Tematy prac badawczych

Reference code
13/270/0/1.4
Border dates
1993 - 2005
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/270/0/1.4/1/134 Geosiatki zbrojeniowe 1993-1994 0
13/270/0/1.4/1/135 Technologia apretowania przeciwgrzybiczego tkanin na onuce dla górnictwa – decyzja o dofinansowaniu 1993-1995 0
13/270/0/1.4/1/136 Technologia apretowania przeciwgrzybiczego tkanin na onuce dla górnictwa – sprawozdania i raport końcowy 1993-1995 0
13/270/0/1.4/1/137 Stacja badań materiałów kuloodpornych – kamizelki kuloodporne dla policji 1993-1998 0
13/270/0/1.4/1/138 Stacja badań materiałów kuloodpornych – wnioski o dofinansowanie, raporty końcowe 1993-1998 0
13/270/0/1.4/1/139 Metalowa siatka dziana jako elektroda do podsuszania produktów ceramiki technicznej – umowa i wnioski o dofinansowanie 1994-2000 0
13/270/0/1.4/1/140 Metalowa siatka dziana jako elektroda do podsuszania produktów ceramiki technicznej- sprawozdania z badań 1994-2000 0
13/270/0/1.4/1/141 Metalowa siatka dziana jako elektroda do podsuszania produktów ceramiki technicznej- raporty końcowe 1994-2000 0
13/270/0/1.4/1/142 Włókienne ekrany pól elektromagnetycznych 1994 0
13/270/0/1.4/1/143 Wyroby włókiennicze odporne na urazy mechaniczne 1994 0
13/270/0/1.4/1/144 Integracyjny system zachowania aktywności zawodowej osób potencjalnie bezrobotnych jako instrument aktywnej polityki zatrudnienia w województwie bielskim - umowy i wnioski o dofinansowanie, wyniki badań 1994 0
13/270/0/1.4/1/145 Integracyjny system zachowania aktywności zawodowej osób potencjalnie bezrobotnych jako instrument aktywnej polityki zatrudnienia w województwie bielskim - raporty końcowe 1994 0
13/270/0/1.4/1/146 Program zagospodarowania zbędnych pracowników na przykładzie P.P.S. „Logar” w Łodygowicach 1994-1995 0
13/270/0/1.4/1/147 Bezrobocie kobiet w robotniczych rodzinach wielodzietnych jako lokalna kwestia społeczna (na przykładzie wybranych gmin województwa bielskiego) 1994-1996 0
13/270/0/1.4/1/148 Alternatywne zagospodarowanie wełny i skór owczych 1994-1999 0
13/270/0/1.4/1/149 Efektywność różnych form lokalnych działań ograniczenia bezrobocia w województwie bielskim(diagnoza i propozycje działań systemowych) 1995-1996 0
13/270/0/1.4/1/150 Geotkaniny o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, do stosowania w specjalistycznych budowlach inżynieryjnych – umowy, wnioski o dofinansowanie, wyniki badań 1997-2003 0
13/270/0/1.4/1/151 Geotkaniny o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, do stosowania w specjalistycznych budowlach inżynieryjnych – sprawozdania i raport końcowy 1997-1998 0
13/270/0/1.4/1/152 Ekowłókniny do budowy wysypisk odpadów komunalnych 1995-1996 0
13/270/0/1.4/1/153 Tkaniny modułowe do wzmocnień kompozytów z udziałem laminatów epoksydowych 1995-1997 0
Showing 1 to 20 of 74 entries.