ASK I — Rejestry podatkowe

Reference code
1/7/0/3
Border dates
1472 - 1676
Number of series
1
Number of scans
79044
Reference code Name Date from Date to
Showing 1 to 169 of 169 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
1/7/0/3/1 Rejestry poborowe woj. krakowskiego. 1490-1573 1207
1/7/0/3/2 Rejestry poborowe woj. krakowskiego. 1502-1563 571
1/7/0/3/3 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1508-1588 0
1/7/0/3/4 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1534-1591 1462
1/7/0/3/5 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1501-1578 1525
1/7/0/3/6 Rejestry poborowe woj. poznańskiego i kaliskiego. 1580-1591 1602
1/7/0/3/7 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1504-1591 851
1/7/0/3/8 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1504-1581 832
1/7/0/3/9 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1538-1589 722
1/7/0/3/10 Rejestry poborowe woj. sandomierskiego. 1510-1588 884
1/7/0/3/11 Rejestry poborowe woj. kaliskiego. 1506-1591 1787
1/7/0/3/12 Rejestry poborowe woj. kaliskiego. 1507-1579 1478
1/7/0/3/13 Rejestry poborowe woj. kaliskiego. 1564-1583 1758
1/7/0/3/14 Rejestry poborowe woj. łęczyckiego. 1515-1590 807
1/7/0/3/15 Rejestry poborowe woj. łęczyckiego. 1552-1583 893
1/7/0/3/16 Rejestry poborowe woj. łęczyckiego. 1563-1578 658
1/7/0/3/17 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1526-1628 626
1/7/0/3/18 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1535-1581 934
1/7/0/3/19 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1472-1581 891
1/7/0/3/20 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1507-1589 890
1/7/0/3/21 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1526-1553 894
1/7/0/3/22 Rejestry poborowe ziemi gostyńskiej, woj. rawskiego. 1530-1590 511
1/7/0/3/24 Rejestry poborowe woj. sieradzkiego. 1495-1578 738
1/7/0/3/25 Rejestry poborowe woj. sieradzkiego. 1508-1577 815
1/7/0/3/26 Rejestry poborowe woj. sieradzkiego. 1540-1576 831
1/7/0/3/27 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1526-1570 937
1/7/0/3/28 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1539-1653 948
1/7/0/3/29 Rejestry poborowe woj. brzesko-kujawskiego. 1489-1580 700
1/7/0/3/30 Rejestry poborowe woj. brzesko-kujawskiego i ziemi dobrzyńskiej. 1514-1589 732
1/7/0/3/31 Rejestry poborowe woj. wołyńskiego. 1570-1589 811
1/7/0/3/33 Rejestry poborowe woj. lubelskiego. 1531-1589 831
1/7/0/3/34 Rejestry poborowe woj. bełskiego i ruskiego. 1505-1582 853
1/7/0/3/35 Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1530-1545 667
1/7/0/3/36 Rejestry poborowe woj. bełskiego. 1507-1590 724
1/7/0/3/37 Rejestry poborowe woj. bełskiego i z. chełmskiej. 1510-1591 929
1/7/0/3/38 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1494-1580 1691
1/7/0/3/39 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1524-1589 1633
1/7/0/3/40 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1524-1573 685
1/7/0/3/41 Rejestry poborowe woj. mazowieckiego. 1512-1552 892
1/7/0/3/42 Rejestry poborowe woj. płockiego. 1565-1579 1014
1/7/0/3/43 Rejestry poborowe woj. płockiego i mazowieckiego. 1530-1591 828
1/7/0/3/44 Rejestry poborowe woj. płockiego i mazowieckiego. 1579-1583 807
1/7/0/3/45 Rejestry poborowe, rachunki i inwentarze królewszczyzn w woj. podlaskim. 1490-1650 698
1/7/0/3/46 Rejestry poborowe i rekognicje woj. mazowieckiego, przeważnie z. czerskiej oraz urywki dot. innych województw. 1537-1588 1632
1/7/0/3/47 Rejestry poborowe woj. podlaskiego. 1563-1594 716
1/7/0/3/48 Rejestry poborowe woj. rawskiego. 1496-1582 541
1/7/0/3/49 Rejestry poborowe woj. rawskiego. 1534-1590 675
