Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/181/0 Państwowa Centrala Handlowa w Nowym Sączu 1948 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 10
31/182/0 Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w Nowym Sączu [1892] 1905 - 1942 0 Unroll
Sprawy organizacyjne - statuty, instrukcje, personalne, wytyczne władz 1929-1939 (sygn. OTR NS 1-5, 83) Korespondencja ogolna - w sprawach organizacyjnych, z kółkami rolniczymi, dzienniki podawcze 1909-1941 (sygn. OTR NS 6-18) Sprawozdania z akcji, protokoły z konferencji, wykaz imprez 1905-1939 (sygn. OTR NS 19) Kółka Rolnicze - organizacja kółek, sprawozdania, wykaz kółek i ich członków, koła gospodyń, protokoły z zebrań kółek rolniczych i kół gospodyń 1920-1938 (sygn. OTR NS 20-36, 87) Organizacja Gospodarstw Produkcyjnych i Przodowniczych, wykazy gospodarstw przodowniczych, wykazy członkow zarządów kółek rolniczych, oświata rolnicza, przemysł ludowy 1929, 1933-1938 (sygn. OTR NS 37-45, 84, 88) Sprawozdania miesiączne pomocnika instruktora rolnego, konkursy rolnicze, przysposobienie rolnicze 1931-1937 (sygn. OTR NS 46-52) Nadzór nad hodowlą zwierząt, korespondencja ze związkami hodowców, dostawa mięsa dla wojska 1929-1938 (sygn. OTR NS 53-69, 82) Doświadczenia rolnicze i sadownicze 1934-1937 (sygn. OTR NS 70-75) Sprawy finansowe 1932-1942 (sygn. OTR NS 76-81) Kółko Rolnicze w Muszynie - księga protokołów walnych zgromadzeń, spisy towarów w sklepie kółka 1892-1900 (sygn. OTR NS 85-86) Number of units in the group: 88
31/183/0 II Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Nowym Sączu [1892] 1911 - 1937 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Zarządu TSL i Walnych Zgromadzeń, kroniki i sprawozdania 1892-1936 (sygn. TSL II 1-6) Korespondencja ogólna, odezwy, okólniki, zaproszenia 1901-1937 (sygn. TSL II 7-10) Number of units in the group: 10
31/184/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Limanowej 1945 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 25
31/185/0 Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu 1954 - 2000 0 Unroll
Number of units in the group: 63
31/186/0 Akta miejskie i cechowe - zbiór szczątków zespołów 1480 - 1837 431 Unroll
31/186/2 - Księga wójtowsko-ławnicza z Limanowej z lat 1616, 1627-1780 została przesunięta do zespołu Akta miasta Limanowa, sygn. 31/263/40 Number of units in the group: 4
31/187/0 Akta organizacji i stowarzyszeń - zbiór szczątków zespołów 1777 - 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 187
31/188/0 vacat - Akta organizacji i stowarzyszeń - włączono do zespołu nr 187 - Akta organizacji i stowarzyszeń - zbiór szczątków zespołów 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/189/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Narodowego w Krakowie Oddziału w Nowym Sączu 1823 - 1978, 1996 0 Unroll
Number of units in the group: 312
31/190/0 Sandecjana 1850 - 2010 0 Unroll
Number of units in the group: 272
31/191/0 Urząd Skarbowy w Nowym Sączu 1944 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 9
31/192/0 Bank Emisyjny Oddział w Nowym Sączu 1944 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 4
31/193/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mszanie Dolnej 1955-1968 - akta uległy biodeterioracji 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/194/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rabie Niżnej - włączono do zespołu nr 31/704 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rabie Niżnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/195/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kasinie Wielkiej [1953] 1954 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 40
31/196/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kasince Małej 1954 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 40
31/197/0 Elektrownia Miejska w Nowym Sączu 1904 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 45
31/198/0 Chrześcijański Cech Zbiorowy w Nowym Sączu 1905 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 7
31/199/0 Związek Okręgowy Towarzystwa Szkoły Ludowej w Nowym Sączu 1904 - 1939 [1945] 0 Unroll
Protokoły z obrad Zarządu Związku,walnych zjazdów delegatów kół TSL,sprawozdania z działalności 1904-1938 (sygn. TSL I 1) Dziennik podawczy 1938-1939 (sygn. TSL I 2) Memoriały, regulaminy, instrukcje programy i plany działania dla kół TSL 1932-1939 (sygn. TSL I 3-4, 29) Okólniki i korespondencja ogólna 1933-1939 (sygn. TSL I 5-7) materialy w sprawie uniwersytetu robotniczego i wiejskiego oraz w sprawie kursów prowadzonych przez TSL 1932-1937 (sygn. TSL I 8-9) Materialy w sprawie bibliotek TSL 1938-1939 (sygn. TSL I 10-12) Materiały statystyczne - wykazy ludności wg narodowości i wyznania 1931-1937 (sygn. TSL I 13-14) Sprawozdania z lustracji kół TSL 1934-1936 (sygn. TSL I 15) Sprawozdania Zarządu Związku Okręgowego oraz kół TSL 1931-1939 (sygn. TSL I 16-21) Sprawozdania z czytelni, dziecińców wiejskich, księga administracyjna półkolonii 1933-1939 (sygn. TSL I 22-24) Referaty uczestników kursów i dziłaczy TSL, teksty piosenek, utwory poetyckie wykonywane przez zespoły artystyczne, wydawnictwa Zarządu Okręgowego 1935-1937 (sygn. TSL I 25-27) Materiały dotyczące majątku TSL po wyzwoleniu 1945 (sygn. TSL I 28) Dopływy - 1912-1939 (sygn. TSL 29-32) Number of units in the group: 32
31/200/0 Akta wyborcze z gmin oraz miast i gmin [1973] 1978 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 51
