Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
33/318/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 1973 - 1990 0 Unroll
Protokoły sesji 1973-1990 (sygn. GRN.R.W. 1-21) Protokoły posiedzeń Prezydium 1973-1990 (sygn. GRN.R.W. 22-40) Realizacja uchwał Rady 1984-1990 (sygn. GRN.R.W. 41-45) Komisje RNMiG 1974-1990 (sygn. GRN.R.W. 46-79) Interpelacje, wnioski i postulaty radnych 1978-1988 (sygn. GRN.R.W. 80-81) Number of units in the group: 81
33/319/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy Tuchów 1978 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 141
33/320/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy Żabno 1973 - 1990 0 Unroll
Protokoły sesji RNMiG 1975-1990 (sygn. GRN.Żab. 1-18) Protokoły posiedzeń Prezydium Rady 1973-1990 (sygn. GRN.Żab. 19-42) Komisje Rady – protokoły posiedzeń, materiały 1973-1990 (sygn. GRN.Żab. 43-143) Uchwały Rady i ich realizacja 1973-1990 (sygn. GRN.Żab. 144-170) Rejestr uchwał 1973-1990 (sygn. GRN.Żab. 171-177) Plany pracy i programy działania 1984-1990 (sygn. GRN.Żab. 178-187) Organizacja Rady 1988-1989 (sygn. GRN.Żab. 188-190) Sprawy związane z reprezentowaniem Rady 1982-1990 (sygn. GRN.Żab. 191-200) Prezydium Rady 1974 (sygn. GRN.Żab. 201) Organizacja i posiedzenia Prezydium Rady 1974-1988 (sygn. GRN.Żab. 202-205) Plany pracy Prezydium 1982-1984 (sygn. GRN.Żab. 206-208) Sprawy związane z realizacją funkcji koordynacyjnej Prezydium 1982-1983 (sygn. GRN.Żab. 209-210) Rejestr postanowień Prezydium 1984-1990 (sygn. GRN.Żab. 211-216) Postanowienia i ich realizacja 1975-1990 (sygn. GRN.Żab. 217-235) Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady 1973-1988 (sygn. GRN.Żab. 236-243) Wnioski i opinie Komisji Rady 1984-1990 (sygn. GRN.Żab. 244-251) Realizacja wniosków Komisji 1978-1983 (sygn. GRN.Żab. 252-255) Kontrole Komisji 1987 (sygn. GRN.Żab. 256-260) Rejestr wniosków, interpelacji i postulatów radnych 1978-1990 (sygn. GRN.Żab. 261-266) Interpelacje, wnioski i postulaty radnych 1981-1986 (sygn. GRN.Żab. 267-273) Opinie wnioski i interwencje radnych 1987-1990 (sygn. GRN.Żab. 274-278) Spotkania radnych z wyborcami 1979-1989 (sygn. GRN.Żab. 279-284) Radni 1979-1986 (sygn. GRN.Żab. 285-289) Zespoły i Kluby radnych 1975-1985 (sygn. GRN.Żab. 290-296) Sprawozdania z działalności Rady, Prezydium i Komisji 1982-1990 (sygn. GRN.Żab. 297-306) Wykazy imienno-adresowe radnych 1988 (sygn. GRN.Żab. 307) Wybory do Rad Narodowych, samorządu mieszkańców, sejmu, ławników i członków Kolegiów ds. Wykroczeń 1984-1988 (sygn. GRN.Żab. 308-312) Struktura osobowa i ewidencja zmian 1984-1988 (sygn. GRN.Żab. 313) Rozstrzyganie spraw spornych 1989 (sygn. GRN.Żab. 314) Plany spotkań i dyżurów poselskich 1985 (sygn. GRN.Żab. 315) Number of units in the group: 315
33/321/0 Gminna Rada Narodowa w Bolesławiu 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 165
33/322/0 Gminna Rada Narodowa w Brzostku 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 196
33/323/0 Gminna Rada Narodowa w Ciężkowicach 1972 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 68
33/324/0 Gminna Rada Narodowa w Czarnej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 197
33/325/0 Gminna Rada Narodowa w Dębicy 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 309
33/326/0 Gminna Rada Narodowa w Gręboszowie 1977 - 1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN 1984-1990 (sygn. GRN.Gręb.1-36) Protokoły posiedzeń, dokumentacja Komisji GRN 1978-1983 (sygn. GRN.Gręb.37-44) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1978 (sygn. GRN.Gręb.45) Protokoły posiedzeń, dokumentacja Komisji GRN 1983-1990 (sygn. GRN.Gręb.46-112) Plany pracy GRN - sesje, Prezydium, Komisje 1977-1990 (sygn. GRN.Gręb.113-115) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1984-1990 (sygn. GRN.Gręb.116-167) Postanowienia Prezydium GRN 1982 (sygn. GRN.Gręb.168) Number of units in the group: 168
33/327/0 Gminna Rada Narodowa w Gromniku 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 214
33/328/0 Gminna Rada Narodowa w Jodłowej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 336
33/329/0 Gminna Rada Narodowa w Lisiej Górze 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 211
33/330/0 Gminna Rada Narodowa w Mędrzechowie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 138
33/331/0 Gminna Rada Narodowa w Oleśnie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 102
33/332/0 Gminna Rada Narodowa w Pleśnej 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 121
