Dokumentacja kredytowa z lat 1950-1965

Reference code
13/350/0/2
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/350/0/2.20/103 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy na 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/104 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Sprawozdania finansowe miesięczne za 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/105 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans na 31.12.1953 r. 1954 0
13/350/0/2.20/106 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans za III kwartał 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/107 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna bilansu i sprawozdań finansowych za III kwartał 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/108 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Skrócone sprawozdanie z przebiegu wykonania planu akumulacji za m-c sierpień 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/109 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans sporządzony na 31 grudnia 1954 r. 1955 0
13/350/0/2.20/110 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna bilansu i sprawozdań finansowych za rok 1954 1955 0
13/350/0/2.20/111 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotn. Roczny i kwartalne operatywne plany działalności na 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.20/112 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotn. Sprawozdania finansowe za 1954 r., 1954-1955 0
13/350/0/2.20/113 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Bilans sporządzony na dzień 31.12.1954 r. 1955 0
13/350/0/2.20/114 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy na 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.20/115 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans 1955 r. 1956 0
13/350/0/2.20/116 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotn. Bilans 1955 r. 1956 0
13/350/0/2.20/117 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Akt zdawczo-odbiorczy urządzeń klimatyzacyjnych przędz.cienkoprężnej 1955 0
13/350/0/2.20/118 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy 1956 1956 0
13/350/0/2.20/119 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna oraz bilans na 31 XII 56 r. 1957 0
13/350/0/2.20/120 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotniczego Roczny Plan Działalności na 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.20/121 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotniczego Sprawozdania finansowe za 1956 r. 1956-1957 0
13/350/0/2.20/122 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna za rok 1957 oraz bilans per 31 XII 1957 r. 1956-1957 0
Showing 21 to 40 of 501 entries.