Akta personalne robotników żydowskich

Reference code
58/344/0/1.1
Border dates
1941 - 1942
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Showing 1 to 100 of 841 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
58/344/0/1.1/1 Abramowicz Chaim [urodzony 23 lub 28. 08.1908 r. w Radomiu, syn Fischena i Fraidli z d. Mandelman; żonaty; zawód robotnik; zamieszkały Radom ul. Wrześniewskiego 31; zwolniony 14.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/2 Abramowicz Jakub [urodzony 14. 11.1921 r. w Radomiu, syn Fiszela i Frandli z d. Frydman; wolny; zawód krawiec; zamieszkały Radom ul. Gieryczewska 36; przyjęty 24.02.1942; zwolniony 14.03.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/3 Abramowicz Wulf [urodzony 27. 09.1903 r. w Radomiu, syn Fiszela i Frajndli z d. Mandelman; żonaty; zawód krawiec; zamieszkały Radom ul. Wrześniewskiego 31; przyjęty 24.02.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/4 Abramowicz Wolf [urodzony 3. 05.1894 r. w Radomiu, syn Szaji i Celi z d. Klinger; żonaty; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Graniczna 16; przyjęty 24.06.1941; zwolniony 03.09.1941] 1941 0
58/344/0/1.1/5 Abramson Zdzisław-Dawid [urodzony 18. 08.1918 r. w Łodzi, syn Artura i Łaji z d. Kellerwom; żonaty; wykształcenie - 4 lata Uniwersytet Warszawski; zamieszkały Radom ul. Wrześniewskiego 18; przyjęty 22 lub 27.04.1942; zwolniony 28.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/6 Adler Josek - Majer [urodzony 28. 07.1900 r. w Ostrowcu, syn Moszka i Sznajdli z d. Zysman; żonaty; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Wałowa 7; przyjęty 12.05.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/7 Ajdelbaum Abuś-Dawid [urodzony 20. 12.1910 r. w Przytyku, syn Hersz-Leib i Marien z d. Mycenmaher; żonaty; zawód furman; zamieszkały Radom ul. Żytnia 5; przyjęty 29.06.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/8 Ajszajn Mendel [urodzony 04. 11.1908 r. w Radomiu, syn Moszka i Racy z d. Dymerman; żonaty; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Mała 3; przyjęty 11.05.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/9 Alszaj Moszek-Aron [urodzony 20. 03.1879 r. w Radomiu, syn Majczucha i Sury z d. Bajrzaise; żonaty; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Żytnia 7; przyjęty 11.05.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/10 Ajzenberg Jankiel [urodzony 14. 11.1886 r. Goszczyn syn Chaima i Marii z d. Ajzenman; żonaty; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Błotnia 5; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/11 Ajzenberg Mordka [urodzony 04. 02.1920 r. w Radomiu syn Chaima i Cipy z d. Frydman; wolny; zawód robotnik; zamieszkały Radom ul. Szwarlikowska 20; przyjęty 18.03.1942; zwolniony 14.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/12 Ajzenberg Moszek [urodzony w 1898 r. w Radomiu syn Abrama i Ruchli z d. Szwarberg; żonaty; zawód czapnik; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 22; przyjęty 02.07.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/13 Ajzenberg Szmul [urodzony w 12.02.1903 r. w Przytyku syn Icka i Ruchli ; żonaty; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Wałowa 22; przyjęty 05.03.1942; zwolniony 13.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/14 Ajzenman Dawid [urodzony w 14.10.1899 r. w Odrzywole syn Abrama i Sury z d. Świcer ; żonaty; zawód robotnik; zamieszkały Radom ul. Słowackiego 92; przyjęty 26.06.1942; zwolniony 14.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/15 Ajzenman Józef Bejer [urodzony w 10.06.1925 r. w Radomiu syn Dawida i Gitli z d. Wolson; kawaler; zawód robotnik; zamieszkały Radom ul. Słowackiego 92; przyjęty 29.06.