Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
33/181/0 Rejon Przemysłu Leśnego w Tarnowie 1950 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 40
33/182/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Tarnowie 1950 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 61
33/183/0 Tarnowskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Tarnowie 1950 - 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 16
33/184/0 Okręgowa Spółdzielnia Obrotu Żywcem i Produktami Mięsnymi SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Tarnowie 1948 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 26
33/185/0 Niedomickie Zakłady Celulozy w Niedomicach k. Tarnowa 1936 - 2010 0 Unroll
Protokoły z narad wytwórczych 1949-1952 (sygn. NZC. 1) Zarządzenia dyrektora, polecenia służbowe, pisma okólne 1949-1991 (sygn. NZC.2, 28-67) Uchwały, instrukcje 1953 (sygn. NZC.3) Materiały dotyczące wynalazczości 1952-53 (sygn. NZC.4-5) Sprawozdawczość GUS 1954-1959 (sygn. NZC. 6-10) Plany roczne, kwartalne i miesięczne 1954-1960 (sygn. NZC. 11-16) Fundusz płac 1948-1963 (sygn. NZC.17-18) Zestawienie wykonywanych norm 1958 (sygn. NZC.19) Bilans NZC 1952-1993 (sygn. NZC.20-21, 69, 76-109) Wyroby gotowe i odpady 1956-1959 (sygn. NZC.22-26) Kosztorys odbudowy fabryki 1949 (sygn. NZC.27) Zarządzenia Syndyka Masy Upadłościowej 1993-2004 (sygn. NZC.68, 385) Bilans Rady Zakładowej 1957-1966 (sygn. NZC.70-72) Bilans ZKS "Unia" 1959-1989 (sygn. NZC. 73-75) Sprawozdawczość 1950-1993 (sygn. NZC.110-138, 377) Informacje z wykonania zadań planowych 1968-1993 (sygn. NZC.139-155) Analizy ekonomiczne 1960-1986 (sygn. NZC.156-177, 374-376) Plany techniczno-ekonomiczne 1952-1988 (sygn. NZC.178-201) Plany inwestycyjne 1962-1984 (sygn. NZC. 202-209) Plany operatywne 1962-1981 (sygn. NZC.210-218) Planowanie 1955-1990 (sygn. NZC.219-223) Materiały Konferencji Samorządu Robotniczego, Rady Pracowniczej, Rady Zakładowej 1957-1993 (sygn. NZC.224-255, 343, 356-372) Decyzje cenowe na wyroby 1982-1994 (sygn. NZC.256-265) Statuty, regulaminy, schematy organizacyjne 1957-1992 (sygn. NZC.266-291, 344-346) Wzory podpisów 1990 (sygn. NZC. 292) Projekt robót budowy kanału Żabnica-Breń 1952 (sygn. NZC.293) Sprawy radiowęzła zakładowego 1982-1988 (sygn. NZC.294) Obchody 50-lecia NZC 1986-1987 (sygn. NZC.295) Protokoły - zmiany stanowisk Dyrekcji 1984-1988 (sygn. NZC.297) Związki Zawodowe i sprawy społeczno-polityczne 1983-1990 (sygn. NZC.298-299) Ochrona mienia, patologia społeczna 1984-1990 (sygn. NZC. 300) Programy poprawy gospodarki, restrukturyzacji 1984-1994 (sygn. NZC.301-304) Wniosek o dokonanie wpisu w rejestr przedsiębiorstwa 1982-1992 (sygn. NZC.305) Podział NZC 1991 (sygn. NZC.306) Protokoły kontroli i rewizji 1958-1993 (sygn. NZC. 307-334) Protokoły posiedzeń kierownictwa NZC 1975-1993 (sygn. NZC. 335-342) Porozumienia dotyczące zwolnień grupowych 1991-1993 (sygn. NZC.347-349) Wynalazczość i racjonalizacja 1949-1954 (sygn. NZC.350) Kroniki, opracowania na temat NZC, albumy 1949-1977 (sygn. NZC.351-355) Protokoły posiedzeń OOP PZPR 1965-1966 (sygn. NZC.373) Aparatura dla elektrowni 1936-1952 (sygn. NZC.378) Zarząd Zakładowy ZMS 1968-1971 (sygn. NZC.379-380) Zarząd Zakładowy ZSMP 1978-1985 (sygn. NZC.381-383) Zarządzenia wewnętrzne 1954-1956 (sygn. NZC.384) Sprawozdania z działalności Syndyka 1993-2004 (sygn. NZC.386-396) Bilans NZPC, NZU-H, NZMH-S 1994-2004 (sygn. NZC.397) Raporty z badania sprawozdania finansowego 1995-1998 (sygn. NZC. 398-401) Protokoły kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej 1995-1996 (sygn. NZC. 402-404) Protokoły kontroli NIK, ZUS 1994-1999 (sygn. NZC.405) Protokoły kontroli ochrony środowiska 1994-1997 (sygn. NZC.406) Protokoły posiedzeń Rady Wierzycieli 1995-1998 (sygn. NZC.407) Decyzje Urzędu Skarbowego 1997 (sygn. NZC.408) Dokumentacja likwidatora Zakładu 2005-2010 (sygn. NZC.409-424) Number of units in the group: 424
