Samodzielna Pracownia Badań i Kontroli Środowiska

Reference code
36/530/0/1
Border dates
1973 - 1983
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/530/0/1/1 Posiedzenie Komisji w sprawie wprowadzenia tabeli płac - protokół 1981 0
36/530/0/1/2 Organizacja Samodzielnej Pracowni Badań i Kontroli Środowiska w Chełmie - akty erekcyjne, korespondencja merytoryczna 1975-1983 0
36/530/0/1/3 Przepisy o przestrzeganiu tajemnicy państwowej i służbowej 1981 0
36/530/0/1/4 Zarządzenia Kierownika 1977-1983 0
36/530/0/1/5 Plany pracy na lata 1979-1985 1979-1983 0
36/530/0/1/6 Sprawozdania z działalności w latach 1978-1983 1978-1983 0
36/530/0/1/7 Sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia w latach 1976-1982 1977-1983 0
36/530/0/1/8 Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Chełmie - korespondencja merytoryczna 1978-1980 0
36/530/0/1/9 Regulamin premiowania 1982 0
36/530/0/1/10 Instrukcje BHP i przeciwpożarowe 1976-1982 0
36/530/0/1/11 Programy w zakresie poprawy stanu środowiska na lata 1981-1990 1981-1983 0
36/530/0/1/12 Analizy i oceny zadań w zakresie ochrony środowiska wykonanych przez Pracownię 1983 0
36/530/0/1/13 Wyniki analiz chemicznych wody 1980-1981 0
36/530/0/1/14 Zbiorcze wyniki analiz rzek 1973-1982 0
36/530/0/1/15 Ocena stanu czystości wód województwa chełmskiego 1980-1982 0
36/530/0/1/16 Analizy i oceny w zakresie gospodarki ściekowej województwa chełmskiego 1981 0
36/530/0/1/17 Bilanse zanieczyszczeń gazowych i pyłowych za lata 1977-1982 1977-1982 0
36/530/0/1/18 Monitoring środowiska w zakresie poziomu hałasu - protokoły z pomiarów, analizy 1981-1982 0