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/16 Ajzenman Szamszon [urodzony w 21.10.1917 r. w Radomiu syn Szaji i Chany z d. Wajsman; kawaler; zawód robotnik; zamieszkały Radom ul. Peretza 5; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/17 Ajzenszmidt Szoel [urodzony w 20.04.1896 r. w Stromcu syn Arona i Rywki z d. Woszczman; żonaty; zawód kupiec; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 28; przyjęty 02.03.1942; zwolniony 20.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/18 Ajzenwasser Chaim-Szlama [urodzony w 09.09.1898 r. w Iłży syn Arona i Toby z d. Unger; żonaty; zawód robotnik; zamieszkały Radom ul. Starokrakowska 5; przyjęty 29.06.1942; zwolniony 14.07.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/19 Ajzenwasser Szmul-Majer [urodzony w 28.07.1913 r. w Iłży syn Arona i Toby z d. Unger; kawaler; zawód szewc; zamieszkały Radom Plac Stare Miasto 8; przyjęty 26.06.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/20 Ajzerner Aron-Izaak [urodzony w 23.02.1903 r. w Lublinie syn Mojżesza i Dyny z d. Melson; żonaty; zawód krawiec; zamieszkały Radom ul. Kośna 39; przyjęty 25.06.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/21 Akerman Joel [urodzony w 12.06.1918 r. w Radomiu syn Berka i Fajgi z d. Wajsbard; żonaty; zawód robotnik; zamieszkały Radom Bernardyńska 4; przyjęty 18.03.1942; zwolniony 08.06.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/22 Akierman Benjan Giecel [urodzony w 10.08.1908 r. w Radomiu syn Szyi i Frajdy z d. Holcman; żonaty; zawód szewc; zamieszkały Radom Kwiatkowskiego 10; przyjęty 02.03.1942; zwolniony 14.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/23 Akierman Chaskiel Mordka [urodzony w 20.02.1923 r. w Radomiu syn Jankiela i Małki z d. Akierman; kawaler; zawód robotnik; zamieszkały Radom Kwiatkowskiego 26; przyjęty 20.03.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/24 Akierman Icek Abram [urodzony w 25.12.1927 r. w Radomiu syn Joska i Rywki z d. Lindenbaum; kawaler; zawód krawiec; zamieszkały Radom; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/25 Akierman Izrael Moszek [urodzony w 01.01.1921 r. w Radomiu syn Symcha i Ruchlii z d. Kunowicz; kawaler; zawód robotnik; zamieszkały Radom; ul. Piwna 2; przyjęty 30.04.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/26 Akierman Josek [urodzony w 15.02.1890 r. w Radomiu syn Abrama Szlamy i Łaji z d. Letes; żonaty; zawód krawiec; zamieszkały Radom; ul. Graniczna 4; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/27 Akierman Josek Icek [urodzony w 30.05.1913 r. w Radomiu syn Mendla Dawida i Frajgi Bajli z d. Wekselman; kawaler; zawód krawiec; zamieszkały Radom; ul. Kwiatkowskiego 57; przyjęty 29.06.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/28 Akierman Moszek Hersz [urodzony w 05.09.1922 r. w Radomiu syn Szlamy i Glizy z d. Akierman; kawaler; zawód krawiec; zamieszkały Radom; ul. Wrześniowskiego 18; przyjęty 24.02.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/29 Akierman Motek [urodzony w 16.08.1910 r. w Radomiu syn Kapla i Jenty z d. Rafałowicz; żonaty; zawód krawiec; zamieszkały Radom; ul. Prosta 87; przyjęty 02.03.1942; zwolniony 11.04.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/30 Akierman Symcha [urodzony w 18.04.1890 r. w Kuczkach syn Izraela i Jandy; żonaty; zawód szewc; zamieszkały Radom; ul. Piwna 2; przyjęty 29.05.1941; zwolniony 06.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/31 Akierman Szlama [urodzony w 24.12.1900 r. w Białobrzegach syn Jakuba i Szyfry z d. Gotlib; kawaler; zawód robotnik; zamieszkały Radom; ul. Błotnia 12; przyjęty 22.04.1942; zwolniony 02.06.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/32 Akierman Zelman [urodzony w 14.01.1907 r. syn Abrama i Liwy z d. Wajman; żonaty; zawód krawiec; zamieszkały Radom; ul. Błotnia 37; przyjęty 21.05.