Akta stanu cywilnego gmin wyznania mojżeszowego powiatu malborskiego 1846 - 1880

Reference code
10/1497/0/2
Border dates
1833 - 1934
Number of series
1
Number of scans
0