Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
30/1/0 Akta miasta Bochni 1486 - 1958 21998 Unroll
Number of units in the group: 2775
30/2/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Bochni 1929 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 45
30/3/0 Starostwo Powiatowe w Bochni 1945 - 1950 0 Unroll
Referat ogólny 1945-1950 (sygn. STPBa-1-6) Referat szkód wojennych 1945 (sygn. STPBa-7-11) Referat społeczno-polityczny 1946-1949 (sygn. STPBa-12-15) Referat prawno-administracyjny 1945-1950 (sygn. STPBa-16-28) Referat wojskowy 1945-1950 (sygn. STPBa-29-39) Referat odbudowy 1945-1948 (sygn. STPBa-40-43) Referat rachunkowo-gospodarczy 1947-1950 (sygn. STPBa-44-51) Referat przemysłu i handlu 1945-1950 (sygn. STPBa-52-69) Referat kultury i sztuki 1945-1949 (sygn. STPBa-70-71) Number of units in the group: 88
30/4/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni [1947] 1950 - 1975 [1977] 0 Unroll
Number of units in the group: 4180
30/5/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Brzesku 1867 - 1952 1449 Unroll
Number of units in the group: 213
30/6/0 Starostwo Powiatowe w Brzesku 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 124
30/7/0 Akta miasta Lipnicy Murowanej 1864 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 8
30/8/0 Akta miasta Niepołomic 1867 - 1949 2490 Unroll
Number of units in the group: 329
30/9/0 Akta miasta Uścia Solnego 1819 - 1940 337 Unroll
Number of units in the group: 88
30/10/0 Akta miasta Nowego Wiśnicza 1780 - 1935 66 Unroll
Number of units in the group: 108
30/11/0 Gmina Bochnia-Wieś 1847 - 1954 0 Unroll
Dziedziczone akta gromad 1854-1937 (sygn. GBW-1-15) Akta gminy zbiorowej-administracyjne 1933-1944 (sygn. GBW-16-27) Budżety i księgi kasowe 1928-1945 (sygn. GBW- 28-50) Kataster 1935-1943 (sygn. GBW-51-53) Księgi podatku gruntowego 1940-1945 (sygn. GBW-54-91) Księgi podatku drogowego 1936-1945 (sygn. GBW-92-181) Księgi podatku wyrównawczego 1933-1945 (sygn. GBW-182-270) Księgi podatku osobistego danina 1941-1945 (sygn. GBW-271-287) Księgi inwentarzowe 1943 (sygn. GBW-288-297) Księgi dzierżaw gruntow gminnych 1903-1944 (sygn. GBW-298-308) Księgi podatku przemysłowego 1943, 1945 (sygn. GBW-309-310) Spisy ludności 1932-1948 (sygn. GBW-311-314) Referat świadczeń rzeczowych 1943-1946 (sygn. GBW-315-316) Rejestry ubezpieczenia od ognia 1936-1941 (sygn. GBW-317-321) Księgi kasowe 1933-1938 (sygn. GBW-322-324) Dział ogólno-administracyjny 1945-1950 (sygn. GBW-325-379) Akta nieopracowane 1924-1961 (sygn. GBW-380-433) Number of units in the group: 433
30/12/0 Gmina Bogucice 1935 - 1954 0 Unroll
Dział finansowo-budżetowy 1938-1950 (sygn. Gm.B-1-2, 14-18) Dział ogólno-administracyjny 1935-1954 (sygn. Gm.B-3-13, 21-31) Dział społeczny 1948-1950 (sygn. Gm.B-19-20) Referat finansowy 1951-1952 (sygn. Gm.B-32) Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1952-1954 (sygn. Gm.B-33-36) Referat rolny 1948-1954 (sygn. Gm.B-37-38). Number of units in the group: 38
