Pomoce kancelaryjne

Reference code
13/345/0/2.6
Border dates
1927 - 1942
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/345/0/2.6/3205 Podział czynności Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu 1929-1933 0
13/345/0/2.6/3206 Dziennik prezydialny 1929 0
13/345/0/2.6/3207 Dziennik prezydialny 1930 0
13/345/0/2.6/3208 Dziennik prezydialny 1931-1934 0
13/345/0/2.6/3209 Dziennik prezydialny 1934-1935 0
13/345/0/2.6/3210 Dziennik prezydialny 1936-1938 0
13/345/0/2.6/3211 Dziennik prezydialny 1942 0
13/345/0/2.6/3212 Terminarz rozpraw 1935 0
13/345/0/2.6/3213 Rejestr C dla zwykłych procesów cywilnych 1930-1931 0
13/345/0/2.6/3214 Rejestr C dla zwykłych procesów cywilnych 1932-1933 0
13/345/0/2.6/3215 Repertorium A C 1936 0
13/345/0/2.6/3216 Skorowidz do C 1935-1937 0
13/345/0/2.6/3217 Rejestr C II dla zwykłych procesów cywilnych 1929 0
13/345/0/2.6/3218 Rejestr C II dla zwykłych procesów cywilnych 1930 0
13/345/0/2.6/3219 Rejestr C II dla zwykłych procesów cywilnych 1931 0
13/345/0/2.6/3220 Rejestr C III dla zwykłych procesów cywilnych 1929 0
13/345/0/2.6/3221 Rejestr C III dla zwykłych procesów cywilnych 1930 0
13/345/0/2.6/3222 Rejestr C III dla zwykłych procesów cywilnych 1931 0
13/345/0/2.6/3223 Spis imienny do rejestru C III i Cb III 1927-1932 0
13/345/0/2.6/3224 Rejestr drobiazgowy Cb 1930 0
13/345/0/2.6/3225 Rejestr drobiazgowy Cb III 1930 0
13/345/0/2.6/3226 Rejestr drobiazgowy Cb III 1931 0
13/345/0/2.6/3227 Rejestr drobiazgowy Cb III 1931-1932 0
13/345/0/2.6/3228 Rejestr drobiazgowy Cb III 1932-1933 0
13/345/0/2.6/3229 Repertorium Co 1934-1938 0
13/345/0/2.6/3230 Rejestr spraw wekslowych Cw 1930 0
13/345/0/2.6/3231 Rejestr spraw wekslowych Cw 1931 0
13/345/0/2.6/3232 Spis imienny Cw 1929 0
13/345/0/2.6/3233 Rejestr spraw wezwawczych M 1930 0
13/345/0/2.6/3234 Rejestr spraw wezwawczych M 1932 0
13/345/0/2.6/3235 Repertorium E 1935 0
13/345/0/2.6/3236 Repertorium E 1936-1938 0
13/345/0/2.6/3237 Rejestr spraw egzekucyjnych E 1929 0
13/345/0/2.6/3238 Rejestr spraw egzekucyjnych E 1930 0
13/345/0/2.6/3239 Spis imienny do rejestru E 1930-1931 0
13/345/0/2.6/3240 Spis imienny do rejestru E 1933-1934 0
13/345/0/2.6/3241 Skorowidz alfabetyczny według nazwisk stron do E 1934-1936 0
13/345/0/2.6/3242 Skorowidz alfabetyczny według nazwisk stron do E 1938 0
13/345/0/2.6/3243 Skorowidz alfabetyczny według nazwisk stron do E 1938-1939 0
13/345/0/2.6/3244 Spis dokumentów Uv 1929-1938 0
13/345/0/2.6/3245 Spis dokumentów Uv 1929-1937 0
13/345/0/2.6/3246 Rejestr pertraktacji spadkowych A 1929 0
13/345/0/2.6/3247 Rejestr pertraktacji spadkowych A 1930 0
13/345/0/2.6/3248 Rejestr pertraktacji spadkowych A 1931 0
13/345/0/2.6/3249 Rejestr pertraktacji spadkowych A 1932 0
13/345/0/2.6/3250 Rejestr pertraktacji spadkowych A 1933 0
13/345/0/2.6/3251 Rejestr pertraktacji spadkowych A 1934 0
13/345/0/2.6/3252 Rejestr pertraktacji spadkowych A 1935 0
13/345/0/2.6/3253 Rejestr pertraktacji spadkowych A 1937 0
13/345/0/2.6/3254 Repertorium L dla spraw zawieszania kurateli i przedłużania władzy ojcowskiej 1938 0
13/345/0/2.6/3255 Spis imienny do rejestru P 1932-1934 0
13/345/0/2.6/3256 Spis imienny do rejestru P 1935-1937 0
13/345/0/2.6/3257 Rejestr G dla uwierzytelnień podpisów 1932 0
13/345/0/2.6/3258 Rejestr G dla uwierzytelnień podpisów 1933 0
13/345/0/2.6/3259 Repertorium N dla spraw cywilnych 1933-1934 0
13/345/0/2.6/3260 Repertorium N dla spraw cywilnych 1934 0
13/345/0/2.6/3261 Repertorium N dla spraw cywilnych 1936-1937 0
13/345/0/2.6/3262 Repertorium N dla spraw cywilnych 1938 0
13/345/0/2.6/3263 Repertorium N dla spraw cywilnych 1939 0
13/345/0/2.6/3264 Rejestr powszechny No 1935-1938 0
13/345/0/2.6/3265 No 1 Sprawy ukarania młodocianych do lat 14-tu (rejestr) 1932 0
13/345/0/2.6/3266 No I Wnioski o ugodę (rejestr) 1932 0
13/345/0/2.6/3267 No I Wykazy umarłych (rejestr) 1932 0
13/345/0/2.6/3268 No I Przechowywanie wierzytelności (rejestr) 1932 0
13/345/0/2.6/3269 No I Konkursy i postępowania ugodowe (rejestr) 1932-1933 0
13/345/0/2.6/3270 Spis imienny C dla przekroczeń 1929 0
13/345/0/2.6/3271 No I Sprawy ogólne (rejestr) 1932-1933 0
13/345/0/2.6/3272 Repertorium Ko karne ogólne 1934 0
13/345/0/2.6/3273 Repertorium Kg dla spraw karnych 1930 0
13/345/0/2.6/3274 Repertorium Kg dla spraw karnych 1931 0
13/345/0/2.6/3275 Repertorium Kg dla spraw karnych 1932 0
13/345/0/2.6/3276 Repertorium Kg dla spraw karnych 1932 0
13/345/0/2.6/3277 Repertorium Kg dla spraw karnych 1933 0
13/345/0/2.6/3278 Repertorium Kg dla spraw karnych 1935 0
13/345/0/2.6/3279 Repertorium Kg dla spraw karnych 1936 0
13/345/0/2.6/3280 Skorowidz Kg 1937-1939 0
13/345/0/2.6/3281 Repertorium Kps pomocy sądowej cz. I 1933-1934 0
13/345/0/2.6/3282 Repertorium Kps pomocy sądowej cz. I 1934 0
13/345/0/2.6/3283 Skorowidz do repertorium Kps S 1936-1937 0
13/345/0/2.6/3318 Skarowidz alfabetyczny do repertorium i dziennika według nazwisk stron 1934 0
Showing 1 to 80 of 80 entries.