1/7/0/3/50 [Rachunki, inwentarze, rejestry podymnego i poborowe woj. sandomierskiego i inowrocławskiego]. 1537-1583 898
1/7/0/3/51 [Rejestry poborowe różnych województw, przeważnie urywki]. 1501-1600 1033
1/7/0/3/52 Rejestry pogłównego generalnego woj. pruskich, poborowe i rekognicje woj. pruskich, rejestr czopowego ziemi sochaczewskiej. 1544-1663 902
1/7/0/3/53 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1552 603
1/7/0/3/54 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1552 692
1/7/0/3/55 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1552-1553 587
1/7/0/3/56 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1554-1555 858
1/7/0/3/57 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1564-1565 1053
1/7/0/3/58 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1565 776
1/7/0/3/59 Rekognicje poborowe z różnych województw. 1565-1571 905
1/7/0/3/60 Rekognicjarz poborowy woj. krakowskiego. 1578-1589 748
1/7/0/3/61 Rachunki z poborcami, inwentarze i rachunki ekonomii i starostw, spisy zaciężników, rachunki przygodne, spisy zastawionych sreber, etc. 1536-1607 843
1/7/0/3/62 Rejestry poborowe i wybranieckie, inwentarze i rachunki królewszczyzn i wielkorządów, rachunki z kwarty, wyliczenia sejmowe itp. 1493-1710 831
1/7/0/3/63 Rekognicjarze poborowe woj. krakowskiego. 1564-1578 728
1/7/0/3/64 Rejestry poborowe i inwentarze królewszczyzn woj. inflanckiego. 1582-1590 1019
1/7/0/3/65 Rejestry podymnego i abjurat różnych województw. 1631-1676 1772
1/7/0/3/66 Rejestry pogłównego generalnego woj. mazowieckiego. 1662-1674 1021
1/7/0/3/67 Rejestry pogłównego generalnego woj. sandomierskiego. 1662-1674 998
1/7/0/3/68 Rejestry pogłównego generalnego woj. krakowskiego i poznańskiego. 1662-1676 781
1/7/0/3/69 Rejestry szelężnego i podymnego różnych województw. 1661-1674 801
1/7/0/3/70 Rejestry pogłównego generalnego woj. podlaskiego i rawskiego. 1662-1676 1145
1/7/0/3/71 Rejestry pogłównego generalnego woj. ruskiego i wołyńskiego. 1662-1675 936
1/7/0/3/72 Rejestry pogłównego generalnego z różnych województw. 1662-1676 947
1/7/0/3/73 Rejestry pogłównego generalnego z różnych województw. 1662-1677 737
1/7/0/3/74 Rejestry pogłównego generalnego woj. kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego i brzesko-kujawskiego. 1662-1677 857
1/7/0/3/78 Regestrum perceptorum --- districtus Cracoviensis Proschoviensisque etc. totius palatinatus Cracoviensis rate utriusque --- iuxta decretum conventus g[ene]ralis Cracoviensis ---. 1532 87
1/7/0/3/79 Exactio fertonum pro rata utraque --- terrae Siradiensis. 1534 135
1/7/0/3/81 Regestrum exactionum publicarum palatinatus Cracoviensis. 1538 225
1/7/0/3/83 Registrum exactionum publicarum laudi Cracoviensis in pallatinatu Sandomiriensi. 1540 50
1/7/0/3/84 Regestrum exactionum publicarum Radomiensis, Opocznensis et Chanczinensis districtuum --. 1541 74
1/7/0/3/85 Regestrum exactionum publicarum districtuum Radomiensis, Opocznensis et Chanczinensis. 1540 52
1/7/0/3/86 Regestrum contributionum publicarum palatinatus Cracoviensis. 1542 286
1/7/0/3/87 [Registrum contributionum publicarum districtus Junivladislaviensis --]. 1542 29
1/7/0/3/88 Exactionum publicarum decem gr. -- in conventu Cracoviensi A.D. 1543 laudatarum decretarumque districtus Junivladislaviensis registrum -- 1543 34
1/7/0/3/89 Regestrum publicarum contributionum decem gr. -- (palatinatus Cracoviensis). 1543 239
1/7/0/3/90 Regestrum exactionis ducillorum ex civitatibus et oppidis tocius palatinatus Cracoviensis. 1544 41
1/7/0/3/91 Regestrum contributionis duplae in totum clerum decretae pro ser[enissi]mo Sig. Augusto rege Poloniae A.D. 1561 in synodo provinciali Varsoviensi -- 1561 86