33/186/0 Związek Spółdzielni SPOŁEM w Tarnowie 1940 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 29
33/187/0 Zarząd Powiatowy Związku Samopomocy Chłopskiej w Tarnowie 1945 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 70
33/188/0 I Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie 1784 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 57
33/189/0 II Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie 1903 - 1949 0 Unroll
Katalogi klasowe 1903-1910 (sygn. II LO 1-6) Katalogi główne 1911-1938 (sygn. II LO 7-29) Protokoły egzaminu dojrzałości 1907-1929 (sygn. II LO 30-33) Biblioteczne księgi inwentarzowe 1934-1936 (sygn. II LO 34-37) Księga protokolów Rady Pedagogicznej 1935-1949 (sygn. II LO 38) Księga - szkolna gazetka ścienna 1945 (sygn. II LO 39) Number of units in the group: 39
33/190/0 III Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 1885 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 74
33/191/0 Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie 1888 - 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 22
33/192/0 Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie 1947 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 249
33/193/0 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie 1896 - 1975 0 Unroll
Kroniki szkolne 1896-1969 (sygn.Sz.P.Koś.1-2) Księgi pamiątkowe 1969-1973 (sygn.Sz.P.Koś.3-4) Metryki szkolne 1896-1903 (sygn.Sz.P.Koś.5-7) Księgi uczniów 1944-1966 (sygn.Sz.P.Koś.8-9) Księgi ewidencji dzieci 1945-1973 (sygn.Sz.P.Koś.10-14) Protokoły z konferencji nauczycielskich 1896-1922 (sygn.Sz.P.Koś.15-17) Księgi protokołów rad pedagogicznych 1922-1975 (sygn.Sz.P.Koś.18-31) Protokoły zebrań rodzicielskich 1958-1973 (sygn.Sz.P.Koś.32-35) Katalogi główne 1896-1924 (sygn.Sz.P.Koś.36-103, 130-155) Orzeczenia organizacyjne 1946-1974 (sygn.Sz.P.Koś.104) Sprawozdawczość 1952-1970 (sygn.Sz.P.Koś.105-111) Protokoły zdawczo-odbiorcze 1950-1975 (sygn.Sz.P.Koś.112) Plany pracy 1952-1975 (sygn.Sz.P.Koś.113-115) Katalogi klasowe 1924-1938 (sygn.Sz.P.Koś.116-129) Księgi ocen 1942-1946 (sygn.Sz.P.Koś.156-158) Number of units in the group: 158
33/194/0 Szkoła Ogrodnicza w Gumniskach 1906 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
33/195/0 Szkoły rolnicze powiatu tarnowskiego 1945 - 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 29
33/196/0 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Borusowej [1926] 1945 - 1977 0 Unroll
Korespondencja - organizacja i funkcjonowanie zakładu 1945-1947 (sygn. I.U.N.G. 1-3) Umowy plantacyjne 1926-1956 (sygn. I.U.N.G. 4) Protokoły z kontroli, zebrań itp. 1950-1954 (sygn. I.U.N.G.5) Sprawozdawczość 1952-1957 (sygn. I.U.N.G.6-8, 26-27) Plany inwestycyjne, produkcji, gospodarczo-finansowe 1950-1957 (sygn. I.U.N.G.9-10, 14-16, 28-35) Inwentaryzacje 1950-1952 (sygn. I.U.N.G.11-13) Współzawodnictwo pracy 1954 (sygn. I.U.N.G.17) Protokoły POP PZPR 1954-1958 (sygn. I.U.N.G.18) Rolna Rada Zakładowa - protokoły zebrań, sprawozdania 1948-1956 (sygn. I.U.N.G.19-21) Komitet Folwarczny - protokoły zebrań 1948-1949 (sygn. I.U.N.G. 22) Bilans 1951-1952 (sygn. I.U.N.G.23-25) Protokoły awaryjne 1948-1962 (sygn. I.U.N.G.36) Wyniki doświadczeń z lat 1961-1972 1967-1977 (sygn. I.U.N.G.37-38) Rejestr przychodu i rozchodu 1937-1940 (sygn. I.U.N.G. 39) Zbiórka złomu, informacje o towarach - zestawienia 1953-1954 (sygn. I.U.N.G.40) Wykazy pracy - zrąb jarzyn, zestawienia, współzawodnictwo 1945-1950 (sygn. I.U.N.G. 41) Number of units in the group: 41
33/197/0 Teatr Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 1948 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 14
33/198/0 Klub Inteligencji w Tarnowie 1956 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 6
33/199/0 Akta Cechu Rzemiosł Budowlanych i Zawodów Pokrewnych w Tarnowie 1652 - 1953 0 Unroll
Number of units in the group: 39
33/200/0 Akta Cechu Fryzjerów i Zawodów Pokrewnych w Tarnowie 1875 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 27
Showing 181 to 200 of 825 entries.