30/13/0 Gmina Drwinia 1946 - 1954 0 Unroll
Dział ogólno-administracyjny 1947-1954 (sygn. Gm. Dr.-1-7, 12-18) Dział finansowo-budżetowy 1946-1950 (sygn. Gm. Dr.-8-11) Referat finansowy 1950-1954 (sygn. Gm. Dr.-19-21) Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1947-1954 (sygn. Gm. Dr.-22-23) Referat rolny 1951-1954 (sygn. Gm. Dr.-24-28). Number of units in the group: 28
30/14/0 Gmina Lipnica Murowana 1912 - 1954 0 Unroll
Akta gmin jednostkowych 1912-1930 (sygn. Gm. L.-1-6, ) Dział ogólno-administracyjny /1932/1945-1954 (sygn. Gm. L.-7-28, 48, 50-63) Dział finansowo-budżetowy 1945-1950 (sygn. Gm. L.-29-47) Dział społeczny 1947-1950 (sygn. Gm. L.-49) Referat finansowy 1951-1954 (sygn. Gm. L.-64-68) Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1954 (sygn. Gm. L.-69-71) Referat rolny 1951-1954 (sygn. Gm. L.-72-73) Akta obce- Powiatowy Komitet Opieki Społecznej 1945-1947 (sygn. Gm. L.-74) Number of units in the group: 74
30/15/0 Gmina Łapanów 1945 - 1954 0 Unroll
Dział ogólno-administracyjny 1945-1955 (sygn. Gm. Ł.-1-11) Dział finansowo-budżetowy 1946-1954 (sygn. Gm. Ł.-12-65) Referat finansowy 1950-1954 (sygn. Gm. Ł.-66-73) Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1949-1954 (sygn. Gm. Ł.-74-78) Referat rolny 1951-1954 (sygn. Gm. Ł.-79) Akta obce 1946-1954 (sygn. Gm. Ł.-80-86) Number of units in the group: 86
30/16/0 Gmina Mikluszowice 1947 - 1954 0 Unroll
Dział ogólno-administracyjny 1947-1954 (sygn. Gm. M.-1-9) Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1952-1954 (sygn. Gm. M-10) Referat rolny 1948-1952 (sygn. Gm. M-11) Number of units in the group: 11
30/17/0 Gmina Niegowić 1923 - 1954 0 Unroll
Dział finansowo-budżetowy 1935-1953 (sygn. Gm. N.-1-4, 11-26, 47-48), Dział ogólno-administracyjny 1938-1954 (sygn. Gm. N.-5-10, 27-35) Referat finansowy 1923-1953 (sygn. Gm. N.-36-41) Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1954 (sygn. Gm. N.-42-44) Referat rolny 1951-1954 (sygn. Gm. N.-45-46) Number of units in the group: 48
30/18/0 Gmina Rzezawa 1861 - 1954 0 Unroll
Akta gmin jednostkowych 1861-1933 (sygn. Gm. Rz.-1-7) Dział finansowo-budżetowy 1942-1944 (sygn. Gm. Rz.-8-9) Dział ogólno-administracyjny 1928-1953 (sygn. Gm. Rz.-10-29) Dział finansowy 1950-1953 (sygn. Gm. Rz.-30-33) Number of units in the group: 33
30/19/0 Gmina Targowisko z siedzibą w Szarowie 1945 - 1954 0 Unroll
Dział ogólno-administracyjny 1945-1954 (sygn. Gm. Tg.-1-8) Number of units in the group: 8
30/20/0 Gmina Trzciana 1945 - 1954 0 Unroll
Dział ogólno-administracyjny 1945-1954 (sygn. Gm. Trz. - 1-9, 28, 30-40 ) Referat finansowo-budżetowy 1945-1954 (sygn. Gm. Trz. -10-27, 41-50) Dział społeczny 1945-1950 (sygn. Gm. Trz. -29) Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1953 (sygn. Gm. Trz. -51-54) Referat rolny 1950-1954 (sygn. Gm. Trz. -55-56) Akta obce 1945-1954 (sygn. Gm. Trz. -57-60) Number of units in the group: 60
Showing 1 to 20 of 412 entries.