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/33 Albersztajn Godel [urodzony w 20.02.1925 r. w Radomiu, syn Dawida i Luby z d. Faintraub; kawaler; zawód szewc; zamieszkały Radom; ul. Narutowicza 35; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/34 Albert Chaim-Jakub [urodzony w 01.03.1925 r. w Radomiu, syn Seiba i Ruchli z d. Kozłowska; kawaler; zawód robotnik; zamieszkały Radom; ul. Błotnia 46; przyjęty 26.06.1942; zwolniony 14.07.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/35 Alkierman Gecel [urodzony w 21.03.1925 r. w Radomiu, syn Szyji i Pesli z d. Stelman; kawaler; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 51; przyjęty 24.02.1942; zwolniony 13.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/36 Altman Chaim Jankiel [urodzony w 10.05.1917 r. w Radomiu, syn Herszka i sury z d. Dawidman; kawaler; zawód robotnik; zamieszkały Radom ul. Starokrakowska 14; przyjęty 29.06.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/37 Altman Dawid [urodzony w 03.05.1922 r. w Jedlińsku, syn Jankiela i Łaji z d. Diament; kawaler; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Słowackiego 50; przyjęty 24.03.1942; zwolniony 01.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/38 Altman Lejzor [urodzony w 13.12.1919 r. w Jedlińsku, syn Majlecha i Ity Mindy z d. Altman; kawaler; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Kośna 13; przyjęty 04.11.1941; zwolniony 29.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/39 Altman Srul [urodzony w 08.09.1895 r. w Jedlińsku, syn Chaima i Ruchli z d. Dreniec; żonaty; zawód piekarz; zamieszkały Radom ul. Prosta 37; przyjęty 04.05.1942; zwolniony 13.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/40 Apelbaum Josek [urodzony w 30.12.1902 r. w Radomiu, syn Chaima i Ajglii z d. Szpajzman; żonaty; zawód administrator nieruchomości; zamieszkały Radom ul. Wałowa 5; przyjęty 02.07.1942; zwolniony 14.07.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/41 Ajzman Abram [urodzony w 07.01.1919 r. w Radomiu, syn Szaji i Chany z d. Wajsman; wolny; zamieszkały Radom ul. Peretza 5; przyjęty 29.06.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/42 Bajtel Dow [urodzony w 08.07.1924 r. w Zamościu, syn Mojżesza i Rajzli z d. Tajchman; stan wolny; zawód robotnik; zamieszkały Radom ul. Błotnia 45; przyjęty 17.02.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/43 Bajtel Mojżesz [urodzony w 19.03.1893 r. w Zamościu, syn Urysia i Rajzlii z d. Frajman; stan żonaty; zawód urzędnik; zamieszkały Radom ul. Błotnia 45; przyjęty 18.06.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/44 Bamel Szmul [urodzony w 01.09.1913 r. w Przytyku, syn Abrama i Estery z d. Jaśkowicz; stan żonaty; zawód szewc; zamieszkały Radom ul. Prosta 33; przyjęty 30.05.1941; zwolniony 29.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/45 Bankier Icek [urodzony w 28.06.1907 r. w Radomiu, syn Joska i Chimdy z d. Rakocz; stan żonaty; zawód pomocnik kupiecki; zamieszkały Radom ul. Wałowa 23; przyjęty 16.06.1941; zwolniony 08.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/46 Bałyst Mordka [urodzony w 09.09.1907 r. w Grójcu, syn Joska i Trony z d. Weleman; stan żonaty; kupiec; zamieszkały Radom ul. Słowackiego 48; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/47 Baum Szlama 1942 0
58/344/0/1.1/48 Baumgarten Abuś [urodzony w 17.02.1922 r. w Radomiu, syn Joska i Łaji z d. Szerman; stan wolny; krawiec; zamieszkały Radom ul. Gieryczewska 20; przyjęty 02.07.1942; zwolniony 30.07.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/49 Beker Abram [urodzony w 10.04.1899 r. w Klimontowie, syn Lejbusia i Łaji z d. Farlzan; stan żonaty; robotnik; zamieszkały Radom ul. Gieryczewska 24; przyjęty 14.04.1942; zwolniony 22.06.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/50 Bekier Moszek [urodzony w 05.02.1924 r. w Radomiu, syn Abrama i Estery z d. Wisenberg; stan wolny; krawiec; zamieszkały Radom ul. Gieryczewska 24; przyjęty 02.07.