Akta spraw o sporządzenie spisu majątku

Reference code
62/35/0/4
Border dates
1890 - 1895
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/35/0/4/727 Dělo po hodatajstvu Antona i Eleny suprugov Korsun o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti vladělca im. Šostek Franca Psolkovskago [Sprawa w związku ze staraniem Antoniego i Heleny małżonków Korsuń (zam. m. Siedlce) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłym właścicielu majątku Szostków Franciszku Pszczółkowskim] 1890 0
62/35/0/4/728 Dělo po hodatajstvu Ivana Âstržembskago o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti žitelnicy der. Stany Teofili Thorževskoj [Sprawa w związku ze staraniem Jana Jastrzębskiego (zam. Dąbrówka-Stany, gm. Skórzec) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłej Teofilii Tchórzewskiej mieszkance wsi (Dąbrówka-) Stany (gm. Skórzec)] 1890 0
62/35/0/4/729 Dělo po hodatajstvu Mariânny Hlonek o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti žitelej der. Vulka-Kobylâ Fomy Venckovskago i Mariânny Venckovskoj. [Sprawa w związku ze staraniem Marianny Chlonek (zam. Żebrak, gm. Wodynie) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłych Tomaszu Węckowskim i Mariannie Węckowskiej mieszkańcach wsi Wólka Kobyla (gm. Skórzec)] 1891 0
62/35/0/4/730 Dělo po hodatajstvu Sofii Pilčinskoj o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti Konstantina Kluseviča žitelâ der. Lončka [Sprawa w związku ze staraniem Zofii Pilczyńskiej (zam. m. Radzyń ) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłym Konstantynie Klusewiczu mieszkańcu wsi Łączka (gm. Żeliszew)] 1891 0
62/35/0/4/731 Dělo po hodatajstvu Salomei Okninskoj i Marii Âstržembskoj o sostavlenii inventarnoj opisi naslědestvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti žitelâ d. Drupia Osipa Âstržembskago. [Sprawa w związku ze staraniem Salomei Oknińskiej (zam. Mroczki, gm. Domanice) i Marii Jastrzębskiej (zam. Daćbóg, gm. Domanice) o sporządzenie spisu majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Józefie Jastrzębskim, synu Antoniego, mieszkańcu wsi Drupia] 1892 0
62/35/0/4/732 Dělo po hodatajstvu Osipa i Grigoriâ Bulikov o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti žitelâ der. Volâ Serockaâ Kazimira Bulika [Sprawa w związku ze staraniem Józefa i Grzegorza Bulików (zam. Wola Serocka) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłym Kazimierzu Buliku mieszkańcu wsi Wola Serocka (gm. Wodynie)] 1892 0
62/35/0/4/733 Dělo po hodatajstvu Mihaila Kosylâ o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti žit. der. Dombrovka Nivka Ivana Kosylâ. [Sprawa w związku ze staraniem Michała Kosyla (zam. Dąbrówka Niwka, gm. Skórzec) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłym Janie Kosylu mieszkańcu wsi Dąbrówka Niwka] 1893 0
62/35/0/4/734 Dělo po hodatajstvu Magdaleny Bulik o sostavlenii inventarnoj opisi naslědestvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti žitelâ der. Vodyne Osipa Bulika.[Sprawa w związku ze staraniem Magdaleny Bulik (zam. Wodynie, gm. Wodynie) o sporządzenie spisu majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Józefie Buliku mieszkańcu wsi Wodynie] 1893 0
62/35/0/4/735 Dělo po hodatajstvu Osipa Mihailova Âstržembskago o sostavlenii inventarnoj opisi naslědestvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti žitelâ der. Drupâ Osipa Stanislavova Âstržembskago. [Sprawa w związku ze staraniem Józefa Jastrzębskiego syna Michała (zam. Drupia, gm. Skórzec).o sporządzenie spisu majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Józefie Jastrzębskim, synu Stanisława, mieszkańcu wsi Drupia] 1893 0