33/333/0 Gminna Rada Narodowa w Radgoszczy 1978 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 39
33/334/0 Gminna Rada Narodowa w Radłowie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 81
33/335/0 Gminna Rada Narodowa w Ryglicach 1973 - 1990 0 Unroll
Protokoły sesji Rady 1973-1990 (sygn. GRN.Ryg. 1-5) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1973-1990 (sygn. GRN.Ryg. 6-10) Uchwały ustanawiające przepisy prawa miejscowego 1985-1990 (sygn. GRN.Ryg. 11) Realizacja uchwał GRN 1973-1977 (sygn. GRN.Ryg. 12) Uchwały GRN 1978-1990 (sygn. GRN.Ryg. 13-15) Postanowienia Prezydium GRN i ich realizacja 1978-1990 (sygn. GRN.Ryg. 16-19) Komisje GRN 1973-1990 (sygn. GRN.Ryg. 20-39) Protokoły zebrań wiejskich 1973-1990 (sygn. GRN.Ryg. 40-44) Wybory do Sejmu, Rad Narodowych i innych organów 1976-1988 (sygn. GRN.Ryg. 45-48) Podział Gminy na sołectwa 1988 (sygn. GRN.Ryg. 49) Sprawozdania 1988-1990 (sygn. GRN.Ryg. 50-51) Organizacja Rady 1987 (sygn. GRN.Ryg. 52) Kadencyjne programy działania 1984-1988 (sygn. GRN.Ryg. 53) Wybory ławników i członków Kolegium 1986-1987 (sygn. GRN.Ryg. 54) Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1973-1976 (sygn. GRN.Ryg. 55) Interpelacje, wnioski, postulaty radnych 1978-1987 (sygn. GRN.Ryg. 56-57) Opinie, wnioski, interwencje 1986-1987 (sygn. GRN.Ryg. 58) Skargi i wnioski 1989 (sygn. GRN.Ryg. 59) Komisje GRN 1973-1990 (sygn. GRN.Ryg. 60-62) Number of units in the group: 62
33/336/0 Gminna Rada Narodowa w Rzepienniku Strzyżewskim 1973 - 1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN1973-1990 (sygn. GRN.Rz.S. 1-11) Organizacja i sesje GRN 1975-1980 (sygn. GRN.Rz.S. 12-15) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1973-1990 (sygn. GRN.Rz.S. 16-30) Organizacja posiedzeń Prezydium GRN 1974-1975 (sygn. GRN.Rz.S. 31-32) Komisje GRN 1973-1990 (sygn. GRN.Rz.S. 33-74) Zebrania wiejskie, sołtysi 1975-1979 (sygn. GRN.Rz.S. 75-77) Uchwały Rady Narodowej – własnej, rejestr uchwał 1976-1990 (sygn. GRN.Rz.S. 78-82) Regulaminy organizacyjne i podział pracy 1974-1984 (sygn. GRN.Rz.S. 83-86) Plany pracy 1977-1980 (sygn. GRN.Rz.S. 87-89) Postanowienia GRN i ich realizacja 1978-1990 (sygn. GRN.Rz.S. 90-99) Wybory do rad narodowych i innych organów 1976-1980 (sygn. GRN.Rz.S. 100-104) Interpelacje, wnioski, postulaty 1976-1980 (sygn. GRN.Rz.S. 105-108) Uchwały GRN i ich realizacja 1976-1987 (sygn. GRN.Rz.S. 109-119) Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1975-1985 (sygn. GRN.Rz.S. 120-127) Zespoły radnych GRN 1976-1977 (sygn. GRN.Rz.S. 128-129) Sprawy związane z reprezentacją GRN 1977-1990 (sygn. GRN.Rz.S. 130-142) Upowszechnianie osiągnięć GRN 1979 (sygn. GRN.Rz.S. 143) Podział administracyjny 1974 (sygn. GRN.Rz.S. 144) Struktura osobowa, ewidencja zmian 1977-1980 (sygn. GRN.Rz.S. 145-147) Sprawozdania z działalności GRN 1983-1987 (sygn. GRN.Rz.S. 148-150) Akty prawne, instrukcje, wytyczne, regulaminy 1976-1981 (sygn. GRN.Rz.S. 151-154) Skargi, interpelacje, wnioski, postulaty radnych 1983 (sygn. GRN.Rz.S. 155) Wybory do Sejmu PRL i WRN 1976-1980 (sygn. GRN.Rz.S. 156-157) Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu 1975-1982 (sygn. GRN.Rz.S. 158-164) Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1980 (sygn. GRN.Rz.S. 165-177) Zarządzenia i pisma okólne 1976 (sygn. GRN.Rz.S. 178) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1973 (sygn. GRN.Rz.S. 179) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1974 (sygn. GRN.Rz.S. 180) Rejestry uchwał GRN 1980-1988 (sygn. GRN.Rz.S. 181-182) Uchwały GRN własnej 1973-1984 (sygn. GRN.Rz.S. 183-185) Number of units in the group: 185
33/337/0 Gminna Rada Narodowa w Skrzyszowie 1973 - 1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN 1973-1990 (sygn. GRN.S.1-23) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1973-1990 (sygn. GRN.S.24-44) Protokoły i materiały Komisji GRN 1973-1990 (sygn. GRN.S.45-128) Gminny Komitet Kontroli Społecznej – protokoły posiedzeń i kontroli 1978-1983 (sygn. GRN.S.129-133) Komisja Planu, Budżetu i Finansów, oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia 1973 (sygn. GRN.S.134) Uchwały GRN 1984-1990 (sygn. GRN.S.135-136) Realizacja uchwał GRN 1973-1984 (sygn. GRN.S.137-142) Postanowienia Prezydium GRN 1987-1990 (sygn. GRN.S.143-144) Realizacja postanowień Prezydium GRN 1978-1984 (sygn. GRN.S.145) Number of units in the group: 145
Showing 321 to 340 of 825 entries.