Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/541/0 Miejska Rada Narodowa w Nowym Sączu [1944] 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 27
31/542/0 Powiatowa Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Nowym Sączu 1945 - 1950 0 Unroll
Pisma okólne, komunkaty informacyjne - 1946-1950 (sygn. 31/542/1-31/542/2) Protokoły z posiedzeń - 1945-1949 (sygn. 31/542/3) Wykaz chłonności zasiedlanych Ziem, sprawozdania, dane statystyczne - 1948-1950 (sygn. 31/542/4-31/542/7) Działalność komitetów przesiedleńczych, instruktora przesiedleńczego - 1946-1950 (sygn. 31/542/8-31/542/10) Sprawa kredytów i zapomóg wypłacanych osadnikom - 1948-1950 (sygn. 31/542/11-31/542/17) Number of units in the group: 17
31/543/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu [1971] 1975 - 2006 0 Unroll
Number of units in the group: 384
31/544/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Grybowie 1930 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 21
31/545/0 Sąd Grodzki w Grybowie 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1013
31/546/0 Sąd Grodzki w Grybowie [1918-1928] 1929-1939 [1940-1964] 0 Unroll
Number of units in the group: 106
31/547/0 vacat - Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej - włączono do zespołu nr 31/781 - Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/548/0 vacat - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej - włączono do zespołu nr 31/1068 - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/549/0 vacat - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej - włączono do zespołu nr 31/1071 - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/550/0 Sąd Powiatowy w Starym Sączu [1906] 1919 - 1928 [1942] 0 Unroll
Number of units in the group: 4567
31/551/0 Sąd Grodzki w Starym Sączu [1921] 1940 - 1944 [1952] 0 Unroll
Number of units in the group: 2131
31/552/0 Sąd Grodzki w Starym Sączu [1926] 1945 - 1950 [1962] 0 Unroll
Number of units in the group: 1071
31/553/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Starym Sączu 1876 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 275
31/554/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu [1934] 1950 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 328
31/555/0 Punkt Graniczny Kwarantanny Roślin w Muszynie 1957 - 1995 0 Unroll
Number of units in the group: 122
31/556/0 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Wojewódzkiego Inspektoratu w Nowym Sączu Oddział Graniczny w Muszynie 1996 - 1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 202
31/557/0 Prokurator Specjalnego Sądu Karnego w Krakowie Ekspozytura w Nowym Sączu [1926] 1945 - 1950 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 226
31/558/0 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu 1943 - 2009 0 Unroll
Number of units in the group: 1812
31/559/0 Materiały do dziejów harcerstwa w nowosądeckim 1911 - 2001 0 Unroll
Number of units in the group: 237
31/560/0 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Limanowej 1979 - 2007 0 Unroll
Number of units in the group: 145
31/561/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Limanowej 1966 - 2003 0 Unroll
Number of units in the group: 68
31/562/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Gorlicach 1967 - 2003 0 Unroll
Number of units in the group: 38
31/563/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Krynicy 1988 - 2002 0 Unroll
Number of units in the group: 31
31/564/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Nowym Sączu 1972 - 2004 0 Unroll
Number of units in the group: 101
31/565/0 Akta komisji wyborczych z wyborów samorządowych z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 roku 1998 - 2002 0 Unroll
Number of units in the group: 40
31/566/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej 1889 - 1910 218 Unroll
Księgi zgonów z lat 1889-1910 - kięga obejmuje miejscowości Nawojowa, Bącz-Kunina, Popradowa, Frycowa, Rybień, Czaczów, Barnowiec, Homrzyska, Złotne (sygn. 31/566/1,2); Księga małżeństw z lat 1889-1919 - księga obejmuje miejscowości Frycowa, Rybień, Barnowiec, Czaczów, Bącza- Kunina, Homrzyska, Złotne Number of units in the group: 4
31/567/0 Akta komisji wyborczych z wyborów samorządowych z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 roku 2002 0 Unroll
Number of units in the group: 404