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/51 Berkman Herszek [urodzony w 15.03.1905 r. w Radomiu, syn Majera i Tumy z d. Bandt; stan wolny; nauczyciel; zamieszkały Radom ul. Szwarlikowska 1; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/52 Berkowicz Berek [urodzony w 13.02.1907 r. w Przytyku, syn Abrama i Szajndli z d. Frydman; stan żonaty; szewc; zamieszkały Radom ul. Prosta 25; przyjęty 12.06.1941; zwolniony 08.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/53 Berkowicz Icek [urodzony w 02.09.1908 r. w Mławie, syn Abrama i Nychy z d. Białostok; stan żonaty; krawiec; zamieszkały Radom ul. Wrześniowskiego 16; przyjęty 23.03.1942; zwolniony 25.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/54 Berman Mendel [urodzony w 23.01.1919 r. w Radomiu, syn Szmula i Chany z d. Blajchman; stan wolny; grzebieniarz; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 25; przyjęty 24.02.1942; zwolniony 14.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/55 Bess Jonja Dawid [urodzony w 19.10.1919 r. w Lublinie, syn Jakuba i Ruchli z d. Mittelan; stan żonaty; kupiec; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 64; przyjęty 14.04.1942; zwolniony 28.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/56 Birenbaum Chaim [urodzony w 04.07.1893 r. w Kazanowie, syn Motka i Idesy z d. Micenwacha; stan żonaty; kamasznik; zamieszkały Radom Plac Stare Miasto 1; przyjęty 12.05.1942; zwolniony 27.07.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/57 Birenbaum Jankiel [urodzony w 1897 r. w Ciepielowie, syn Mendel i Chawa z d. Lewenstadt; stan żonaty; dorożkarz; zamieszkały Radom Kwiatkowskiego 3; przyjęty 02.03.1942; zwolniony 13.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/58 Birenbaum Kelman [urodzony w 15.10.1902 r. w Wincentowie, syn Jankiela i Fajgi z d. Gołda; stan żonaty; szewc; zamieszkały Radom ul. Prosta 17; przyjęty 03.06.1941; zwolniony 29.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/59 Birenbaum Szmul [urodzony w 17.14.1903 r. w Radomiu, syn Dawida i Nachy z d. Frydman; stan żonaty; rzeźnik; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 22; przyjęty 20.05.1942; zwolniony 09.06.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/60 Bister Chil [urodzony w 23.06.1903 r. w Strykowie, syn Mendla i Jenty z d. Rozenberg; stan żonaty; robotnik; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 3; przyjęty 11.02.1942; zwolniony 13.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/61 Blacharz Chaim Wolf [urodzony w 10.02.1892 r. w Warszawie, syn Izraela i Blimy z d. Rozendorf; stan żonaty; robotnik; zamieszkały Radom ul. Prosta 19; przyjęty 22.04.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/62 Blajchman Szmaria [urodzony w 03.10.1907 r. w Iłży, syn Fischela i Chaji z d. Bujman; stan wolny; szewc; zamieszkały Radom Stare Miasto 5; przyjęty 20.03.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/63 Blatman Szlama Zelman [urodzony w 18.09.1918 r. w Radomiu, syn Jakuba i Sury z d. Fersztemberg; stan wolny; robotnik; zamieszkały Radom ul. Szwarlikowska 6; przyjęty 18.05.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/64 Blatt Bajrech [urodzony w 27.04.1886 r. w Radomiu, syn Abrama i Małki; stan żonaty; czapnik; zamieszkały Radom ul. Wrześniowskiego 31; przyjęty 01.07.1942; zwolniony 27.07.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/65 Blat Izrael [urodzony w 31.06.1922 r. w Radomiu, syn Bajzych i Dwojra z d. Danska; stan wolny; robotnik; zamieszkały Radom ul. Wrześniowskiego 31; przyjęty 23.03.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/66 Blatt Moszek Lejb [urodzony w 01.06.1914 r. w Radomiu, syn Bajzecht i Dwojra; stan wolny; robotnik; zamieszkały Radom ul. Wrześniowskiego 31; przyjęty 20.03.1942; zwolniony 07.