Akta z okresu 1613-1918

Reference code
60/16/0/1
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
60/16/0/1.1/1 Przywileje miasta Brzozowa 1676-1844 0
60/16/0/1.1/2 Kontrakt kupna-sprzedaży domu z roku 1679 (data sporządzenia odpisu w roku 1728) 1728 0
60/16/0/1.1/3 Dekret w sprawie utworzenia 12 łanów na Porkówce i związanych z tym witrykuszów passkich 8/7 1613 z powowłaniem się na dekret 1613 0
60/16/0/1.1/4 Rejestr szynkarski za burmistrzostwa Pana Stanisława Pilwawskiego, względem czwartego grosza, kpt co zeznał i wyprzedał jakiego trunku 1711 0
60/16/0/1.1/5 Rejestr wyszynkowania wina, miodu, piwa i gorzałki oraz czwartego grosza należącego się według tego regestru do skarbu koronnego (kopia aktu spisanego w zamku w Sanoku w roku 1711) 1711 0
60/16/0/1.1/6 Rajcowie miejscy aprobują powinności zagrodników 1617 0
60/16/0/1.1/7 Jan Kozidróg uczynił obligację imieniem swoim i sukcesorów sprawiać każdocześnie własnym kosztem rynnę między swoim domem a przylegającym do niego ratuszem miejskim 1619 0
60/16/0/1.1/8 Mieszczanie Brzozowa przedkładają skargę na pogwałcenie ich przywielejów przez biskupa przemyskiego 1689 0
60/16/0/1.1/9 Normalia - 1831-1865, 1899-1903 1831-1903 0
60/16/0/1.1/10 Zarządzenia 1841-1911 0
60/16/0/1.1/11 Zarządzenia i okólniki władz obcych starostwa 1911-1915 0
60/16/0/1.1/12 Ustawa o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń 1919 0
60/16/0/1.1/13 Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej w Brzozowie 1825-1874 0
60/16/0/1.1/14 Korespondencja Urzędu Gminy w Brzozowie 1875-1887 0
60/16/0/1.1/15 Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej (korespondencja Urzędu Gminy w Brzozowie) 1867-1917 0
60/16/0/1.1/16 Akta dotyczące organizacji Magistratu 1789-1900 0
60/16/0/1.1/17 Zarządzenia i okólniki władz obcych. Akta wyborcze do Izby Poselskiej 1867-1907 0
60/16/0/1.1/18 Lista wyborcza oraz korespondencja dotycząca wyborów do Rady Państwa 1873-1914 0
60/16/0/1.1/19 Lista wyborców do Rady Gminnej 1919 0
60/16/0/1.1/20 Akta dotyczące utrzymania kancelarii i budynku gminnego, presonelu i kasy policji, sług miejskich i stróżów nocnych 1855-1874 0
Showing 1 to 20 of 282 entries.