Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
2/2913/0 Zakon Generała Sikorskiego 1944 0 Unroll
Protokół, uchwała, 1944, sygn. 1 Number of units in the group: 1
2/2914/0 Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Komenda Główna w Warszawie 1945-1946 0 Unroll
Rozkazy, odezwy, ulotki, opracowanie, prasa, 1945-1946, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
2/2915/0 Organizacja Wojskowa 1941 0 Unroll
Instrukcje, 1941, sygn. 1. Number of units in the group: 1
2/2916/0 Organizacja Odrodzenia Moralnego 1943 0 Unroll
Odezwy, zarządzenia, 1944, sygn, 1 Number of units in the group: 1
2/2917/0 Młody Las 1944 0 Unroll
Instrukcja organizacyjna, 1944, sygn, 1. Number of units in the group: 1
2/2918/0 Kadra Bezpieczeństwa 1944 0 Unroll
Rozkazy personalne i ewidencyjne, 1944, sygn. 1. Number of units in the group: 1
2/2919/0 Zbrojne Wyzwolenie 1943 0 Unroll
Sprawozdania, meldunki, protokoły Naczelnej Komendy Zbrojnego Wyzwolenia, protokoły, meldunki, rozkazy, zestawienia finansowe, protokół Wszechpolskiego Zjazdu Listopadowego, 1943, sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
2/2920/0 Związek Czynu Zbrojnego 1939-1941 0 Unroll
Protokoły posiedzeń, statuty, deklaracje, dokumenty organizacyjne, 1939-1941, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
2/2921/0 Sztab Naczelnego Wodza w Londynie 1942-1944 0 Unroll
Odpisy meldunków miesięcznych wywiadu przemysłowego z terenu Polski, 1942-1944, sygn. 1-3. Number of units in the group: 3
2/2922/0 Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj. Dowództwo 1945 0 Unroll
Meldunki, rozkazy, komunikaty, odezwy, komunikaty, sprawozdania, notatki, prasa, wiersze antykomunistyczne, 1945, sygn. 1-16. Number of units in the group: 16
2/2923/0 Obóz Polski Walczącej 1942-1943 0 Unroll
Protokoły, rozkazy, meldunki, komunikaty, dokumentacja finansowa, 1942-1943, sygn. 1. Number of units in the group: 1
2/2924/0 Polski Ruch Wolnościowy - Niepodległość i Demokracja 1945-1947 0 Unroll
Statuty, opracowania, notatki, 1945-1947, sygn. 1. Number of units in the group: 1
2/2925/0 Komisja Likwidacyjna byłej Armii Krajowej 1945-1946 0 Unroll
Wykazy odznaczonych, arkusze ewidencyjne, 1945-1946, sygn. 1-27. Number of units in the group: 27
2/2926/0 Archiwum Edmunda Osmańczyka 1920-2016 0 Unroll
Number of units in the group: 347
2/2927/0 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Koło nr 1 Warszawa Wola 1975-2006 0 Unroll
Kroniki Koła, 1975-2001, sygn. 1-7; Ewidencja członków i ich teczki osobowe, 1975-2006, sygn. 8-335 Number of units in the group: 335
2/2928/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Koło Żyrardów 1946-2004 0 Unroll
Zarząd Koła: protokoły posiedzeń, sprawozdania, korespondencja, 1946-2003, sygn. 1-35; Sprawy członkowskie: listy osobowe, wnioski odznaczeniowe i o mianowanie, ewidencja członków, deklaracje członkowskie, 1970-2004, sygn. 36-40, 42-62; Wystawy "Szucha" i "Pawiak": założenia i opis, 1967, sygn.41 Number of units in the group: 62
2/2929/0 Archiwum Wojciecha Jaruzelskiego 1971, 1979-1990 0 Unroll
Materiały proweniencji państwowej przejęte przez IPN z domu Wojciecha Jaruzelskiego i przekazane postanowieniem prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Warszawie do zasobu AAN. Number of units in the group: 8
2/2930/0 Akta Jana Zamojskiego 1933, 1937, 1944-2010 0 Unroll
Number of units in the group: 160
2/2931/0 Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej 1952-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 2
2/2932/0 Spuścizna Wojciecha Górzyńskiego 1922, 1933-2017 0 Unroll
Materiały biograficzne i rodzinne: relacja, korespondencja, fotografie, 1922-1923, 1930, 1936-1946, 1969, 1972, 1975-1979, 1981-1985, 1988, 1996-2000, sygn. 1-13 Number of units in the group: 13
Showing 3,101 to 3,120 of 3,183 entries.