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/67 Bliman Kiwa-Boruch [urodzony w 05.07.1925 r. w Radomiu, syn Chaima i Hindy z d. Landan; stan wolny; robotnik; zamieszkały Radom ul. Staromiejska 6; przyjęty 18.03.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/68 Bliman Pinkus [urodzony w 17.02.1920 r. w Radomiu, syn Chaima i Cherli z d. Sandan; stan wolny; szewc; zamieszkały Radom ul. Staromiejska 6; przyjęty 28.10.1941; zwolniony 08.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/69 Blumsztajn Herszek [urodzony w 25.02.1924 r. w Radomiu, syn Fiszela i Gołdy z d. Frydma; stan wolny; szewc; zamieszkały Radom Plac Stare Miasto 4; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/70 Blumsztajn Rachmil [urodzony w 13.03.1912 r. w Radomiu, syn Jankiela i Gołdy z d. Bluman; stan wolny; krawiec; zamieszkały Radom ul. Starokrakowska 24; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/71 Blusztajn Gdala [urodzony w 15.08.1915 r. w Radomiu, syn Mordki i Wery z d. Blusztajn; stan żonaty; szewc; zamieszkały Radom ul. Wrześniowskiego 22; przyjęty 09.06.1941; zwolniony 26.02.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/72 Blusztajn Josek [urodzony w 12.10.1909 r. w Radomiu, syn Mordki i Dwojry z d. Szajberg; stan żonaty; szewc; zamieszkały Radom ul. Starokrakowska 22; przyjęty 12.05.1942; zwolniony 15.05.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/73 Blusztajn Moszek [urodzony w 05.04.1906 r. w Radomiu, syn Zynka i Estery z d. Bruder; stan żonaty; szewc; zamieszkały Radom ul. Szpitalna 4; przyjęty 19.06.1941; zwolniony 29.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/74 Bober Josek Dawid [urodzony w 15.03.1907 r. w Radomiu, syn Abrama i Chai z d. Szer; stan żonaty; urzędnik; zamieszkały Radom ul. Bernardyńska 1; przyjęty 18.05.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/75 Bojmalgryn Lejbuś [urodzony w 18.03.1896 r. w Zwoleniu, syn Abrama i Szajndli z d. Gliksztajn; stan żonaty; robotnik; zamieszkały Radom ul. Słowackiego 86; przyjęty 26.06.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/76 Bojman Abram [urodzony w 25.01.1899 r. w Radomiu, syn Herszka i Rywki; stan żonaty; krawiec; zamieszkały Radom ul. Szpitalna 10; przyjęty 30.06.1942; zwolniony 08.07.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/77 Borenkrant Szlama [urodzony w 24.01.1918 r. w Radomiu, syn Izraela i Łaji z d. Lipsztajn; stan wolny; stolarz; zamieszkały Radom ul. Peretza 3; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/78 Borenkrot Jakub [urodzony w 15.11.1923 r. w Radomiu, syn Izraela i Łaji z d. Lipsztajn; stan wolny; kuśnierz; zamieszkały Radom ul. Peretza 3; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/79 Borensztajn Abuś [urodzony w 15.05.1914 r. w Kłonówku, syn Szmula i Szajndli z d. Finkielsztajn; stan żonaty; stolarz; zamieszkały Radom ul. Prosta 12; przyjęty 02.07.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/80 Borensztajn Całek [urodzony w 01.04.1909 r. Niedarczów Dolny, syn Zelika i Haigi z d. Weingarten; stan żonaty; szewc; zamieszkały Radom ul.Gieryczewska 50; przyjęty 24.02.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/81 Borensztajn Chaim [urodzony w 01.04.1909 r. Radom, syn Lejbusia i Sury z d. Gutman; stan żonaty; ekspedytor; zamieszkały Radom ul. Lubońskiego 12; przyjęty 25.06.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/82 Borensztajn Chil [urodzony w 10.03.1923 r. Przytyk, syn Jankiela i Sury z d. Sznajder; stan wolny; krawiec; zamieszkały Radom ul. Słowackiego 86; przyjęty 13.08.1941; zwolniony 29.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/83 Borensztajn Hersz [urodzony w 01.10.1920 r. Przytyk, syn Jankiela i Sury z d. Sznajder; stan wolny; szewc; zamieszkały Radom ul. Słowackiego 56; przyjęty 09.06.1941; zwolniony 29.08.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/84 Borensztajn Jakub [urodzony w 22 stycznia 1924 r. Radom, syn Mendla i Rywki z d. Szeprman; stan wolny; krawiec; zamieszkały Radom ul. Wrześniowskiego 20; przyjęty 14.02.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/85 Borensztajn Jankiel [urodzony w 1879 r. Pilsno, syn Mośka i Dobry z d. Byrman; stan wdowiec; szewc; zamieszkały Radom ul. Słowackiego 56; przyjęty 11.11.1941; zwolniony 12.03.1942] 1941-1942 0
