Dokumentacja kredytowa z lat 1950-1965

Reference code
13/350/0/2
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/350/0/2.20/83 Andrychowska Fabryka Maszyn [Bilanse za lata 1952, 1953] 1953-1954 0
13/350/0/2.20/84 Andrychowska Fabryka Maszyn [Plany TPF na lata 1953, 1954, 1955 Sprawozdawczość kwartalna za 1953] 1953-1955 0
13/350/0/2.20/85 Andrychowska Fabryka Maszyn [Sprawozdania finansowe za rok 1954] 1954-1955 0
13/350/0/2.20/86 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans sporządzony per 31.12.55. 1955-1956 0
13/350/0/2.20/87 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans roczny 1956 1956-1957 0
13/350/0/2.20/88 Andrychowska Fabryka Maszyn [korespondencja dot. kredytów] 1958 0
13/350/0/2.20/89 Andrychowska Fabryka Maszyn Plan TPF 1958 1958 0
13/350/0/2.20/90 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans 1958 1958-1959 0
13/350/0/2.20/91 Andrychowska Fabryka Maszyn Plan Finansowy 1959 0
13/350/0/2.20/92 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans na 31.12.1959 r. 1960 0
13/350/0/2.20/93 Andrychowska Fabryka Maszyn Plany na 1960 r. 1960 0
13/350/0/2.20/94 Andrychowska Fabryka Maszyn Plany na 1961 r. 1961 0
13/350/0/2.20/95 Andrychowska Fabryka Maszyn Plany na 1962 r. 1962 0
13/350/0/2.20/96 Andrychowska Fabryka Maszyn Plany na 1963 r. 1963 0
13/350/0/2.20/97 Andrychowska Fabryka Maszyn Szczegółowy Plan Techniczno-Przemysłowo-Finansowy na rok 1964 1964 0
13/350/0/2.20/98 Andrychowska Fabryka Maszyn Plan kosztów na rok 1964 II wersja 1964 0
13/350/0/2.20/99 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans roczny 1960 r. 1961 0
13/350/0/2.20/100 Andrychowska Fabryka Maszyn Bilans za rok 1963 1964 0
13/350/0/2.20/101 Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1964 1964 0
13/350/0/2.20/102 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans za 1952 r. 1952-1953 0
13/350/0/2.20/103 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy na 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/104 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Sprawozdania finansowe miesięczne za 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/105 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans na 31.12.1953 r. 1954 0
13/350/0/2.20/106 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans za III kwartał 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/107 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna bilansu i sprawozdań finansowych za III kwartał 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/108 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Skrócone sprawozdanie z przebiegu wykonania planu akumulacji za m-c sierpień 1953 r. 1953 0
13/350/0/2.20/109 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans sporządzony na 31 grudnia 1954 r. 1955 0
13/350/0/2.20/110 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna bilansu i sprawozdań finansowych za rok 1954 1955 0
13/350/0/2.20/111 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotn. Roczny i kwartalne operatywne plany działalności na 1954 r. 1954 0
13/350/0/2.20/112 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotn. Sprawozdania finansowe za 1954 r., 1954-1955 0
13/350/0/2.20/113 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Bilans sporządzony na dzień 31.12.1954 r. 1955 0
13/350/0/2.20/114 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy na 1955 r. 1955 0
13/350/0/2.20/115 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Bilans 1955 r. 1956 0
13/350/0/2.20/116 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotn. Bilans 1955 r. 1956 0
13/350/0/2.20/117 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Akt zdawczo-odbiorczy urządzeń klimatyzacyjnych przędz.cienkoprężnej 1955 0
13/350/0/2.20/118 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Plan finansowy 1956 1956 0
13/350/0/2.20/119 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna oraz bilans na 31 XII 56 r. 1957 0
13/350/0/2.20/120 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotniczego Roczny Plan Działalności na 1956 r. 1956 0
13/350/0/2.20/121 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Oddział Zaopatrzenia Robotniczego Sprawozdania finansowe za 1956 r. 1956-1957 0
13/350/0/2.20/122 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie Analiza ekonomiczna za rok 1957 oraz bilans per 31 XII 1957 r. 1956-1957 0
Showing 1 to 40 of 501 entries.