31/201/0 Powiatowa Poradnia Wychowaczo-Zawodowa w Nowym Sączu [1960] 1965 - 1976 [1982] 0 Unroll
Number of units in the group: 36
31/202/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy - włączono do zespołu nr 56 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/203/0 Wojewódzkie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Nowym Sączu 1977 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 55
31/204/0 Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Nowym Sączu [1974] 1975 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 710
31/205/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Sączu [1954] 1975 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 6449
31/206/0 Zarząd Wojewódzki Związku Inwalidów Wojennych w Nowym Sączu 1975 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 71
31/207/0 SPOŁEM Centralny Związek Spółdzielni Spożywców Filia Lustracji w Nowym Sączu 1985 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 17
31/208/0 Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich w Nowym Sączu [1939] 1975 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 48
31/209/0 Gmina Ewangelicka w Stadłach 1796 - 1933 0 Unroll
Księgi protokołów 1861-1933 (sygn. Gm ES 1-3) Korespondencja i okólniki (w sprawach organizacyjnych, metrykalnych i finansowych) 1796-1924 (sygn. Gm ES 4-14 ) Wyciągi metrykalne 1896 (sygn. Gm ES 15) Sprawy finansowe - rachunkowość Urzędu Parafialnego w Stadłach i gminnej szkoły w Stadlach i Gołkowicach 1893-1902 (sygn. Gm ES 16) Number of units in the group: 16
31/210/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tymbarku 1958 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 104
31/211/0 Zarząd Gminy w Słopnicach 1894-1937 [1954] 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/212/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słopnicach 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 48
31/213/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jodłowniku 1957 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 27
31/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeznej 1956 - 1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 118
31/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszanie 1954 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 60
31/216/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podegrodziu 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 102
31/217/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gostwicy 1956 - 1963 0 Unroll
Number of units in the group: 12
31/218/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Podegrodziu 1983 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 15
31/219/0 Nowosądecki Kombinat Budowlany w Nowym Sączu 1950 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 372
31/220/0 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Nowym Sączu 1990 - 2002 0 Unroll
Number of units in the group: 1026
31/221/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Limanowej [1932] 1950 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 127
31/222/0 Inspektorat Szkolny w Limanowej 1905 - 1973 [1986] 0 Unroll
Number of units in the group: 125
31/223/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Nowym Sączu 1945 - 1963 0 Unroll
Number of units in the group: 6
31/224/0 Wojewódzkie Biuro Projektów w Nowym Sączu 1977 - 1993 0 Unroll
Number of units in the group: 19
31/225/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukowicy 1956 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 34
31/226/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyszowej 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 91
31/227/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roztoce 1954 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 60
31/228/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świdniku 1958 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/229/0 Urząd Gminy w Łukowicy 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 104
31/230/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starym Sączu [1949] 1950 - 1973 [1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 130
31/231/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Sączu 1951 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 69
31/232/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołkowicach 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 66
31/233/0 Urząd Gminy w Starym Sączu 1972 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 9
31/234/0 Prywatne Gimnazjum Żeńskie w Nowym Sączu 1909 - 1928 0 Unroll
Number of units in the group: 16
31/235/0 Prywatne Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Nowym Sączu 1910 - 1935 0 Unroll
Number of units in the group: 54
31/236/0 Gimnazjum Żeńskie SS. Niepokalanek w Nowym Sączu 1926 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 53
31/237/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum OO. Cystersów w Szczyrzycu 1945 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 29
31/238/0 Gimnazjum Koedukacyjne w Limanowej 1929 - 1931 0 Unroll
Number of units in the group: 5
31/239/0 Miejskie Liceum i Gimnazjum w Muszynie 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 56
31/240/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. bł. Kingi w Starym Sączu 1921 - 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 26
Showing 181 to 240 of 1,378 entries.