Dokumentacja kredytowa z lat 1950-1965

Reference code
13/350/0/2
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/350/0/2.20/83 Andrychowska Fabryka Maszyn [Bilanse za lata 1952, 1953] 1953-1954 0
13/350/0/2.20/84 Andrychowska Fabryka Maszyn [Plany TPF na lata 1953, 1954, 1955 Sprawozdawczość kwartalna za 1953] 1953-1955 0
13/350/0/2.20/85 Andrychowska Fabryka Maszyn [Sprawozdania finansowe za rok 1954] 1954-1955 0
13/350/0/2.20/86 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans sporządzony per 31.12.55. 1955-1956 0
13/350/0/2.20/87 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans roczny 1956 1956-1957 0
13/350/0/2.20/88 Andrychowska Fabryka Maszyn [korespondencja dot. kredytów] 1958 0
13/350/0/2.20/89 Andrychowska Fabryka Maszyn Plan TPF 1958 1958 0
13/350/0/2.20/90 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans 1958 1958-1959 0
13/350/0/2.20/91 Andrychowska Fabryka Maszyn Plan Finansowy 1959 0
13/350/0/2.20/92 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans na 31.12.1959 r. 1960 0
13/350/0/2.20/93 Andrychowska Fabryka Maszyn Plany na 1960 r. 1960 0
13/350/0/2.20/94 Andrychowska Fabryka Maszyn Plany na 1961 r. 1961 0
13/350/0/2.20/95 Andrychowska Fabryka Maszyn Plany na 1962 r. 1962 0
13/350/0/2.20/96 Andrychowska Fabryka Maszyn Plany na 1963 r. 1963 0
13/350/0/2.20/97 Andrychowska Fabryka Maszyn Szczegółowy Plan Techniczno-Przemysłowo-Finansowy na rok 1964 1964 0
13/350/0/2.20/98 Andrychowska Fabryka Maszyn Plan kosztów na rok 1964 II wersja 1964 0
13/350/0/2.20/99 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans roczny 1960 r. 1961 0
13/350/0/2.20/100 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans za rok 1963 1964 0
13/350/0/2.20/101 Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1964 1964 0
13/350/0/2.20/102 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans za 1952 r. 1952-1953 0
13/350/0/2.20/103 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy na 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/104 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Sprawozdania finansowe miesięczne za 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/105 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans na 31.12.1953 r. 1954 0
13/350/0/2.20/106 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans za III kwartał 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/107 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna bilansu i sprawozdań finansowych za III kwartał 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/108 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Skrócone sprawozdanie z przebiegu wykonania planu akumulacji za m-c sierpień 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/109 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans sporządzony na 31 grudnia 1954 r. 1955 0
13/350/0/2.20/110 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna bilansu i sprawozdań finansowych za rok 1954 1955 0
13/350/0/2.20/111 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotn. Roczny i kwartalne operatywne plany działalności na 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.20/112 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotn. Sprawozdania finansowe za 1954 r., 1954-1955 0
13/350/0/2.20/113 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Bilans sporządzony na dzień 31.12.1954 r. 1955 0
13/350/0/2.20/114 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy na 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.20/115 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans 1955 r. 1956 0
13/350/0/2.20/116 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotn. Bilans 1955 r. 1956 0
13/350/0/2.20/117 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Akt zdawczo-odbiorczy urządzeń klimatyzacyjnych przędz.cienkoprężnej 1955 0
13/350/0/2.20/118 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy 1956 1956 0
13/350/0/2.20/119 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna oraz bilans na 31 XII 56 r. 1957 0
13/350/0/2.20/120 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotniczego Roczny Plan Działalności na 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.20/121 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotniczego Sprawozdania finansowe za 1956 r. 1956-1957 0
13/350/0/2.20/122 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna za rok 1957 oraz bilans per 31 XII 1957 r. 1956-1957 0
13/350/0/2.20/123 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Korespondencja kredytowa, plany 1958 0
13/350/0/2.20/124 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy ?TPF/ na rok 1958 1958 0
13/350/0/2.20/125 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilanse za lata 1958, 1959 1960 0
13/350/0/2.20/126 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plany na rok 1959 1959 0
13/350/0/2.20/127 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plany na rok 1960 1960 0
13/350/0/2.20/128 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy na rok 1961 1961 0
