1812-1812 22
63/156/0/1/12 Księgo Aktów Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset dwónastego Roku 1812 1812-1812 27
63/156/0/1/13 Księgo Aktów Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset Trzynastego Roku 1813 1813-1813 24
63/156/0/1/14 Księgo Aktów Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset Trzynastego Roku 1813 1813-1813 34
63/156/0/1/15 Księgo Aktów Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Stycznia Tysiąc Osimset Trzynastego Roku 1813 1813-1813 33
63/156/0/1/16 Księgo Aktów Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1 Stycznia Tysiąc Osimset Czternastego Roku 1814 1814-1814 34
63/156/0/1/17 Księgo Aktów Małżeństwa Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Stycznia Tysiąc Osimset Czternastego Roku 1814 1814-1814 35
63/156/0/1/18 Księgo Aktów Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1 Stycznia Tysiąc Osimset Czternastego Roku 1814 1814-1814 23
63/156/0/1/19 Księgo Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Stycznia Tysiąc Osimset piętnastego Roku 1815 1815-1815 34
63/156/0/1/20 Akta Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Stycznia Tysiąc Osimset piętnastego Roku 1815 1815-1815 33
Showing 1 to 20 of 131 entries.