62/35/0/4/736 Dělo po hodatajstvu Tekli i Ivana supr. Petrasik i dr. o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti žitelâ der. Mlynki Tomaša Marheli. [Sprawa w związku ze staraniem Tekli i Jana małż. Pietrasików i in. o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłym Tomaszu Marchelu mieszkańcu wsi Młynki (gm. Wodynie)] 1893 0
62/35/0/4/737 Dělo po hodatajstvu Âdvigi Âvorskoj o sostavlenii inventarnoj opisi naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti žit. der. Roskoš Rudolfa Âvorskago. [Sprawa w związku ze staraniem Jadwigi Jaworskiej (zam. Roskosz) o sporządzenie spisu majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Rudolfie Jaworskim mieszkańcu wsi Roskosz (gm. Skórzec)] 1893 0
62/35/0/4/738 Dělo po hodatajstvu Ivana Stanskago i dr. o sostavlenii inventarnoj opisi imusestvu ostavšemusâ poslě smerti Martina Stanskago. [Sprawa w związku ze staraniem Jana Stanskiego i in. (Marianny Świeczki, Stanisława Świeczki) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłym Marcinie Stanskim (zam. Olszyc, gm. Wodynie)] 1893 0
62/35/0/4/739 Dělo po hodatajstvu Karoliny Parobčik o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti Ivana Pachnika. [Sprawa w związku ze staraniem Karoliny Parobczyk (zam. Borki) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłym Janie Pachniku (zam. Łomnica, gm. Wodynie)] 1893 0
62/35/0/4/740 Dělo po hodatajstvu Osipa Zbika o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti Macěâ Zbika. [Sprawa w związku ze staraniem Józefa Zbika (zam. Łomnica, gm. Wodynie) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłym Macieju Zbiku (zam. Łomnica, gm. Wodynie)] 1893 0
62/35/0/4/741 Dělo po hodatajstvu Vojcěha Gržendy o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva ostavšagosâ poslě smerti Karla Gržendy. [Sprawa w związku ze staraniem Wojciecha Grzendy (Grzędy) (zam. Celinów, gm. Glinianka, powiat Mińsk Mazowiecki) o sporządzenie spisu majątku pozostałego po zmarłym Karolu Grzendzie (Grzędzie) (zam. Olszyc, gm. Wodynie)] 1893 0
62/35/0/4/742 Dělo po hodatajstvu Malgoržaty Velgoš o sostavlenii inventarnoj opisi imusestva poslě smerti Stanislava Velgoša. [Sprawa w związku ze staraniem Małgorzaty Wielgosz (zam. Lipniak, gm. Skórzec) o sporządzenie spisu majątku po zmarłym Stanisławie Wielgoszu (zam. Lipniak)] 1893 0
62/35/0/4/743 Dělo po hodatajstvu Stanislava Kosylâ o sostavlenii inventarnoj opisi imusestvu poslě Ivana i Ekateriny supr. Kosil. [Sprawa w związku ze staraniem Stanislawa Kosyla (zam. Nowaki, gm. Skórzec) o sporządzenie spisu majątku po Janie i Katarzynie małż. Kosylach (zam. Nowaki)] 1894 0
62/35/0/4/744 Dělo po hodatajstvu Anny Sepanik (zam. Kołodziąż, gm. Wodynie)o sostavlenii inventarnoj opisi poslě Fomy Âjsaka. [Sprawa w związku ze staraniem Anny Szczepanik o sporządzenie spisu (majątku) po Tomaszu Jajszczaku (zam. Kołodziąż)] 1895 0
62/35/0/4/745 Dělo po hodatajstvu Eleny Stolâržak o sostavlenii inventarnoj opisi imusestvu poslě Dominika Šostka žit. der. Klodze gminy Želišev. [Sprawa w związku ze staraniem Heleny Stolarzak (zam. Kludze, gm. Żeliszew) o sporządzenie spisu majątku po Dominiku Szostku mieszkańcu wsi Kludze gmina Żeliszew] 1895 0
62/35/0/4/746 Dělo po hodatajstvu Antona Krasnodembskago o sostavlenii inventarnoj opisi poslě Stanislava Krasnodembskago. [Sprawa w związku ze staraniem Antoniego Krasnodębskiego (zam. Krynka, gm. Dębe, pow. łukowski) o sporządzenie spisu (majątku) po Stanisławie Krasnodębskim (zam. Boroszków , gm. Skórzec)] 1895 0
Showing 1 to 20 of 27 entries.