Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/421/0 Powiatowy Urząd Statystyczny w Gorlicach 1954 - 1978 0 Unroll
Number of units in the group: 25
31/422/0 Gminna Rada Narodowa w Kamienicy 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 29
31/423/0 Urząd Gminy w Kamienicy [1957] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 79
31/424/0 Sąd Powiatowy w Nowym Sączu Wydział Zamiejscowy w Muszynie 1956 - 1975 [2013] 0 Unroll
Number of units in the group: 2210
31/425/0 Urząd Kontroli Skarbowej w Nowym Sączu 1991 - 1998 [2002] 0 Unroll
Number of units in the group: 253
31/426/0 Akta notariusza Alfreda Jossé w Limanowej 1934 - 1943 0 Unroll
akty notarialne 1934-1943 (sygn. 31/426/1-31/426/19) skorowidze 1934-1943 (sygn. 31/426/20-31/426/25) Number of units in the group: 32
31/427/0 Akta notariusza Stanisława Kuźniarskiego w Limanowej 1937 - 1947 0 Unroll
akty notarialne 1937-1945 (sygn. 31/427/1-31/427/8) skorowidze1937-1946 (sygn. 31/427/10) Number of units in the group: 18
31/428/0 Akta notariusza Mariana Harasseka w Limanowej 1944 - 1945 0 Unroll
akty notarialne 1944-1945 (sygn. 31/428/1-31/428/2) Number of units in the group: 31
31/429/0 Gminna Rada Narodowa w Podegrodziu 1973 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 18
31/430/0 Urząd Gminy w Podegrodziu [1972] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 35
31/431/0 Gminna Rada Narodowa w Nawojowej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 20
31/432/0 Urząd Gminy w Nawojowej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 110
31/433/0 Gminna Rada Narodowa w Chełmcu 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 27
31/434/0 Urząd Gminy w Chełmcu [1956] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 69
31/435/0 Gminna Rada Narodowa w Łososinie Dolnej [1970] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 31
31/436/0 Urząd Gminy w Łososinie Dolnej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 34
31/437/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Limanowej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 58
31/438/0 Urząd Miasta i Gminy w Limanowej 1973 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 93
31/439/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Grybowie 1878 - 1900 296 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1878-1881, 1883, 1885, 1888-1900 (sygn. 31/439/1-5, 7-10) Księga urodzeń z 1884 (sygn. 31/439/6) Number of units in the group: 11
31/440/0 Urząd Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych w Nowym Sączu 1997 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 8
31/441/0 Szkoła Powszechna w Szczawie 1912 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/442/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach 1950 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 8
31/443/0 Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji 1960 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 13
31/444/0 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu [1966] 1975 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 125
31/445/0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowym Sączu 1989 - 1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 69
31/446/0 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu [1969] 1975 - 1998 [2003] 0 Unroll
Number of units in the group: 35
31/447/0 Gminna Rada Narodowa w Korzennej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 24
31/448/0 Urząd Gminy w Korzennej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 64
31/449/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Piwnicznej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 57
31/450/0 Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 47
31/451/0 Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Starym Sączu 1977 - 2001 0 Unroll
Number of units in the group: 11
31/452/0 Bank Inwestycyjny Oddział w Nowym Sączu 1961 - 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 27
31/453/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Nowym Sączu 1946 - 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 20
31/454/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Nowym Sączu [1955] 1975 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 106
31/455/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Nowym Sączu [1950] 1988 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 22
31/456/0 Komisja Zdrojowa w Żegiestowie 1926 - 1932 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/457/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Muszynie 1961 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 4