1/7/0/3/92 [Rejestr poborowy woj. inowrocławskieo]. 1563 24
1/7/0/3/93 Regestr poborów woj. krakowskiego -- wedle uchwały sejmu piotrkowskiego -- sprawiony. 1563 235
1/7/0/3/94 Rationes factae cum exactoribus Regni -- 1564 84
1/7/0/3/95 Rejestr wpłacnych do Skarbu pieniędzy z podatków z całej Rzeczpospolitej. 1563-1565 75
1/7/0/3/96 Regestrum exactionis contributionum de aratris -- in toto palatinatu Podoliae in conventu Piotrcoviensi sancitarum -- 1565 75
1/7/0/3/97 [Regestr poborów woj. krakowskiego]. 1565 187
1/7/0/3/98 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1566-1569 95
1/7/0/3/99 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1567-1569 112
1/7/0/3/100 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1566-1572 206
1/7/0/3/101 Sumariusz pieniędzy i rejestr retenty piątej części z dochodów dóbr stołowych z terenów całej Rzeczpospolitej. 1569 76
1/7/0/3/102 Regestr poborów według rekognicjarzów woj. krakowskiego -- ich m. panów duchownych, według uchwały sejmu warszawskiego w roku Pana Chrystusowem 1570. 1570 147
1/7/0/3/103 Regestrum ducillorum a. 1537 101
1/7/0/3/104 Rejestr pokwitowań wydanych przez podskarbiego koronnego poborcom podatkowym z terenów całej Rzeczypospolitej przyjętych do skarbi rawskiego. 1569 64
1/7/0/3/105 Sumariusz rozliczeń z poborcami oraz rejestr wydatków prywatnych króla z dochodów publicznych i rejestr wydatków na wojsko. 1569-1591 349
1/7/0/3/106 [Rejestr poborowy woj. pomorskiego]. 1570 249
1/7/0/3/107 Rejestr poborowy woj. krakowskiego. 1570 184
1/7/0/3/108 [Regestr poborowy powiatów krakowskiego i proszowskiego]. 1501-1600 166
1/7/0/3/109 [Rekognicjarz poborowy woj. krakowskiego]. 1570 421
1/7/0/3/111 Rejestry podatków ziemskich z różnych województw przedstawionych komisarzom sejmowym. 1570-1571 169
1/7/0/3/112 Rozliczenia z poborcami z poszczególnych ziem. 1569-1576 168
1/7/0/3/113 Rozliczenia z poborcami i rejestr wydatków z dochodów publicznych i kwarty. 1576-1576 104
1/7/0/3/114 [Rejestr poborowy woj. krakowskiego]. 1576 272
1/7/0/3/115 [Rekognicjarz poborowy pow. śląskiego woj. krakowskiego]. 1576 99
1/7/0/3/116 [Rekognicjarz poborowy powiatu księskiego]. 1576 138
1/7/0/3/117 Regestr poborów a. 1577 woj. krakowskiego za urzędu ur. pana Piotra Strzały. 1577 290
1/7/0/3/118 Rozliczenia z poborcami i rejestr wydatków z dochodów publicznych i kwarty. 1576-1577 167
1/7/0/3/119 [Rejestr poborowy woj. krakowskiego]. 1580 366
1/7/0/3/120 Regestrum contributionis palatinatus Margemburgensis. 1581 34
1/7/0/3/121 [Rejestr poborowy woj. krakowskiego]. 1581 463
1/7/0/3/122 Rozliczenia z poborcami podatków. 1582 46
1/7/0/3/123 Regestrum exactionis publicae ex palatinatu Mariaeburgensi -- 1582 32
1/7/0/3/124 Regestrum contributionum de diversis palatinatibus Maioris Poloniae. 1583 39
1/7/0/3/125 [Rejestr poborowy woj. krakowskiego]. 1583 332
1/7/0/3/126 Regestr poborowy woj. krakowskiego na Rok Pański 1588. 1588 430
1/7/0/3/127 [Rejestr poborowy woj. krakowskiego]. 1589 366
1/7/0/3/128 [Rejestr poborowy powiatu śląskiego]. 1589 66
1/7/0/3/129 Regestr powiatu bieckiego dwojga poborów in augusto wybranych a. 1634 w Krakowie uchwalonych. 1634 65
1/7/0/3/130 [Rejestr poborów ziemi łomżyńskiej]. 1634-1635 63
1/7/0/3/131 Rozliczenie z różnych dochodów skarbu Rzeczpospolitej. 1645-1650 73
1/7/0/3/132 Perceptarz ex coaequatione sejmu 1649 warszawskiego i poborów uchwalonych. 1649 77
1/7/0/3/133 Rozliczenie z poborcami wszelkich ziem z różnych podatków od 1640 r.. 1640-1650 171
1/7/0/3/134 Podatek dziesiątej części od kupców cudzoziemskich szkockich i angielskich w Polsce handlujących uchwalony jako wsparcie dla króla angielskiego. 1650 48