13/350/0/2.20/129 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plany i inwestycje, koszty - rok 1961 1960-1962 0
13/350/0/2.20/130 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Inwestycje: wnioski kredytowe, plany, sprawozdania z realizacji w roku 1960 1960-1961 0
13/350/0/2.20/131 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Inwestycje: wnioski kredytowe, plany, sprawozdania z realizacji w roku 1961, 1962 1961-1963 0
13/350/0/2.20/132 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.1961 r. 1962 0
13/350/0/2.20/133 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plany rzeczowo-finansowe na 1962 r. 1962 0
13/350/0/2.20/134 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plany i bilanse 1962 r. Korekta I 1962 0
13/350/0/2.20/135 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plany i bilanse 1962 r. Korekta II 1962 0
13/350/0/2.20/136 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plany i bilanse 1962 r. Korekta III 1962 0
13/350/0/2.20/137 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plany i bilanse 1962 r. Korekta IV 1962 0
13/350/0/2.20/138 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plany TPF Produkcyjne na 1962 r. Korekta 1962 0
13/350/0/2.20/139 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan techniczno-Ekonomiczny na rok 1963 1963 0
13/350/0/2.20/140 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilanse roczne 1963 r. 1963-1964 0
13/350/0/2.20/141 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans roczny 1964 r. 1965 0
13/350/0/2.20/142 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan Techniczno-Ekonomiczny na rok 1964 1964 0
13/350/0/2.20/143 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans na dzień 31.12.1964 r. 1965 0
13/350/0/2.20/144 Gminna Kasa Spółdzielcza w Andrychowie 1.Korespondencja zbiorcza 1954 2.Korespondencja GKS Andrychów z 1954 3.Materiały z kontroli 1953/1954 4.Dokumenty kredytowe z 1953/54 r. 5.Sprawy personalne 1950/1954 6.Protokoły Zarz. I Kom.Rew. 1954 r. 7.Dokumenty podstawowe 1950-1954 0
13/350/0/2.20/145 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Korespondencja kredytowa 1954 0
13/350/0/2.20/146 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Plany finansowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.20/147 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Sprawozdania za rok 1955 1955 0
13/350/0/2.20/148 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Sprawozdania za rok 1956 1956 0
13/350/0/2.20/149 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Sprawozdania za rok 1957 1957 0
13/350/0/2.20/150 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Plany na lata 1958-1959 Bilanse za lata 1957-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.20/151 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1961-1964 Bilanse za lata 1961-1964 1961-1965 0
13/350/0/2.20/152 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie Bilans dochodów i wydatków na rok 1955 1955 0
13/350/0/2.20/153 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie Akta kredytowe 1956 1956 0
13/350/0/2.20/154 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Bilans za 1957 r. 2) Plan tpf za 1958 r. 3) Bilans za 1958 r. 1958-1959 0
13/350/0/2.20/155 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Plan tpf za 1959 r. 2) Bilans za 1959 r. 1959-1969 0
13/350/0/2.20/156 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie Plany i bilanse 1960 1960-1961 0
13/350/0/2.20/157 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1961 2) bilans za 1961 r. 1961-1962 0
13/350/0/2.20/158 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1962 2) bilans za 1962 r. 1962-1963 0
13/350/0/2.20/159 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 1) Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1964 2) bilans za 1964 r. 1964-1965 0
13/350/0/2.20/160 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie Akta kredytowe 1954 1954 0
13/350/0/2.20/161 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie Akta kredytowe 1955 1955 0
13/350/0/2.20/162 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie Plany i bilanse roczne 1957-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.20/163 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie Plany tpf na lata 1961, 1962, 1963 Bilanse za lata 1961, 1962 1961-1963 0
13/350/0/2.20/164 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1964 Bilanse za lata 1963, 1964 1964-1965 0
13/350/0/2.20/165 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy im.Manifestu Lipcowego w Andrychowie Plan tpf 1953 1953 0
13/350/0/2.20/166 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy im.Manifestu Lipcowego w Andrychowie Korespondencja kredytowa 1954 1954 0
13/350/0/2.20/167 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy im.Manifestu Lipcowego w Andrychowie Plan techniczno-przemysłowo-finansowy na rok 1954 1954 0
13/350/0/2.20/168 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy im.Manifestu Lipcowego w Andrychowie Bilans na 31 XII 1954 r. 1955 0
