Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Chełmie

Reference code
36/530/0/2
Border dates
1982 - 1991
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/530/0/2/1 Posiedzenia kierownictwa - protokoły 1988-1991 0
36/530/0/2/2 Narady pracownicze - protokoły 1988-1990 0
36/530/0/2/3 Organizacja Ośrodka Badań i Ochrony Środowiska w Chełmie - akty erekcyjne, korespondencja merytoryczna 1983-1984 0
36/530/0/2/4 Struktura organizacyjna Ośrodka Badań i Ochrony Środowiska w Chełmie 1988 0
36/530/0/2/5 Instrukcja archiwalna i rzeczowy wykaz akt 1988 0
36/530/0/2/6 Instrukcja obiegu dokumentów księgowych 1988 0
36/530/0/2/7 Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Badań i Ochrony Środowiska w Chełmie 1983-1991 0
36/530/0/2/8 Program oszczędnościowy Ośrodka Badań i Ochrony Środowiska w Chełmie na 1990 rok 1990 0
36/530/0/2/9 Plany pracy na lata 1983-1984 1983-1984 0
36/530/0/2/10 Plany pracy na lata 1988-1990 1988-1990 0
36/530/0/2/11 Programy działania na lata 1989-1990 1988-1989 0
36/530/0/2/12 Programy finansowe na lata 1989-1990 1988-1990 0
36/530/0/2/13 Sprawozdania z działalności w 1983 roku 1983 0
36/530/0/2/14 Sprawozdania z wykonania planu pracy w latach 1988-1990 1989-1991 0
36/530/0/2/15 Bilanse roczne z załącznikami za lata 1988-1989 1989-1990 0
36/530/0/2/16 Sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia w latach 1983-1988 1983-1989 0
36/530/0/2/17 Informacje o działalności Ośrodka brak daty (po 1983 roku) 0
36/530/0/2/18 Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi - porozumienia 1988-1990 0
36/530/0/2/19 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Chełmie - protokoły, wystąpienia pokontrolne 1983-1989 0
36/530/0/2/20 Regulaminy pracy brak daty (po 1983 roku) 0
Showing 1 to 20 of 68 entries.