58/344/0/1.1/86 Borensztajn Josek [urodzony 25.06.1913 r. Białobrzegi, syn Izraela i Chai z d. Borensztajn; stan żonaty; robotnik; zamieszkały Radom ul. Kośna 46; przyjęty 01.07.1942; zwolniony 07.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/87 Borensztajn Mendel [urodzony 27.06.1899 r. Gozdów, syn Fiszela i Idesy z d. Mandelbaum; stan żonaty; furman; zamieszkały Radom ul. Złota 16; przyjęty 03.07.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/88 Borensztajn Pinkus [urodzony 20.04.1919 r. Radom, syn Chaima i Małki z d. Tenenbaum; stan wolny; robotnik; zamieszkały Radom ul. Lubońskiego 12; przyjęty 15.06.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/89 Brandt Dawid [urodzony 15.02.1901 r. Łódź; stan żonaty; szewc; zamieszkały Radom ul. Wałowa 20; przyjęty 05.03.1942; zwolniony 07.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/90 Britt Jankiel [urodzony 05.06.1894 r. Wąchock; syn Mordki i Dwojry z d. Rubin; stan żonaty; robotnik; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 26; przyjęty 20.05.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/91 Brojtman Herszek-Abram [urodzony 20.12.1894 r. Iłża; syn Jankiela i Wajry z d. Klajman; stan żonaty; szewc; zamieszkały Radom ul. Wałowa 21; przyjęty 05.03.1942; zwolniony 23.06.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/92 Broniewski Pejsach [urodzony 28.04.1925 r. Szydłowiec; syn Mojżesza i Cyrli z d. Nudelman; stan wolny; szewc; zamieszkały Radom ul. Mleczna 31; przyjęty 12.05.1942; zwolniony 08.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/93 Brykman Abram [urodzony 09.09.1920 r. Radom; syn Hersza i Mindy z d. Bomgard; stan wolny; szewc; zamieszkały Radom ul. Graniczna 19; przyjęty 14.04.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/94 Bryks Chaim [urodzony 10.12.1922 r. Radom; syn Mordki i Rywki z d. Glaswand; stan wolny; kamasznik; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 42; przyjęty 26.06.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/95 Bryks Izrael [urodzony 03.06.1925 r. Radom; syn Mordki i Rywki z d. Glaswand; stan wolny; szewc; zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 82; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/96 Bryks Lejbuś [urodzony 13.03.1925 r. Skaryszew; syn Mordki i Rywki z d. Glaswand; stan żonaty; szewc; zamieszkały Radom ul. Słowackiego 63; przyjęty 04.05.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/97 Ceder Dawid [urodzony 16.04.1925 r. Radom; syn Abusza i Marii Estery z d. Magnuszewska; stan wolny; robotnik; zamieszkały Radom ul. Wałowa 39; przyjęty 11.05.1942; zwolniony 04.06.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/98 Chaimowicz Lejbuś [urodzony 14.03.1892 r. Osina; syn Chaskiela i Frymety z d. Hinerman; stan żonaty; szewc, zamieszkały Radom ul. Gieryczewska 1; przyjęty 29.06.1942; zwolniony 06.07.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/99 Chęciński Mordka-Izrael [urodzony 17.01.1907 r. Radom; syn Jankiela i Rywki z d. Rozenberg; stan wolny; kamasznik, zamieszkały Radom ul. Bernardyńska 1; przyjęty 10.08.1942; zwolniony 22.08.1942] 1942 0
58/344/0/1.1/100 Chinerman Lejbuś [urodzony 05.08.1884 r. Skaryszew; syn Eizyka i Chawy z d. Bekierman; stan żonaty; szewc, zamieszkały Radom ul. Kwiatkowskiego 59; przyjęty 02.07.1942; zwolniony 29.08.1942] 1942 0
Showing 1 to 100 of 841 entries.