31/568/0 Izba Skarbowa w Nowym Sączu 1983 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 405
31/569/0 Spuścizna Wilmy Uhlowej 1927 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 15
31/570/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne im. Jana Kasprowicza w Starym Sączu 1937 - 1970 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 115
31/571/0 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Wojewódzki w Nowym Sączu 1975 - 2002 0 Unroll
Number of units in the group: 81
31/572/0 Inspektor Osadnictwa Społeczno-Parcelacyjnego w Limanowej 1948 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 5
31/573/0 Miejsko-Gminny Front Jedności Narodowej w Grybowie [1961] 1973 - 1980 0 Unroll
Number of units in the group: 14
31/574/0 Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Grybowie 1984 - 1986 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/575/0 Ochotnicza Straż Pożarna w Grybowie [1964] 1975 - 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 6
31/576/0 Ludowy Zespół Sportowy "Grybovia" w Grybowie [1958] 1978 - 1984 0 Unroll
Number of units in the group: 4
31/577/0 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym Sączu 1919 - 2000 0 Unroll
Number of units in the group: 4557
31/578/0 Zbiór fotograficzny 1899 - 2011 0 Unroll
Number of units in the group: 2610
31/579/0 Księgi i akta gruntowe sądu w Krynicy 1874 - 1890 0 Unroll
Number of units in the group: 35
31/580/0 Polski Związek Wędkarski Okręg Nowy Sącz Koło Krynica 1976 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/581/0 Zbiór "Solidarności" 1980 - 1982 0 Unroll
Number of units in the group: 33
31/582/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Nowym Sączu 1875 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 353
31/583/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Limanowej 1791 - 1948 0 Unroll
31/583/433 - 31/583/437 - Księgi intabulacyjne miasta i dominium Limanowa z lat 1791-1875 31/583/438 - 31/ 583/439 - Księgi intabulacyjne miasta i dominium Tymbark z lat 1785-1871 31/583/440 - Księgi intabulacyjne dominium Jodłownik z lat 1800-1850 31/583/441 - 31/ 583/444 - Księgi intabulacyjne kamery i dominium Kamienica z lat 1807-1857 31/583/445 - Księga intabulacyjna dominium Męcina Number of units in the group: 446
31/584/0 Akta notariusza Franciszka Świątka w Muszynie 1949 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
31/585/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Laskowej 1986 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/586/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Mochnaczce Niżnej 1834 - 1874 67 Unroll
Księga urodzeń z lat 1834-1874 (sygn. 31/586/1) Number of units in the group: 1
31/587/0 Księgi i akta gruntowe sądów w Muszynie 1890 - 1939 [1950] 0 Unroll
Number of units in the group: 532
31/588/0 Sąd Powiatowy w Limanowej [1913] 1919 - 1928 [1971] 0 Unroll
Number of units in the group: 65
31/589/0 Akta komisji wyborczych z Referendum Ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w dniach 7 - 8.06.2003 roku 2003 0 Unroll
Number of units in the group: 120
31/590/0 Sąd Powiatowy w Nowym Sączu [1918] 1919 - 1928 0 Unroll
Number of units in the group: 2381
31/591/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku 2009 0 Unroll
Number of units in the group: 134
31/592/0 Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Nowym Sączu [1936] 1975 - 1983 0 Unroll
Number of units in the group: 10
31/593/0 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Nowym Sączu 1926 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/594/0 Sąd Grodzki w Nowym Sączu [1931] 1945 - 1950 [1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 3142
31/595/0 Sąd Grodzki w Nowym Sączu [1927] 1940 - 1944 [1972] 0 Unroll
Number of units in the group: 2423
31/596/0 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu 1972 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 189
31/597/0 Dominium Słopnice Szlacheckie 1843 - 1853 0 Unroll
Number of units in the group: 5
31/598/0 Dominium Tymbark 1847 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/599/0 Dominium Łącko 1833 - 1836 0 Unroll
Number of units in the group: 3
31/600/0 Dominium Kamienica 1807 - 1864 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 541 to 600 of 1,378 entries.