13/350/0/2.20/169 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy im.Manifestu Lipcowego w Andrychowie Plan tpf na rok 1956 1956 0
13/350/0/2.20/170 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy im.Manifestu Lipcowego w Andrychowie Sprawozdania 1956 1956 0
13/350/0/2.20/171 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy im.Manifestu Lipcowego w Andrychowie Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1958, 1959 Bilanse za lata 1958-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.20/172 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy im.Manifestu Lipcowego w Andrychowie Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1960, 1961, 1963 1960-1963 0
13/350/0/2.20/173 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Bilans sporządzony na 31 XII 52 1953 0
13/350/0/2.20/174 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Plan techniczno-przemysłowo-finansowy na rok 1953 1953 0
13/350/0/2.20/175 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Korespondencja kredytowa 1954 1954 0
13/350/0/2.20/176 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Plan techniczno-finansowo-kredytowy 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.20/177 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Analiza ekonomiczna IV kw. 1954 r. 1955 0
13/350/0/2.20/178 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Korespondencja kredytowa 1955 1955 0
13/350/0/2.20/179 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Plan techniczno-finansowo-kredytowy na rok 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.20/180 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Korespondencja kredytowa 1956 1956 0
13/350/0/2.20/181 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Korespondencja kredytowa 1957 1957 0
13/350/0/2.20/182 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1958, 1959 Bilanse za lata 1958, 1959 1958-1960 0
13/350/0/2.20/183 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1960, 1961 Bilans za rok 1962 1960-1963 0
13/350/0/2.20/184 Spółdzielnia Pracy Metalowców "JEDNOŚĆ" w Andrychowie Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1963, 1964 Bilanse za lata 1963, 1964 1963-1965 0
13/350/0/2.20/185 Tartak Nr 1 w Andrychowie Bilans i plany tpf rok 1958 1958-1959 0
13/350/0/2.20/186 Tartak Nr 1 w Andrychowie Plany tpf rok 1959 1959 0
13/350/0/2.20/187 Tartak Nr 1 w Andrychowie Bilans na 31 XII 1959 r. 1960 0
13/350/0/2.20/188 Tartak Nr 1 w Andrychowie Plan na 1961 1961 0
13/350/0/2.20/189 Tartak Nr 1 w Andrychowie Plany roczne -1962 Produkcja 1962 0
13/350/0/2.20/190 Tartak Nr 1 w Andrychowie Plany kwartalne 1962 1962 0
13/350/0/2.20/191 Tartak Nr 1 w Andrychowie Plan kosztów na 1962 1962 0
13/350/0/2.20/192 Tartak Nr 1 w Andrychowie Plan finansowy na 1962 1962 0
13/350/0/2.20/193 Tartak Nr 1 w Andrychowie Plan techniczno-ekonomiczny na 1963 1963 0
13/350/0/2.20/194 Tartak Nr 1 w Andrychowie Plan roczny produkcji na 1963 1963 0
13/350/0/2.20/195 Tartak Nr 1 w Andrychowie Plan techniczno-ekonomiczny na 1964 r. 1964 0
13/350/0/2.20/196 Tartak Nr 1 w Andrychowie Bilanse za lata 1961, 1962, 1963 1962-1964 0
13/350/0/2.20/197 Warsztat Remontowo-Montażowy w Andrychowie Akta kredytowe Rok 1954 1954 0
13/350/0/2.20/198 Warsztat Remontowo-Montażowy w Andrychowie Akta kredytowe Rok 1955 1955 0
13/350/0/2.20/199 Warsztat Remontowo-Montażowy w Andrychowie Akta kredytowe Rok 1956 1956 0
13/350/0/2.20/200 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Andrychowie Sprawozdania finansowe za rok 1952 1952-1953 0
13/350/0/2.20/201 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Andrychowie Plan techniczno-przemysłowo-finansowy na rok 1953 1952-1953 0
13/350/0/2.20/202 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Andrychowie Sprawozdania finansowe za rok 1953 1953 0
13/350/0/2.20/203 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Andrychowie Analiza ekonomiczna za rok 1953 1953 0
13/350/0/2.20/204 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Andrychowie Bilans za rok 1953 1954 0
13/350/0/2.20/205 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Andrychowie Akta kredytowe 1955 1955 0
13/350/0/2.20/206 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Andrychowie Bilans na dzień 31.12.1955 r. 1956 0
13/350/0/2.20/207 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Andrychowie Bilans na dzień 31.12.1956 r. 1957 0
13/350/0/2.20/208 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Akta kredytowe 1957 1957 0
13/350/0/2.20/209 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Akta kredytowe 1958 1958 0
13/350/0/2.20/210 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plan tpf na rok 1958 1958 0
13/350/0/2.20/211 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plan kształtowania się zapasów mater. 1958 0
13/350/0/2.20/212 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Bilans na 31.12.1957 r. 1958 0
13/350/0/2.20/213 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plan techniczno-ekonomiczny na 1959 r. 1959 0
