Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/581/0 Zbiór "Solidarności" 1980 - 1982 0 Unroll
Number of units in the group: 33
31/582/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Nowym Sączu 1875 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 353
31/583/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Limanowej 1791 - 1948 0 Unroll
31/583/433 - 31/583/437 - Księgi intabulacyjne miasta i dominium Limanowa z lat 1791-1875 31/583/438 - 31/ 583/439 - Księgi intabulacyjne miasta i dominium Tymbark z lat 1785-1871 31/583/440 - Księgi intabulacyjne dominium Jodłownik z lat 1800-1850 31/583/441 - 31/ 583/444 - Księgi intabulacyjne kamery i dominium Kamienica z lat 1807-1857 31/583/445 - Księga intabulacyjna dominium Męcina Number of units in the group: 446
31/584/0 Akta notariusza Franciszka Świątka w Muszynie 1949 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
31/585/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Laskowej 1986 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/586/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Mochnaczce Niżnej 1834 - 1874 67 Unroll
Księga urodzeń z lat 1834-1874 (sygn. 31/586/1) Number of units in the group: 1
31/587/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Muszynie 1890 - 1939 [1950] 0 Unroll
Number of units in the group: 532
31/588/0 Sąd Powiatowy w Limanowej [1913] 1919 - 1928 [1971] 0 Unroll
Number of units in the group: 65
31/589/0 Akta komisji wyborczych z Referendum Ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w dniach 7 - 8.06.2003 roku 2003 0 Unroll
Number of units in the group: 120
31/590/0 Sąd Powiatowy w Nowym Sączu [1918] 1919 - 1928 0 Unroll
Number of units in the group: 2381
31/591/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku 2009 0 Unroll
Number of units in the group: 134
31/592/0 Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Nowym Sączu [1936] 1975 - 1983 0 Unroll
Number of units in the group: 10
31/593/0 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Nowym Sączu 1926 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/594/0 Sąd Grodzki w Nowym Sączu [1931] 1945 - 1950 [1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 3142
31/595/0 Sąd Grodzki w Nowym Sączu [1927] 1940 - 1944 [1972] 0 Unroll
Number of units in the group: 2423
31/596/0 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu 1972 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 189
31/597/0 Dominium Słopnice Szlacheckie 1843 - 1853 0 Unroll
Number of units in the group: 5
31/598/0 Dominium Tymbark 1847 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/599/0 Dominium Łącko 1833 - 1836 0 Unroll
Number of units in the group: 3
31/600/0 Dominium Kamienica 1807 - 1864 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 581 to 600 of 1,378 entries.