31/458/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Muszynie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 119
31/459/0 Urząd Miasta i Gminy w Muszynie [1937] 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 534
31/460/0 Urząd Miasta i Gminy w Krynicy [1951] 1974-1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 556
31/461/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Miliku 1838 - 1910 335 Unroll
Księga urodzień dla wsi Andrzejówka z lat 1838-1891 (sygn. 31/461/1) Księga urodzeń dla wsi Milik z lat 1857-1910 (sygn. 31/461/2) Księga urodzeń dla wsi Żegeiestwó z lat 1876-1908 (sygn. 31/461/3) Number of units in the group: 3
31/462/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Wojkowej 1784 - 1912 146 Unroll
Księga urodzeń dla Wsi Wojkowa z lat 1849-1901 (sygn. 31/462/1) Księga małżeńśtw dla wsi Wojkowa z lat 1784-1912 (sygn. 31/462/2) Number of units in the group: 2
31/463/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Złockiem 1784 - 1910 367 Unroll
Księga urodzeń dla wsi Szczawnik z lat 1883-1900 (sygn. 31/463/1) Księga urodzeń dla wsi Złockie z lat 1870-1910 (sygn. 31/463/2) Księga małżeństw dla wsi Złockie z lat 1784-1908 (sygn. 31/463/3) Księga zgonów dlaw wsi Szczawnik z lat 1868-1909 (sygn. 31/463/4) Księga urodzeń dla wsi Jastrzębik z lat 1883-1905 (sygn. 31/463/5) Księga małżeństw dla wsi Jastrzębik z lat 1785-1908 (sygn. 31/463/6) Number of units in the group: 6
31/464/0 Gminna Rada Narodowa w Tyliczu 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 3
31/465/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Krynicy [1967] 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 84
31/466/0 Gminna Rada Narodowa w Kamionce Wielkiej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 52
31/467/0 Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej [1971] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 100
31/468/0 Rada Gminna Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego w Kamionce Wielkiej 1985 - 1986 0 Unroll
Number of units in the group: 1
31/469/0 Sądeckie Zakłady Elektrod Węglowych w Nowym Sączu 1958 - 1995 0 Unroll
Number of units in the group: 300
31/470/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Muszynie 1872 - 1912 2882 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1872-1875, 1877-1902, 1904, 1906-1912 (sygn. 31/470/1-23, 62-80) Księgi małżeństw z lat 1878-1879, 1882-1900, 1902-1905, 1907-1912 (sygn. 31/470/24-43, 81-95) Księgi zgonów z lat 1877-1894, 1897-1912 (sygn. 31/470/44-61, 96-134) Number of units in the group: 239
31/471/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Grybowie 1945 - 1950 0 Unroll
Akta Miejskiej Rady Narodowej w Grybowie - protokoły z posiedzeń, komisja MRN 1945-1950 (sygn. 31/471/1 - 31/471/4) Akta Zarządu Miejskiego w Grybowie: Dział Ogólnoorganizacyjny - protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1945-1950 (sygn. 31/471/5 - 31/471/10) Dział Finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania z wpływów podatkowych 1945-1950 (sygn. 31/471/11 - 31/471/22) Dział Gospodarki Gminnej - opieka społeczna - rejestracja szkód wojennych 1947-1948 (sygn. 31/471/23) Dzial Administracyjny - sądowe stwierdzenia zgonów, zaświadczenia i opinie 1946 (sygn. 31/471/24-26) Number of units in the group: 26
31/472/0 POLGRAPH S.A. w Nowym Sączu 1991 - 1995 0 Unroll
Number of units in the group: 8
31/473/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Nowym Sączu 1993 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 268
31/474/0 Powiatowa Rada Łowiecka w Nowym Sączu 1964 - 1974 0 Unroll
Number of units in the group: 2
31/475/0 Polski Związek Łowiecki Zarząd Wojewódzki w Nowym Sączu [1960] 1975 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 54
31/476/0 Małopolska Dyrekcja Inwestycji w Nowym Sączu [1950] 1998-2004 0 Unroll
Number of units in the group: 543
31/477/0 vacat - Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Nowym Sączu - włączono do zespołu nr 476 - Małopolska Dyrekcja Inwestycji w Nowym Sączu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/478/0 vacat - Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Nowym Sączu - włączono do zespołu nr 476 - Małopolska Dyrekcja Inwestycji w Nowym Sączu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/479/0 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Nowym Sączu [1970-1975] 1976 - 1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 1876
31/480/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grybowie [1941] 1950 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 137
Showing 421 to 480 of 1,378 entries.