13/350/0/2.20/214 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Skorygowany plan techniczno-ekonomiczny na 1959 r. 1959 0
13/350/0/2.20/215 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plan finansowy 1959 1959 0
13/350/0/2.20/216 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plan kosztów 1959 1959 0
13/350/0/2.20/217 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Bilans za rok 1958 1959 0
13/350/0/2.20/218 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plan techniczno-ekonomiczny na 1960 r. 1960 0
13/350/0/2.20/219 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plan techniczno-ekonomiczny na 1961 r. 1961 0
13/350/0/2.20/220 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plan techniczno-ekonomiczny na 1962 r. 1962 0
13/350/0/2.20/221 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Projekt planu techniczno-ekonomicznego na 1963 r. 1962 0
13/350/0/2.20/222 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Korekta planu techniczno-ekonomicznego na 1963 r. 1963 0
13/350/0/2.20/223 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plany i bilanse na 31.12.1962 r. 1963 0
13/350/0/2.20/224 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Bilans roczny za 1963 r. Tom I 1964 0
13/350/0/2.20/225 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Bilans roczny za 1963 r. Tom II 1964 0
13/350/0/2.20/226 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Akta kredytowe i plan 1964 r. 1964 0
13/350/0/2.20/227 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1964 1964 0
13/350/0/2.20/228 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych w Andrychowie Bilans na 31.12.1964 1965 0
13/350/0/2.21/229 Gminna Kasa Spółdzielcza w Brzeźnicy 1. Korespondencja 1954 r. 2. Materiały z kontroli z 1953/54 r. 3 Dokumenty kredytowe 1953/54 r. 4. Akta personalne 1950/54 r. 5. Protokoły Zarządu i Komisji Rewizyjnej 1954 r. 6. Dokumenty podstawowe 1950/54 1950-1954 0
13/350/0/2.21/230 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Brzeźnicy Plany finansowe na 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.21/231 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Brzeźnicy Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.21/232 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Brzeźnicy Akta kredytowe 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.21/233 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Brzeźnicy Akta kredytowe 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.21/234 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Brzeźnicy Akta kredytowe 1957 r. 1957 0
13/350/0/2.21/235 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Brzeźnicy Plany i bilanse roczne na lata 1957-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.21/236 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Brzeźnicy Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1961, 1962, 1963, 1964. Bilanse za lata 1961, 1962, 1963, 1964. 1961-1965 0
13/350/0/2.22/237 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Budzowie Plan finansowy 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.22/238 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Budzowie Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.23/239 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Frydrychowicach Plany finansowe 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.23/240 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Frydrychowicach Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.23/241 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Frydrychowicach Akta kredytowe 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.23/242 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Frydrychowicach Akta kredytowe 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.23/243 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Frydrychowicach Plany i bilanse roczne na lata 1957-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.23/244 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Frydrychowicach Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1961, 1962, 1963, 1964. Bilanse za lata 1961, 1962, 1963, 1964. 1961-1965 0
13/350/0/2.23/245 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im.Gen.K.Świerczewskiego w Inwałdzie Akta kredytowe 1952 r. 1952 0
13/350/0/2.25/246 Gminna Kasa Spółdzielcza w Kalwarii 1. Korespondencja 1954 r. 2. Materiały z kontroli z 1953/54 r. 3. Dokumenty kredytowe 1953/54 r. 4. Akta personalne 1950/54 r. 5. Protokoły Zarządu i Komisji Rewizyjnej 1954 r. 6. Dokumenty podstawowe 1950/54 1950-1954 0
13/350/0/2.25/247 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kalwarii Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.25/248 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kalwarii Akta kredytowe 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.25/249 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kalwarii Akta kredytowe 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.25/250 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kalwarii Plany i bilanse roczne na lata 1957-1959 1958-1960 0
