Teren powiatu Wadowice

Reference code
13/350/0/5.51
Border dates
1947 - 1951
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/350/0/5.51/589 Spółdzielnia Spożywców "WŁOKNIARZ" w Andrychowie Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/590 Kasa Stefczyka w Barwałdzie Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/591 Kasa Stefczyka w Bieńkówca Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/592 Kasa Stefczyka w Głębowicach Akta kredytowe 1947-1949 0
13/350/0/5.51/593 Kasa Stefczyka w Inwałdzie Akta kredytowe 1947-1949 0
13/350/0/5.51/594 Kasa Stefczyka w Izdebniku Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/595 Kasa Stefczyka w Leńczach Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/596 Kasa Stefczyka w Mucharzu Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/597 Kasa Stefczyka w Nidku Akta kredytowe 1947-1949 0
13/350/0/5.51/598 Kasa Stefczyka w Przeciszowie Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/599 Kasa Stefczyka w Przytkowicach Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/600 Kasa Stefczyka w Rzykach Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/601 Kasa Stefczyka w Sułkowicach Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/602 Kasa Stefczyka w Targanicach Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/603 Kasa Stefczyka w Tłuczani Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/604 Kasa Stefczyka w Witanowicach Akta kredytowe 1947-1949 0
13/350/0/5.51/605 Kasa Stefczyka w Zebrzydowicach Akta kredytowe 1947-1948 0
13/350/0/5.51/606 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Andrychowie Bilans na 31 grudnia 1949 r. 1950 0
13/350/0/5.51/607 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Andrychowie Bilans na 31 grudnia 1950 r. 1951 0