Poszyty dotyczące spraw cywilnych

Reference code
62/35/0/2.2
Border dates
1889 - 1915
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/35/0/2.2/85 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Ludoviki Zelent o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Malgoržaty Kahnârž. [Sprawa (cywilna) z powództwa Ludwiki Zelent (zam. Olszyc, gm. Wodynie) o podział majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłej Małgorzacie Kachniarz (zam. tamże)] 1889-1889 0
62/35/0/2.2/86 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Ivana Adamâka o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Valentiâ Adamâka. [Sprawa (cywilna) z powództwa Jana Adamiaka (zam. Wólka Kobyla, gm. Skórzec) o podział majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Walentym Adamiaku (zam. Trzciniec, gm. Wodynie)] 1889 0
62/35/0/2.2/87 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Mariânny Kopač o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Petra Duček. [Sprawa (cywilna) z powództwa Marianny Kopacz (zam. Kamieniec, gm. Wodynie) o podział majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Piotrze Duczku (zam. tamże)] 1889 0
62/35/0/2.2/88 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Mariânny Šklârž k Âdvigě Vereda o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Pavla Veredy. [Sprawa (cywilna) z powództwa Marianny Szklarz (zam. Przywory, gm. Domanice) przeciwko Jadwidze Wereda (zam. Ług, gm. Skórzec) o podział majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Pawle Weredzie (zam. Ług)] 1889 0
62/35/0/2.2/89 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Rozalii Pěsak k Andreu i Karlu Skočilâsam o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Ivana Skočilâsa. [Sprawa (cywilna) z powództwa Rozalii Piesak (zam. Gołąbek, gm. Skórzec) przeciwko Andrzejowi i Karolowi Skoczylasom (zam. tamże) o podział majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Janie Skoczylasie (zam. tamże)] 1889 0
62/35/0/2.2/90 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Lucii Dybek o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Vikentiâ Nakonečnago. [Sprawa (cywilna) z powództwa Łucji Dybek (zam. Seroczyn, gm. Wodynie) o podział majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Wincentym Nakoniecznym (zam. tamże)] 1889 0
62/35/0/2.2/91 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Petra Kelčikovskago k Osipu Sledz i drugim, o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Ivana Sledzâ. [Sprawa (cywilna) z powództwa Piotra Kiełczykowskiego (zam. Trzciniec, gm. Wodynie) przeciwko Józefowi Śledziowi (zam. Młynki, gm. Wodynie) i innym (Pawłowi, Franciszkowi i Katarzynie Śledziom – zam. Młynki) o podział majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Janie Śledziu (zam. Młynki, gm. Wodynie)] 1889 0
62/35/0/2.2/92 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Agněški Karasinskoj o razdělě naslědstvennago kapitala b summě 110 rub. 8 kop. ostavšagosâ poslě smerti Timofeâ Karasinskago. [Sprawa (cywilna) z powództwa Agnieszki Karasińskiej (zam. Helenów, gm. Wodynie) o podział kapitału dziedzicznego na sumę 110 rubli 8 kopiejek pozostałego po zmarłym Tymoteusza Karasińskiego] 1889 0
62/35/0/2.2/93 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Ivana Skrajnago k Uzefě Frančak i drugim o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Vojceha Šostek. [Sprawa (cywilna) z powództwa Jana Skrajnego (zam. Budy, gm. Wodynie) przeciwko Józefie Franczak (zam. Budy) i innym (Janowi Franczakowi – zam. Budy; Andrzejowi Szostkowi – zam. Budy; Franciszkowi Szostkowi – w wojsku) o podział majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Wojciechu Szostku (zam. Budy)] 1889 0
62/35/0/2.2/94 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Osipa Šostek s Ivana Šostek 22 rub: 1/5 časti naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Martina Šostek. [Sprawa (cywilna) z powództwa Józefa Szostka (zam. Ruda Szostkowska, gm. Wodynie) przeciwko Janowi Szostkowi (zam. tamże) o 22 ruble t.j. o 1/5 majątku dziedzicznego (na sumę 110 rubli) pozostałego po zmarłym Marcinie Szostku] 1889 0
62/35/0/2.2/95 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Uršuli Rogalâ k Ivanu Vysockomu i drugim o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Kaetana Vysockago. [Sprawa (cywilna) z powództwa Urszuli Rogalia (zam. Seroczyn, gm. Wodynie) przeciwko Janowi Wysockiemu (zam. tamże) i innym (Rozalii Wysockiej – zam. tamże; Anieli Wysockiej – zam. tamże; Krystynie i Feliksowi małż. Kluczkom – zam. tamże; Emilii i Piotrowi małż. Paudynom – zam. tamże) o podział majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Kajetanie Wysockim (zam. tamże)] 1890 0