1/7/0/3/135 Sumariusz poboru ("półtrzecia") uchwalonego pod Beresteczkiem, zatwierdzonego na sejmie w Brześciu Litewskim w 1653 r. 1651-1653 46
1/7/0/3/136 Rozliczenie z różnych poborów z terenów całej Rzeczypospolitej. 1652-1658 106
1/7/0/3/137 Rejestr różnych dochodów Rzeczypospolitej uchwalonych na sejmie 1652 r. 1652 56
1/7/0/3/138 Rejestr różnych dochodów Rzeczypospolitej uchwalonych na sejmie 1654 r. 1654 107
1/7/0/3/139 Rejestr wypłacanych sum z puszczonej w dzierżawę akcyzy i czopowego. 1656-1659 31
1/7/0/3/140 Rejestr różnych dochodów i rozliczeń skarbu koronnego sporządzony przez pisarza A. Baiera. 1657-1677 86
1/7/0/3/141 Manuał poborów No 25 1/2 in a. 1658 uchwalonych. 1658 92
1/7/0/3/142 Manuał akcyzy i czopowego z terenów całej Rzeczypospolitej. 1658 120
1/7/0/3/143 Rejestr różnych dochodów Rzeczypospolitej: manuał poborów z 1659 r., rozliczenie z 1660 r.. 1659-1662 83
1/7/0/3/144 Rozliczenie skarbowe z lat 1661-1676. 1654-1681 111
1/7/0/3/145 Regestrum contibutionum in districtu Leopoliensi quatuordecem salvis abiuratis -- 1661 95
1/7/0/3/146 Rozliczenia z poboru i podymnego z terenów całej Rzeczypospolitej. 1661-1664 101
1/7/0/3/147 Regestrum subsidii g[ener]alis palatinatus Pomeranie cum sius dismetibus. 1662 337
1/7/0/3/148 [Manuał podatków 1662 anni]. 1662 291
1/7/0/3/149 Exactiones personalium contributionum constitione Varsaviensi in comittis g[enera]libus sancitiae -- 1662 77
1/7/0/3/150 Rozliczenie pogłównego i poboru z 1664 r. - czy to 150, czy 151?. 1664-1665 45
1/7/0/3/151 Rozliczenie z podymnego, pogłównego i poboru z 1667 r. 1667-1668 128
1/7/0/3/152 Rozliczenie z poboru i podymnego. 1667-1668 101
1/7/0/3/153 Rozliczenie z różnych dochodów Rzeczypospolitej. 1668-1679 90
1/7/0/3/154 Rozliczenie z różnych dochodów Rzeczypospolitej. 1660-1668 53
1/7/0/3/155 Rozliczenia z różnych dochodów Rzeczypospolitej. 1661-1683 31
1/7/0/3/156 Rozliczenie z poboru i podymnego uchwalonych w 1670 r. 1670-1672 73
1/7/0/3/157 Rozliczenie z poboru, podymnego i pogłównego uchwalonych w 1670 r. 1670-1672 59
1/7/0/3/158 Manuał podatków 1673 anni -- 1673 140
1/7/0/3/159 Regestr percepty szelążnego, podatków od różnych likworów constitutione sejmu warszawskiego uchwalonego a prima Mai w woj. lubelskim. 1673 32
1/7/0/3/160 Rozliczenie pogłównego z 1673 r. 1673 65
1/7/0/3/161 Rozliczenie z pogłównego z 1674 r. 1674-1676 85
1/7/0/3/162 Regestr pogłównego woj. lubelskiego -- 1674 51
1/7/0/3/163 Rozliczenie z pogłównego. 1672-1678 104
1/7/0/3/164 Rozliczenie z pogłównego i szelężnego uchwalonych w 1676 r. 1676-1678 129
1/7/0/3/165 Rozliczenie z pogłównego i szelężnego uchwalonych w 1676 r. 1676-1677 134
1/7/0/3/166 Rozliczenie z pogłównego, podymnego i szelężnego. 1675-1683 205
1/7/0/3/167 Raptularz podatków anni 1677. 1677 145
1/7/0/3/168 Rozliczenie z pogłównego uchwalonego w 1678 r. 1678-1683 63
1/7/0/3/169 Rozliczenia z pogłównego. 1679-1685 120
1/7/0/3/170 Rozliczenie różnych wydatków z mennicy i wypłat na wojsko. 1668 61
1/7/0/3/171 Konnotacja miast i wsi położonych w ziemi przemyskiej, z których myto od rzezi bydła postanowione a oraz lista dozorców dozoru tegoż przez skarb przeznaczonych. 1711-1712 27
1/7/0/3/172 Rozliczenie różnych podatków. 1772-1732 40
1/7/0/3/173 Księga wpłat do kasy generalnej Skarbu Koronnego. 1767 21
1/7/0/3/174 Rachunki poborców z terenów całej Rzeczypospolitej. 1775-1776 48
1/7/0/3/175 Rejestr przychodów i rozchodów skarbu nadwornego. 1606-1607 89
1/7/0/3/176 Rachunki dotyczące rozmaitych dochodów publicznych oraz wydatki z lat 1598-1616 przedłożone na sejmie do zatwierdzenia. 1598-1616 158
1/7/0/3/177 Rejestry podatkowe woj. Krakowskiego. 1701-1600 160
Showing 1 to 169 of 169 entries.