Zbiorcze plany i sprawozdania Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"

Reference code
13/350/0/2.38
Border dates
1953 - 1955
Number of series
1
Number of scans
0