62/35/0/2.2/96 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Ekaterině Venckovskoj k Maceu Venckovskomu i drugim o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Maceâ Venckovskago. [Sprawa (cywilna) z powództwa Katarzyny Węckowskiej (zam. Trzciniec, gm. Wodynie) przeciwko Maciejowi Węckowskiemu (zam. Budy) i innym (Wiktorii i Feliksowi małż. Surowiec – zam. Żebrak; Katarzynie i Karolowi małż. Kiełczykowskim – zam. Trzciniec; Annie Kiełczykowskiej; Janowi Węckowskiemu) o podział majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Macieju Węckowskim (zam. Budy)] 1890 0
62/35/0/2.2/97 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Âdvigi Ksionžek k Vladislavu Âgla i drugim o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Valentiâ Âgly. [Sprawa (cywilna) z powództwa Jadwigi Książek (zam. Kołodziąż, gm. Wodynie) przeciwko Władysławowi Jagle (zam. tamże) i innym (Mariannie i Henrykowi małż. Polakom; Franciszkowi Jagle; Agnieszce Jagła, wdowie po Karolu; Natalii Kania; Agnieszce Jagła, wdowie po Walentym – zam. tamże) o podział majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Walentym Jagle (zam. tamże)] 1890 0
62/35/0/2.2/98 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Pavla Kovalčika i drugih k Grigoriu Kovalčiku i drugim o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Osipa Kovalčika. [Sprawa (cywilna) z powództwa Pawła Kowalczyka (zam. Kludze, gm. Żeliszew) i innych (Teofilii i Walentego małż. Pajków – zam. Kaczory, gm. Wodynie) przeciwko Grzegorzowi Kowalczykowi (zam. Kludze) i innym (Feliksie i Piotrowi Piwowarczykom – zam. Kludze; Mariannie Kowalczyk – zam. Kludze; Wiktorii i Piotrowi Zakrzewskim – zam. Żebrak, gm. Wodynie) o podział majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Józefie Kowalczyku (zam. Kludze)] 1890 0
62/35/0/2.2/99 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Franca Franceva Petrasika k Franciškě Visnevskoj i drugim o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Franca Vojcehova Petrasika. [Sprawa (cywilna) z powództwa Franciszka Pietrasika syna Franciszka (zam. Ruda-Wolińska, gm. Wodynie) przeciwko Franciszce Wiśniewskiej (zam. Kludze, gm. Żeliszew) i innym (Mateuszowi Pietrasikowi; Piotrowi Pietrasikowi; Józefie i Andrzejowi małż. Chmielakom; Janowi Pietrasikowi; Pawłowi Pietrasikowi; Józefowi Pietrasikowi; Katarzynie Pietrasik; Annie i Pawłowi małż. Śledziom; Mariannie Pietrasik) o podział majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Franciszku Pietrasiku synu Wojciecha (zam. Ruda-Wolińska, gm. Wodynie)] 1890 0
62/35/0/2.2/100 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Uzefy Duček k Rozalii Sledz i drugim o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Stanislava Duček. [Sprawa (cywilna) z powództwa Józefy Duczek (zam. Budy, gm. Wodynie) przeciwko Rozalii Śledź (zam. tamże) i innym (Janowi Śledziowi – zam. tamże; Annie i Stanisławowi małż. Łukasiakom – zam. tamże; Józefie i Andrzejowi małż. Szostkom – zam. tamże) o podział majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Stanisławie Duczku (zam. tamże)] 1890 0
62/35/0/2.2/101 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Marânny Kubaj i Marânny Volinskoj s Anny Nedzâlek 100 rub: splaty s naslědstvennyh stroenii ostavšihsâ poslě Lavrentiâ Volinskago. [Sprawa (cywilna) z powództwa Marianny Kubaj (zam. Rososz, gm. Żeliszew) i Marianny Wolinskiej (zam. tamże) przeciwko Annie Niedziałek (zam. tamże) o 100 rubli spłaty z budynków dziedzicznych pozostałych po Laurencjuszu (tj. Wawrzyńcu) Wolinskim (zam. tamże)] 1890 0
62/35/0/2.2/102 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Maceâ Kovalčika k Karolině Olčak i drugim o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Simeona Kovalčika. [Sprawa (cywilna) z powództwa Macieja Kowalczyka (zam. Kludze, gm. Żeliszew) przeciwko Karolinie Olczak (zam. Kludze) i innym (Joachimowi Olczakowi – zam. Kludze; Mariannie Kowalczyk – zam. Kludze; Magdalenie Kowalczyk – zam. Domanice, gm. Domanice) o podział majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Szymonie Kowalczyku (zam. Kludze)] 1890 0
62/35/0/2.2/103 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Karla Kopanskago i drugih k Stepanu Kopanskomu i drugim o razdělě naslědstvennago imusestva ostavšagosâ poslě smerti Stepana Kopanskago. [Sprawa (cywilna) z powództwa Karla Kopańskiego (zam. Żebrak, gm. Wodynie) i innych (Rozalii i Feliksa małż. Surowiec – zam. tamże; Józefie Jurek – zam. tamże) przeciwko Szczepanowi Kopańskiemu (zam. tamże) i innym (Konstantynowi Kopańskiemu – zam. tamże; Mariannie Kopańskiej i Krystynie Kopańskiej – zam. tamże; Katarzynie Kopańskiej – zam. Lipniaki, gm. Tuchowicz; Józefowi Kopańskiemu – zam. Gralia, gm. Skórzec) o podział majątku dziedzicznego pozostałego po zmarłym Szczepanie Kopańskim (zam. tamże)] 1890 0
62/35/0/2.2/104 Proizvodstvo (graždanskoe) po isku Šmulâ Žebroviča s Ivana Pekarta 60 rub: po dolgovomu obâzatelstvu [Sprawa (cywilna) z powództwa Szmula Żebrowicza (zam. miasto Siedlce) przeciwko Janowi Piekartowi (zam. Nowaki, gm. Skórzec) o 60 rubli z racji dłużnego zobowiązania] 1890 0
Showing 1 to 20 of 177 entries.