1935
Team: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archives: Archiwum Akt Nowych
1618-1619
Team: Metryka Koronna
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
b.d. [XIX w.]
Team: Zbiór Zygmunta Glogera
Archives: Archiwum Narodowe w Krakowie
I połowa XIX w.
Team: Archiwum Ordynacji Myszkowskich
Archives: Archiwum Państwowe w Kielcach
1948-1949
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archives: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1945-1950
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archives: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1949
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archives: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1947-1950
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archives: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1812 III 28
Team: Archiwum ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1926
Team: Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1634
Team: Akta cechu bursztyniarzy miasta Słupska
Archives: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
1909
Team: Archiwum fotograficzne rodziny Tyszków
Archives: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1918-1920
Team: Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
Archives: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
Showing 1 to 16 of 152 entries.