Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
33/338/0 Gminna Rada Narodowa w Szczucinie 1973 - 1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN 1973-1990 (sygn.GRN.Szcz.1-20) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1973-1990 (sygn.GRN.Szcz.21-39) Rejestr uchwał GRN 1977-1990 (sygn.GRN.Szcz.40-41) Rejestr postanowień GRN 1984-1990 (sygn.GRN.Szcz.42) Rejestr wniosków Komisji Rady 1973-1977 (sygn.GRN.Szcz.43) Komisje Rady – protokoły posiedzeń, materiały, opinie 1973-1990 (sygn.GRN.Szcz.44-108) Realizacja uchwał GRN 1977-1990 (sygn.GRN.Szcz.109-124) Radni 1978-1982 (sygn.GRN.Szcz.125-129) Sprawy związane z reprezentowaniem Rady 1978-1982 (sygn.GRN.Szcz.130-134) Wybory do rad narodowych 1978-1988 (sygn.GRN.Szcz.135-140) Wybory ławników do Sądu Rejonowego i członków Kolegium ds. Wykroczeń 1986 (sygn.GRN.Szcz.141) Wybory do innych organów 1978-1981 (sygn.GRN.Szcz.142-143) Postanowienia i ich realizacja 1984-1990 (sygn.GRN.Szcz.144-145) Uchwały GRN w Szczucinie 1973-1975 (sygn.GRN.Szcz.146) Interpelacje, wnioski i postulaty radnych 1983 (sygn.GRN.Szcz.147) Sprawozdania statystyczne 1984-1990 (sygn.GRN.Szcz.148) Number of units in the group: 148
33/339/0 Gminna Rada Narodowa w Szerzynach 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 184
33/340/0 Gminna Rada Narodowa w Tarnowie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 136
33/341/0 Gminna Rada Narodowa w Wadowicach Górnych 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 197
33/342/0 Gminna Rada Narodowa w Wierzchosławicach 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 83
33/343/0 Gminna Rada Narodowa w Wietrzychowicach 1973 - 1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN 1973-1990 (sygn.GRN.Wietrz. 1-19) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1977-1990 (sygn.GRN.Wietrz. 20-34) Komisje Rady – protokoły posiedzeń, materiały 1978-1990 (sygn.GRN.Wietrz. 35-80) Uchwały GRN 1978-1990 (sygn.GRN.Wietrz. 81-84) Postanowienia i ich realizacja 1978-1990 (sygn.GRN.Wietrz. 85-88) Wnioski i ich realizacja 1981-1982 (sygn.GRN.Wietrz. 89-90) Interpelacje, wnioski, interwencje, postulaty 1984-1990 (sygn.GRN.Wietrz. 91-95) Opinie i wnioski Komisji Rady 1987-1990 (sygn.GRN.Wietrz. 96-99) Organizacja i sesje Rady 1975 (sygn.GRN.Wietrz. 100) Organizacja i posiedzenia Prezydium Rady 1974-1976 (sygn.GRN.Wietrz. 101-103) Realizacja postanowień Prezydium GRN 1975 (sygn.GRN.Wietrz. 104) Realizacja funkcji koordynującej Prezydium 1986 (sygn.GRN.Wietrz. 105) Struktura osobowa i ewidencja zmian 1984-1985 (sygn.GRN.Wietrz. 106-107) Biuro GRN 1987-1988 (sygn.GRN.Wietrz. 108-110) Komitet Kontroli Społecznej – regulamin, skład osobowy, wytyczne 1978-1979 (sygn.GRN.Wietrz. 111) Protokoły z kontroli 1984-1988 (sygn.GRN.Wietrz. 112-115) Komisje, zespoły i inne organy 1975-1987 (sygn.GRN.Wietrz. 116-118) Spotkania radnych z wyborcami 1978-1982 (sygn.GRN.Wietrz. 119-123) Zebrania wiejskie, sołtysi 1974-1975 (sygn.GRN.Wietrz. 124-125) Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego 1987-1989 (sygn.GRN.Wietrz. 126) Samorząd wiejski, wytyczne, przepisy prawne 1986-1987 (sygn.GRN.Wietrz. 127-128) Uchwały WRN dotyczące rad narodowych stopnia podstawowego 1987-1988 (sygn.GRN.Wietrz. 129) Organizacje społeczno-zawodowe 1989 (sygn.GRN.Wietrz. 130) Number of units in the group: 130
33/344/0 Gminna Rada Narodowa w Wojniczu 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 195