13/350/0/2.25/251 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kalwarii Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1961, 1962, 1963, 1964. Bilanse za lata 1961, 1962, 1963, 1964. 1961-1965 0
13/350/0/2.25/252 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw Przedsiębiorstwo Państwowe w Kalwarii Plan finansowy 1953 1953 0
13/350/0/2.25/253 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw Przedsiębiorstwo Państwowe w Kalwarii Bilans za okres 1 I - 31 III 1953 1953 0
13/350/0/2.25/254 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw Przedsiębiorstwo Państwowe w Kalwarii Bilans za okres 1 I - 30 IX 1953 1953 0
13/350/0/2.25/255 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw Przedsiębiorstwo Państwowe w Kalwarii Bilans za rok 1953 1954 0
13/350/0/2.25/256 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw Przedsiębiorstwo Państwowe w Kalwarii Plan finansowy na rok 1954 1954 0
13/350/0/2.25/257 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw Przedsiębiorstwo Państwowe w Kalwarii Bilans za I-szy kwartał 1954 1954 0
13/350/0/2.25/258 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw Przedsiębiorstwo Państwowe w Kalwarii Bilans za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1954 1954 0
13/350/0/2.25/259 Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw Przedsiębiorstwo Państwowe w Kalwarii Bilans za okres od 1 stycznia do 30 września 1954 1954 0
13/350/0/2.25/260 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Bilans zamknięcia 1952 r. 1953 0
13/350/0/2.25/261 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany tpf 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.25/262 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.25/263 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany tpf na 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.25/264 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Bilans na 31.12.1954 r. 1955 0
13/350/0/2.25/265 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany tpf na 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.25/266 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Sprawozdania finansowe za lata 1955, 1956 1955-1956 0
13/350/0/2.25/267 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Plan na rok 1956 1956 0
13/350/0/2.25/268 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Plan na rok 1959, bilans za 1958 r. 1957-1959 0
13/350/0/2.25/269 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany techniczno-ekonomiczne na rok 1958 Bilans za 1959 r. 1958-1960 0
13/350/0/2.25/270 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Kalwarii Zebrzydowskiej Plan roczny na 1961 r.. 1961 0
13/350/0/2.25/271 Obuwnicza Spółdzielnia Pracy "ŚWIT" w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany pracy techniczno-ekonomiczne na lata 1962, 1963, 1964. Bilanse za lata 1961, 1962, 1963. 1962-1964 0
13/350/0/2.25/272 Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1963, 1964. Bilanse za lata 1963, 1964. 1963-1965 0
13/350/0/2.25/273 Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Meble Artystyczne" w Kalwarii Zebrzydowskiej Akta kredytowe 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.25/274 Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Meble Artystyczne" w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany tpf na 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.25/275 Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Meble Artystyczne" w Kalwarii Zebrzydowskiej Plan finansowy 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.25/276 Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Meble Artystyczne" w Kalwarii Zebrzydowskiej Plan Przemysłowo-Techniczny 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.25/277 Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Meble Artystyczne" w Kalwarii Zebrzydowskiej Akta kredytowe 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.25/278 Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Meble Artystyczne" w Kalwarii Zebrzydowskiej Plan t.p.f. na 1958 r. i bilans za 1957 r. 1958 0
13/350/0/2.25/279 Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Meble Artystyczne" w Kalwarii Zebrzydowskiej Plan techniczno-ekonomiczny na 1959 r. Bilanse za lata 1958, 1959 1958-1960 0
13/350/0/2.25/280 Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Meble Artystyczne" w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany techniczno-ekonomiczne na lata 1961, 1962, 1963. 1964. Bilanse za lata 1961, 1962, 1963 1961-1964 0
13/350/0/2.25/281 Zjednoczona Spółdzielnia Pracy Meblowo-Budowlana im.Ludwika Waryńskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany Przemysłowo-finansowe przewartościowane na 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.25/282 Zjednoczona Spółdzielnia Pracy Meblowo-Budowlana im.Ludwika Waryńskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Plany Zaopatrzenia materiałowo-technicznego na rok 1953 1953 0
Showing 1 to 200 of 501 entries.