Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Chełmie

Reference code
36/530/0/3
Border dates
1983 - 2000
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/530/0/3/1 Posiedzenia kierownictwa - protokoły 1991-1998 0
36/530/0/3/2 Narady pracownicze - protokoły 1992-1998 0
36/530/0/3/3 Organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie - akty erekcyjne, regulamin organizacyjny, ankiety organizacyjne, informacje o nadaniu numerów identyfikacyjnych 1992-1998 0
36/530/0/3/4 Informacja o działalności Laboratorium 1996 0
36/530/0/3/5 Zarządzenia Dyrektora 1992-1998 0
36/530/0/3/6 Rzeczowy wykaz akt 1992 0
36/530/0/3/7 Instrukcja obiegu dokumentów księgowych brak daty (po 1984 roku) 0
36/530/0/3/8 Plany pracy - główne kierunki działań na lata 1992-1995 1992-1995 0
36/530/0/3/9 Plany pracy - główne kierunki działań na lata 1996-1998 1996-1998 0
36/530/0/3/10 Sprawozdania z wykonania głównych kierunków działań Inspektoratu w latach 1992-1995 1992-1996 0
36/530/0/3/11 Sprawozdania z działalności Inspektoratu w latach 1996-1998 1996-1999 0
36/530/0/3/12 Sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia 1992-1998 0
36/530/0/3/13 Informacje dotyczące informatyzacji Inspektoratu 1994-1996 0
36/530/0/3/14 Biuletyn informacyjny o stanie środowiska na terenie województwa chełmskiego 1995 0
36/530/0/3/15 Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi - porozumienia 1992-1996 0
36/530/0/3/16 Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi - korespondencja merytoryczna 1992-1997 0
36/530/0/3/17 Współpraca z wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska - notatki ze spotkań 1992-1995 0
36/530/0/3/18 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Chełmie - protokoły, wystąpienia pokontrolne 1992-1997 0
36/530/0/3/19 Regulamin premiowania 1992 0
36/530/0/3/20 Kontrole przeprowadzone w ''Cementowni Chełm'' w zakresie ochrony środowiska - protokoły, wystąpienia pokontrolne, decyzje, korespondencja merytoryczna 1996-1998 0
Showing 1 to 20 of 90 entries.