33/345/0 Gminna Rada Narodowa w Zakliczynie 1973 - 1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN 1973-1990 (sygn. GRN.Z. 1-19) Protokoły posiedzeń Prezydium Rady 1973-1990 (sygn. GRN.Z. 20-38) Komisje Rady – protokoły posiedzeń, materiały 1973-1990 (sygn. GRN.Z. 39-122) Uchwały GRN i ich realizacja 1979-1986 (sygn. GRN.Z. 123-130) Zbiór uchwał GRN 1987-1990 (sygn. GRN.Z. 131-135) Postanowienia GRN i ich realizacja 1979-1990 (sygn. GRN.Z. 136-148) Roczne plany sesji 1987-1990 (sygn. GRN.Z. 149-152) Spotkania z wyborcami 1987-1989 (sygn. GRN.Z. 153-157) Interpelacje i wnioski radnych GRN 1978-1988 (sygn. GRN.Z. 158-168) Opinie i wnioski, interpelacje 1988-1990 (sygn. GRN.Z. 169-171) Kontrole Komisji GRN 1987-1989 (sygn. GRN.Z. 172-181) Opinie i wnioski Komisji GRN 1987-1989 (sygn. GRN.Z. 182-189) Number of units in the group: 189
33/346/0 Gminna Rada Narodowa w Żyrakowie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 203
33/347/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Tarnowie 1976 - 1985 0 Unroll
Protokoły posiedzeń i spotkań, materiały 1976-1984 (sygn. 33/347/1-22, 38-45, 61) Plany pracy 1977-1982 (sygn. 33/347/23-28) Sprawozdania z działalności posłow 1977-1985 (sygn. 33/347/29-37) Interwencje poselskie, skargi i wnioski 1976-1985 (sygn. 33/347/46-56) Materiały dotyczące działalności WZP 1982-1985 (sygn. 33/347/57-60) Sprawy organizacyjne 1982 (sygn. 33/347/62-63) Korespondencja WZP 1978-1984 (sygn. 33/347/64-83) Number of units in the group: 83
33/348/0 Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Tarnowie 1958 - 1990 0 Unroll
Akta Zarządu Powiatowego TWP w Tarnowie 1958-1969 (sygn. TWP ZW. 1-2) Akta Wojewódzkich Zjazdów TWP 1976-1989 (sygn. TWP ZW. 3-5) Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 1983-1990 (sygn. TWP ZW. 6-7) Kronika 1975-1987 (sygn. TWP ZW. 8) Zarządzenia wewnętrzne, regulaminy 1978-1989 (sygn. TWP ZW. 9-11) Zjazdy, narady, sesje, sympozja organizowane przez TWP 1984-1986 (sygn. TWP ZW. 12) Kontrole i wizytacje 1986-1988 (sygn. TWP ZW. 13) Wykaz rzeczowy akt, protokół wizytacji składnicy akt 1982-1983 (sygn. TWP ZW. 14) Zarząd Miejski w Tarnowie - posiedzenia 1984 (sygn. TWP ZW. 15) Zarząd Miejski w Bochni 1976-1979 (sygn. TWP ZW. 16) Bilanse 1976-1990 (sygn. TWP ZW. 17-31) Plany pracy, plany finansowe 1975-1989 (sygn. TWP ZW. 32-46) Sprawozdania statystyczne i opisowe 1976-1989 (sygn. TWP ZW. 47-51) Akta dotyczące spraw osobowych członków i pracowników TWP, zasady wynagradzania 1976-1989 (sygn. TWP ZW. 52-60) Number of units in the group: 60
33/349/0 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej 1966 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 21
33/350/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Tarnowie 1945 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 406
33/351/0 Drukarnia Narodowa w Tarnowie 1945 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 378
33/352/0 Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Tarnowie 1964 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 376
33/353/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie 1981 - 1990 0 Unroll
Podstawy organizacyjno-prawne 1981-1986 (sygn. 33/353/1) Uchwały i postanowienia Zarządu WZSM 1982-1987 (sygn. 33/353/2) Uchwały Rady WZSM 1982-1989 (sygn. 33/353/3) Materiały Zjazdów Delegatów WZSM 1984-1986 (sygn. 33/353/ 4-5) Protokoły posiedzeń Zarządu 1982-1990 (sygn. 33/353/ 6) Protokoły posiedzeń Rady 1981-1990 (sygn. 33/353/7-8) Protokoły Komisji Ekonomicznej i Rewizyjnej Rady 1982-1988 (sygn. 33/353/9) Dotacje do centralnego ogrzewania 1984-1990 (sygn. 33/353/10) Number of units in the group: 10
33/354/0 Urząd Wojewódzki w Tarnowie [1945] 1975 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 4551
33/355/0 Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Tarnowie 1950 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 1758
33/356/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Tarnowie 1945 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 756
33/357/0 Urząd Gminy w Ciężkowicach 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 177
Showing 341 to 360 of 825 entries.