Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/541/0 Miejska Rada Narodowa w Nowym Sączu [1944] 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 27
31/542/0 Powiatowa Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Nowym Sączu 1945 - 1950 0 Unroll
Pisma okólne, komunkaty informacyjne - 1946-1950 (sygn. 31/542/1-31/542/2) Protokoły z posiedzeń - 1945-1949 (sygn. 31/542/3) Wykaz chłonności zasiedlanych Ziem, sprawozdania, dane statystyczne - 1948-1950 (sygn. 31/542/4-31/542/7) Działalność komitetów przesiedleńczych, instruktora przesiedleńczego - 1946-1950 (sygn. 31/542/8-31/542/10) Sprawa kredytów i zapomóg wypłacanych osadnikom - 1948-1950 (sygn. 31/542/11-31/542/17) Number of units in the group: 17
31/543/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu [1971] 1975 - 2006 0 Unroll
Number of units in the group: 384
31/544/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Grybowie 1930 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 21
31/545/0 Sąd Grodzki w Grybowie 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1013
31/546/0 Sąd Grodzki w Grybowie [1918-1928] 1929-1939 [1940-1964] 0 Unroll
Number of units in the group: 106
31/547/0 vacat - Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej - włączono do zespołu nr 31/781 - Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/548/0 vacat - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej - włączono do zespołu nr 31/1068 - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/549/0 vacat - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej - włączono do zespołu nr 31/1071 - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/550/0 Sąd Powiatowy w Starym Sączu [1906] 1919 - 1928 [1942] 0 Unroll
Number of units in the group: 4567
31/551/0 Sąd Grodzki w Starym Sączu [1921] 1940 - 1944 [1952] 0 Unroll
Number of units in the group: 2131
31/552/0 Sąd Grodzki w Starym Sączu [1926] 1945 - 1950 [1962] 0 Unroll
Number of units in the group: 1071
31/553/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Starym Sączu 1876 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 275
31/554/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu [1934] 1950 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 328
31/555/0 Punkt Graniczny Kwarantanny Roślin w Muszynie 1957 - 1995 0 Unroll
Number of units in the group: 122
31/556/0 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Wojewódzkiego Inspektoratu w Nowym Sączu Oddział Graniczny w Muszynie 1996 - 1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 202
31/557/0 Prokurator Specjalnego Sądu Karnego w Krakowie Ekspozytura w Nowym Sączu [1926] 1945 - 1950 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 226
31/558/0 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu 1943 - 2009 0 Unroll
Number of units in the group: 1812
31/559/0 Materiały do dziejów harcerstwa w nowosądeckim 1911 - 2001 0 Unroll
Number of units in the group: 237
31/560/0 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Limanowej 1979 - 2007 0 Unroll
Number of units in the group: 145
Showing 541 to 560 of 1,378 entries.