Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/1021/0 vacat - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3460 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1022/0 vacat - Dziecięcy Ośrodek Chorób Płuc w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3461 Dziecięcy Ośrodek Chorób Płuc w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1023/0 vacat - C.K. Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3462 C.K. Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1024/0 vacat - Państwowe Gimnazjum i Liceum w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3463 Państwowe Gimnazjum i Liceum w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1025/0 vacat - Państwowe Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3464 Państwowe Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1026/0 vacat - Miejskie Seminarium Nauczycielskie im. Marii Konopnickiej w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3465 Miejskie Seminarium Nauczycielskie im. Marii Konopnickiej w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1027/0 vacat - Sąd Powiatowy w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3466 Sąd Powiatowy w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1028/0 vacat - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3467 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1029/0 vacat - Towarzystwo Budowy Tanich Domów Mieszkalnych dla urzędników w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3468 Towarzystwo Budowy Tanich Domów Mieszkalnych dla urzędników w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1030/0 vacat - Urząd Gminy w Niedźwiedziu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3469 Urząd Gminy w Niedźwiedziu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1031/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 27 października 2003 r. - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3470 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu przeprowadzonych 27 października 2003 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1032/0 vacat - Sąd Grodzki w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3471 Sąd Grodzki w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1033/0 vacat - Kasa Stefczyka w Rabie Wyżnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3472 Kasa Stefczyka w Rabie Wyżnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1034/0 vacat - Gminna Kasa Spółdzielcza w Rabie Wyżnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3473 Gminna Kasa Spółdzielcza w Rabie Wyżnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1035/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Jaworkach - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3474 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Jaworkach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1036/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Szlachtowej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3475 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Szlachtowej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1037/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poroninie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3476 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poroninie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1038/0 vacat - Akta hipoteczne Sądu Powiatowego w Makowie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3477 Akta hipoteczne Sądu Powiatowego w Makowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1039/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maruszynie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3478 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maruszynie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1040/0 vacat - Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Krościenku nad Dunajcem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3479 Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Krościenku nad Dunajcem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1041/0 vacat - Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM Oddział w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3480 Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM Oddział w Rabce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1042/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ponicach - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3481 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ponicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1043/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Frydmanie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3482 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Frydmanie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1044/0 vacat - Spuścizna Zofii Ireny Sutorowskiej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3483 Spuścizna Zofii Ireny Sutorowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1045/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3484 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1046/0 vacat - Urząd Gminy w Ratułowie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3485 Urząd Gminy w Ratułowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1047/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Harklowej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3486 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Harklowej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1048/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Cichem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3487 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Cichem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1049/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Grywałdzie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3488 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Grywałdzie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1050/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Czarnym Dunajcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3489 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Czarnym Dunajcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1051/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chabówce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3490 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chabówce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1052/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Bańskiej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3491 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Bańskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1053/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Białym Dunajcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3492 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Białym Dunajcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1054/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chochołowie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3493 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chochołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1055/0 vacat - Gromadzki Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czarnym Dunajcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3494 Gromadzki Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czarnym Dunajcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1056/0 vacat - Związek Podhalan Zarząd Oddziału we wsi Chochołów - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3495 Związek Podhalan Zarząd Oddziału we wsi Chochołów 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1057/0 vacat - Spółdzielnia Artystów Plastyków Podhalańskich w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3496 Spółdzielnia Artystów Plastyków Podhalańskich w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1058/0 vacat - Akta hipoteczne Sądu Powiatowego w Krościenku nad Dunajcem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3497 Akta hipoteczne Sądu Powiatowego w Krościenku nad Dunajcem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1059/0 vacat - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3498 Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1060/0 vacat - Stowarzyszenie Miłośników Podhala w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3499 Stowarzyszenie Miłośników Podhala w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1061/0 vacat - Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu w Sromowcach Niżnych - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3500 Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu w Sromowcach Niżnych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1062/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sromowcach Wyżnych - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3501 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sromowcach Wyżnych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1063/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maniowach - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3502 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maniowach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1064/0 vacat - Gromadzki Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czorsztynie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3503 Gromadzki Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czorsztynie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1065/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Czorsztynie - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3504 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Czorsztynie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1066/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Sromowcach Wyżnych - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3405 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Sromowcach Wyżnych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1067/0 vacat - Gromadzki Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sromowcach Niżnych - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3506 Gromadzki Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sromowcach Niżnych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1068/0 vacat - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3507 Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1069/0 vacat - Dziecięcy Szpital Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy Rodziny Kolejowej im. A. Piłsudskiej w Rabce-Zdroju - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3508 Dziecięcy Szpital Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy… 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1070/0 vacat - Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3509 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1071/0 vacat - Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3510 Sąd Grodzki w Mszanie Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1072/0 vacat - Kongregacja Kupiecka w Rabce-Zdroju - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3511 Kongregacja Kupiecka w Rabce-Zdroju 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1073/0 vacat - Wojewódzki Związek Hoteli i Pensjonatów Oddział w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3512 ojewódzki Związek Hoteli i Pensjonatów Oddział w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1074/0 vacat - Kongregacja Kupiecka w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3513 Kongregacja Kupiecka w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1075/0 vacat - Powiatowe Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3514 Powiatowe Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1076/0 vacat - Miejskie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Zakopanem - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3515 Miejskie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Zakopanem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1077/0 vacat - Koło Związku Zawodowego Restauratorów i Zawodów Pokrewnych w Nowym Targu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3516 Koło Związku Zawodowego Restauratorów i Zawodów Pokrewnych w Nowym Targu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1078/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Czarnej Górze - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3517 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Czarnej Górze 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1079/0 vacat - Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3518 Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/1080/0 vacat - Sąd Grodzki w Czarnym Dunajcu - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3519 Sąd Grodzki w Czarnym Dunajcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1,021 to 1,080 of 1,378 entries.