Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
2/2971/0 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny 2008-2018 0 Unroll
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny: deklaracje, listy członków, statut, korespondencja, 2008-2018, sygn.1; Rada Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość: sprawozdania z działalności, 2011-2016, sygn.4 Number of units in the group: 4
2/2972/0 Zbiór Stefana Franciszka Dembińskiego 1981-2006 0 Unroll
Number of units in the group: 8
2/2973/0 Akta Jana Kucharzewskiego 1910-1940 0 Unroll
Number of units in the group: 19
2/2974/0 Spuścizna Andrzeja Święcickiego 1947-2009 0 Unroll
Number of units in the group: 299
2/2975/0 Akta Tomasza Lissowskiego 1980-1986 0 Unroll
Materiały organizacyjne NSZZ "Solidarność" Telkom-Zwut, 1980-1986, sygn. 3-4 Prasa, wydawnictw, druki ulotne 2-go obiegu, 1980-1981, sygn. 1-2 Number of units in the group: 4
2/2976/0 "BUDEXPO" sp. z o.o w Warszawie [2004-2007] 2008-2012 [2013-2014] 0 Unroll
Walne Zgromadzenie Wspólników: protokoły posiedzeń, 2008-2012, sygn. 1; Zarząd: protokoły posiedzeń, 2009-2011, sygn. 2; Komisja Przetargowa: protokoły posiedzeń, 2011, sygn. 3; Organizacja i działalność: materiały do prywatyzacji, materiały dotyczące przejęcia, analizy prawne, wzory pieczęci, regulaminy wewnętrzne, , instrukcje, plany rzeczowe, bilanse z załącznikami, raporty, sprawozdania statystyczne, analizy, protokoły kontroli, nabywanie i zbywanie nieruchomości, [2004-2007] 2008-2011 [2012-2014], sygn. 4-52. Number of units in the group: 52
2/2977/0 Archiwum Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski 1926-2018 0 Unroll
Number of units in the group: 4500
2/2978/0 Spuścizna Genowefy Grygiel 1948-2018 0 Unroll
Number of units in the group: 5
2/2979/0 Akta Tadeusza Katelbacha 1965-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 25
2/2980/0 Ministerstwo Handlu Zagranicznego w Warszawie 1981-1987 0 Unroll
Gabinet Ministra, sygn. 1-298 Departament Kontroli i Koordynacji Prawnej / Departament Prawny, sygn. 299-344 Departament Kadr i Szkolenia, sygn. 345-464 Departament Budżetowo-Administracyjny, sygn. 465-927 Departament Kontroli, sygn. 928-2141 Departament Organizacji i Koncesjonowania, sygn. 2142-2477 Departament Planowania i Efektywności / Departament Programowania i Planowania / Departament Studiów i Planowania, sygn. 2478-2505 Departament Rozwoju Eksportu, sygn. 2506-2509 Zespół Cen / Departament Analiz Ekonomicznych i Cen / Departament Cen Dewizowych, sygn. 2510-2795 Departament Walutowo - Finansowy / Departament Walutowy, sygn. 2796-2872 Departament Transportu i Spedycji, sygn. 2873-2949 Departament Wielostronnej Współpracy Gospodarczej / Departament Organizacji Międzynarodowych / Departament RWPG i Współpracy Gospodarczej z Krajami Socjalistycznymi, sygn. 2950-3216 Departament Współpracy Gospodarczej z ZSRR /Departament Polityki Handlowej z ZSRR, sygn. 3217-3282 Departament Polityki Handlowej I, sygn. 3283-3395 Departament Polityki Handlowej II, sygn. 3396-3576 Departament Polityki Handlowej III, sygn. 3577-3720 Departament Polityki Towarowej I, sygn. 3721-3729 Departament Polityki Towarowej II, sygn. 3730-3744 Departament Spraw Obronnych, sygn. 3745-3754 Biuro Radcy Handlowego w Pradze, sygn. 3755-3839 Number of units in the group: 3839
2/2981/0 Akta Zbigniewa Kruszewskiego 1960-2010 0 Unroll
Number of units in the group: 120
2/2982/0 Akta Franciszka Kajenckiego 1940-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 150
2/2983/0 Akta Józefa Ostrowidzkiego 1958-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 2
2/2984/0 Polonia latynoamerykańska - zbiór materiałów archiwalnych 1898-1922, 1926-1947 0 Unroll
Działalność organizacji polonijnych w Kurytybie: wypisy z protokołów, 1898-1922, sygn.1; Polski teatr amatorski w Brazylii i Argentynie: album, 1926-1947, sygn.2 Number of units in the group: 2
2/2985/0 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Łódzki Zarząd Wojewódzki [1957-1989] 1990-2013 0 Unroll
Number of units in the group: 200
2/2987/0 Konsulat RP w Paryżu 1946 0 Unroll
zestawienia i kwestionariusze obywateli polskich we Francji, którzy ponieśli szkody materialne w następstwie działań wojennych i okupacji niemieckiej, 1946, sygn. 1-29 Number of units in the group: 29
Showing 3,101 to 3,116 of 3,116 entries.